Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní představy obvodové elektrotechniky

Základní představy obvodové elektrotechniky


Kategorie: Fyzika, Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové

Charakteristika: Práce předkládá shrnutí základních znalostí o elektrických obvodech. Připomíná zavedení napětí, proudu a odporu, objasňuje dělení látek podle jejich elektrické vodivosti a shrnuje hlavní zákony a pravidla obvodové elektrotechniky.

Obsah

1
Elektrické napětí
2
Elektrický proud
2.1
Elektrický proud jako jev
2.2
Elektrický proud jako veličina
3
Elektrický odpor a elektrická vodivost
3.1
Rezistance a rezistivita
3.2
Konduktance a konduktivita
4
Dělení látek podle elektrických vlastností
4.1
Kovy
4.2
Polovodiče
4.2.1
Vlastní polovodiče
4.2.2
Nevlastní polovodiče
5
Ohmovy zákony
6
Kirchhoffovy zákony
7
Obvody s časově proměnným proudem
7.1
Nabíjení/vybíjení kondenzátoru
7.2
Obvody střídavého proudu
7.2.1
Obvod střídavého proudu s rezistorem
7.2.2
Obvod střídavého proudu s cívkou
7.2.3
Obvod střídavého proudu s kondenzátorem
7.2.4
Složený obvod střídavého proudu

Úryvek

"1 Elektrické napětí
Elektrické napětí je jednou ze základních veličin, kterou používáme k charakteristice elektrických obvodů a elektrických zařízení. Základní jednotkou elektrického napětí je volt.
O elektrickém napětí má smysl mluvit pouze mezi dvěma body elektrického pole, mezi dvěma vodiči apod. [1]. Elektrické napětí mezi body A a B elektrického pole je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů v těchto bodech [2, str. 642]."

Poznámka

Práce obsahuje výpočty a obrázky o rozsahu cca 3,5 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ba0580a793f.zip (846 kB)
Nezabalený formát:
zakladni_predstavy_obvodove_elektroniky.pdf (871 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse