Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Základní tržní struktury v podmínkách nedokonalé konkurence – monopol, oligopol, monopolní konkurence

Základní tržní struktury v podmínkách nedokonalé konkurence – monopol, oligopol, monopolní konkurence

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě výpisků doprovázených grafy seznamuje s postavením firmy v tržních strukturách, dokonalou a nedokonalou konkurencí. Poté již definuje a charakterizuje různé typy monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence.

Obsah

1.
Úvod do problematiky trhu
2.
Firma v rozdílných tržních strukturách
3.
Konkurence
3.1
Charakteristika dokonalé nedokonalé konkurence
3.1.1
Příčiny vzniku nedokonalé konkurence
4.
Monopol
4.1
Firma jako monopol
4.1.1
Absolutní monopol
4.1.1.1
Alokační efektivnost absolutního monopolu
4.1.1.2
Regulace monopolu
5.
Oligopol
5.1
Oligopol s dominantní firmou
5.2
Smluvní oligopol
5.3
Duální oligopol neboli duopol
6.
Monopolistická konkurence
7.
Shrnutí

Úryvek

“2.1.3. MONOPOL

Monopol se nevztahuje k výrobě, nýbrž k trhu. Je to taková tržní situace, kdy na trh daného produktu dodává jediná firma. Podstatné je, zda existuje jediný dodavatel nějakého zboží na trh. Rovněž je důležité, že musí jít o zboží, které nemá blízké substituty (má-li zboží blízké substituty, nehovoříme o monopolu, jelikož blízké substituty představují dostatečnou konkurenci).Tato firma tedy není vystavena konkurenci jiných firem, které by dodávaly stejný nebo podobný produkt. Je ale vystavena konkurenci substitutů daného statku. Čím vzdálenější jsou tyto substituty, tím větší je tržní síla monopolu.
Monopol předpokládá splnění důležité podmínky – musí existovat nějaké bariéry vstupu na trh, které brání jiným firmám, potenciálním konkurentům, aby na trh pronikly. Je-li vstup na trh vázán na povolení státu a dá-li stát toto povolení pouze jediné firmě, tak mluvíme o administrativním monopolu. Takto státem vytvořený monopol není motivován ke zlepšování služeb ani k hospodárnosti a podnikavosti, jelikož ani sebevětší státní dohled není schopen dosáhnout toho, čeho dosahuje konkurence. Protože jde o dlouhodobý monopol bez šance, že na trh vstoupí nová konkurence, stát reguluje takovým monopolům ceny a v tomto důsledku jsou mnohem vyšší, než kdyby byla na trhu konkurence.
Z důvodu přirozených bariér vstupu na trh vzniká přirozený monopol. Takový monopol vzniká tehdy, když jsou dodávky zboží či služby vázány na určitou přirozenou síť. Vstupu druhé firmy na trh brání vysoké náklady, které by musela vynaložit na vybudování vlastní přenosové soustavy. Regulace ceny přirozeného monopolu je pro stát komplikované, jelikož musí zjišťovat skutečné náklady monopolu. Tyto náklady se monopolům daří nadsazovat, aby docílili vyšší regulovanou cenu.
Monopol poškozuje spotřebitele, protože v porovnání s konečným trhem prodává zboží za vyšší cenu a tím dosahuje monopolního zisku. Monopol rovněž způsobuje neefektivnost, jelikož poskytuje menší než optimální množství statku.


2.2. Firma jako monopol

Zatímco na jednom konci spektra tržních struktur se nachází dokonalá konkurence s velkým počtem prodávajících, nachází se na druhém konci monopol, pouze jedna prodávající firma.
Skutečnost, že v odvětví působí pouze jeden výrobce, není dostačujícím předpokladem monopolní situace. Důležitá je existence pouze jednoho prodávajícího: Firma, byť je jediným výrobcem v odvětví, není monopolem, vystupují-li na straně nabídky kromě ní další firmy zahraniční. Určení typu tržní struktury musí vycházet ze struktury nabídky případně poptávky, tzn. Skutečně ze struktury trhu, nikoliv ze struktury výroby.
Z přehledu tržních struktur víme, že pro strukturu monopolní jsou typické, kromě již zmíněné přítomnosti pouze jedné prodávající firmy, další momenty: specifičnost produktu a neexistence jeho blízkých substitutů, které by mu konkurovaly. Důležitá je i nemožnost vstupu konkurenčních firem do odvětví. Zásadním rysem, který s výše uvedenými momenty souvisí a který se týká, byť s menší intenzitou, i dvou dalších nedokonale konkurenčních tržních struktur – oligopolu a monopolistické konkurence, je schopnost ovlivňovat svými rozhodnutími tržní cenu.


2.2.1. Absolutní monopol
Jedná se o extrémní případ, kdy je na trhu působí pouze jeden prodávající (nazývá se monopolistou, z řeckých slov mono pro “jeden” a polist pro “prodávajícího”). Monopolista není vystaven ze strany nabídky žádné konkurenci. Čelí pouze konkurenci napříč trhem. Nemůže libovolně zvedat ceny, musí zohlednit koupěschopnou poptávku. Monopoly jsou dnes už poměrné vzácné. Nejvýznamnějšími případy jsou koncesované služby - telefony, plyn, voda a elektřina.
Monopol realizuje maximální zisk, jestliže rozdíl mezi TR a TC je co nejvyšší a jestliže MR = MC, jak je možné vypozorovat z obrázku. Optimální rozsah produkce bude však nižší než v dokonale konkurenci, což je dáno klesající poptávkou křivku po produkci monopolu. Optimálního rozsahu produkce bude dosaženo, jestliže P > MC (=ekonomicky neefektivní)."

Poznámka

Práce se částečně kryje s výpisky ze stejné literatury uveřejněnými zde: http://www.ecorp.euweb.cz/UC.html.

Obsahuje grafy a tabulku. Čistý text dosahuje cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse