Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy ekologické politiky

Základy ekologické politiky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Globální ekologické problémy - historické souvislosti, přehled, globální oteplování, narušování ozónové vrstvy, kyselá atmosferická depozice, ohrožení biologické diversity, důvody k ochraně živého bohatství Země, ohrožení půdy, kontaminace vod, růst spotřeby zdrojů, produkce odpadů, ekologický servis přírody, příčiny a souvislosti globálních problémů životního prostředí, růst světové populace, nekontrolovaný průmyslový růst, hrozba energetické krize, hrozba potravinové krize, nekontrolovaná urbanizace, konfliktní vztahy sever x jih, ostatní problémy globálního významu, ekologická politika a faktor času. Problémy "historického pozadí" - evoluční ontologie, jedinečnost pozemské přírody, ohrožená kultura, ekologický fenomén techniky, člověk, kultura, příroda, ekologická etika a politika, krize národního státu, krize sociálního státu. Environmentální politika - vznik, obsah, cíle. Dva druhy environmentální politiky - rozlišení dvou přístupů ekopolitiky. Trvale udržitelný rozvoj - reformisté, environmentální manažerismus, reformátoři. Prostředky environmentální politiky - důvody pro rozvíjení státní environmentální politiky, prostředky ekologické politiky, ekologická stopa, environmentální prostor, plánování, stanovování priorit. Ekonomické nástroje - teorie externalit, ochrana ŽP na mikroekonomické úrovni, ekonomické nástroje. Právo jako nástroj environmentální politiky - souvislost práva a environmentální politiky, právo jako nástroj resortní environmentální politiky, základy jednoty práva životního prostředí, systém práva životního prostředí, trendy vývoje, úloha práva při nastolování tur. Ekopolitický cyklus - samotný cyklus, specifický soubor subjektů. Subjekty environmentální politiky - vláda, parlament, politické strany,...Environmentální politika zemí OECD - postoj k řešení evironmentálních problémů, diverzifikace nástrojů environmentální politiky. Systém přímého řízení environmentální politiky a systém mix - prostředky přímého administrativního řízení, samoregulace, dobrovolnost. Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - hlavní význam UNCED, tři základní dokumenty. Environmentální politika EU - orgány ES působící na úseku ŽP, vývoj politiky ochrany ŽP. Hlavní mezinárodní organizace činné v oblasti životního prostředí a hospodaření se zdroji - mezinárodní organizace specializované na ochranu ŽP, jiné mezinárodní organizace. Překážky nastolování forem trvalé udržitelnosti - problém konsenzu, vliv ekoproblémů na postavení státu, význam politického systému,

Obsah

1) Globální ekologické problémy
2) Problémy "historického pozadí"
3) Environmentální politika
4) Dva druhy environmentální politiky
5) Trvale udržitelný rozvoj
6) Prostředky environmentální politiky
7) Ekonomické nástroje
8) Právo jako nástroj environmentální politiky
9) Ekopolitický cyklus
10) Subjekty environmentální politiky
11) Environmentální politika zemí OECD
12) Systém přímého řízení environmentální politiky a systém mix
13) Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
14) Environmentálnlí politika EU
15) Hlavní mezinárodní organizace činné v oblasti životního prostředí a hospodaření se zdroji
16) Překážky nastolování forem trvalé udržitelnosti

Úryvek

ŕ Důsledky
ŕ nezaměstnanost ŕ vznik společenské „podtřídy“
ŕ obtížná kontrola nadnárodních společností
ŕ rozdělení lidí na 3 skupiny

1) nechce modernizaci, globalizaci ani konkurenci
2) chtějí konkurenci, ale sociálně zajištěnou
3) chtějí svobodné plynutí zboží, informací, lidí a kapitálu
ŕ nositelé globalismu
ŕ chtějí investovat do modernizace a výzkumu

ŕ nikdo nechce investovat do budoucnosti
ŕ hrozí konflikt mezi skupinami
ŕ důsledek filosofie liberalismu
ŕ vznik revolty a tzv. „zelené Evropy“

ŕ Předpoklady změny
ŕ potřeba uvědomění si odklonu od přírody
ŕ změna orientace od antropocentrismu k ekocentrismu
(hlubinná ekologie)
ŕ nutnost začít u sebe sama
ŕ nestačí pouze zezelenání stávajících institucí
ŕ potřeba změny vedení (zákonodárci)
ŕ začít od začátku (stavět systém na zelené louce J)
ŕ až když budou lidé na změnu připraveni (otřesy a šoky), mohou začít stavět

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5856
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse