Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní rysy feudální společnosti, její vznik a specifika utváření v různých oblastech

Základní rysy feudální společnosti, její vznik a specifika utváření v různých oblastech

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Nymburk

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z dějepisu zabývající se evropským raným středověkem. Práce obsahuje základní charakteristiku feudálního systému a rané středověké společnosti a nastiňuje politické dějiny nejdůležitějších evropských středověkých států. Je přehledně zpracována.

Obsah

1.
Periodizace středověku
2.
Vznik feudalismu
3.
Úloha církve za feudalismu
4.
Nové vývojové oblasti po zániku římské říše a zvláštnosti jejich přechodu k feudalismu
5.
Stěhování národů
6.
Franská říše
6.1.
Itálie
6.2.
Německo
6.3.
Francie
7.
Svatá říše římská
8.Slované
8.1.
Polsko
8.2.
Uhersko
8.3.
Bulharsko
8.4.
Chorvatsko
8.5.
Srbsko
8.6.
Kyjevská Rus
9.
Byzantská říše
10.
Normané
11.
Anglie
12.
Arabská říše

Úryvek

"MO 5 – Základní rysy feudální společnosti, její vznik a specifika utváření v různých oblastech

Prameny poznání
archeologické nálezy (raná doba dějinná), kroniky (např. Fredegarova kronika)

Periodizace středověku
476 západořímská říše ovládnuta Germány = konec starověku, počátek středověku
konec středověku
- 1453 (Turci dobili Byzantskou říši), 1492 (objevení Ameriky), nebo 1640 (revoluce v Anglii)
- nerovnoměrnost vývoje  někde teprve pozdní středověk, ale jinde už raný novověk
1) raný středověk (500 – 1200)
2) vrcholný (rozvinutý) středověk (1200 – 1500)
3) pozdní středověk (1500 – 1600) – v západní Evropě už raný novověk (zeměpisné objevy)

Vznik feudalismu
zemědělství – jediný zdroj obživy
půda
- vlastnictví půdy zajišťuje postavení ve společnosti
- zisk: žďáření, klučení; nedostatek hnojiv  rychlé vyčerpání půdy
- využití – dvojhonný systém (střídá se osetí půdy a úhor (pastvina)  ladem leží polovina pole), poté efektivnější trojhonný systém (ozim, jař, úhor; ladem leží jen třetina půdy)
- pěstování pícnin (kukuřice, jetel) + ustájení dobytka
malá hustota osídlení (vznik osad, až později vznik měst); výměnný obchod (dálkový – např. sůl)
rozpad rodové společnosti, vznik raně středověkých států
feudalismus nahrazuje otrokářské zřízení (počátky už v římském kolonátu)
léno (feudum)
- půda, kterou panovník (držitel) předal za odměnu (nejdříve jen po dobu života, pak dědičně)
- nejčastěji se půda propůjčovala členům panovníkovy družiny (odměna za služby)
- pán musel leníka ochraňovat, naopak očekával pomoc ve válce
lenní pyramida
- panovník  vojáci (šlechta)  poddaní nebo církev
- z vojáků se vytvořila šlechta; šlechta dostávala půdu i s poddanými (ti museli odvádět daně)
- církev podporována dary od šlechty (neměli čisté svědomí; válčili a zabíjeli = porušovali desatero)."

Poznámka

Práce obsahuje barevná zvýraznění důležitých slov.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30970
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse