Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy ekonomie

Základy ekonomie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje pojmy: co je to ekonomie, základní ekonomický problém a historicky vzniklé způsoby (modely) jeho řešení.

Obsah

1.
Ekonomie
1.1
Druhy
1.2
Rovina
2.
Ekonomický problém
3.
Způsoby řešení ekonomického problému
3.1
Typy ekonomik
4.
Léčky ekonomického myšlení

Úryvek

"LÉČKY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ
- ani dobrá znalost ekonomické teorie nás mnohdy neuchrání před myšlenkovou pastí, do které
můžeme spadnout při poznávání ekonomických procesů:

1) I abstrakce (konkrétnost) musí mít svou míru
- zaměření na něco konkrétního, né v rámci celého kontextu ekonomie
2) Nedodržení principu shodných podmínek
- srovnávat musíme v časové linii a na více místech
- chcemeli zkoumat vliv jedné proměnné veličiny na ekonomické dění, musíme vzít v úvahu vliv
ostatních veličin → dodržet "ceteris paribus" = za jinak stejných podmínek
3) To, co platí pro část, nemusí platit pro celek
- poznatky z části ekonomického systému, nemusejí být platné pro celek
4) Poté, tedy proto
- domnění, že první příčina způsobila tu druhou
- dvě po sobě jdoucí dějství nemusí být první příčinou druhého
5) Subjektivita uvažování
- každý vidí danou situaci jinak
6) Faktor času
- čas významně ovlivňuje průběh a výsledky ekonomických procesů
7) Ekonomické zákony platí pouze v průměru
- uplatnění jedné ekonomického zákonu obecně, nemusí platit pro jednotlivce

Významní představitelé:
ADAM SMITH
- představitel: Klasické politická ekonomie
- dílo: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů
- teorie: 1) Neviditelná ruka trhu - vede jednotlivé subjekty tak, že v rámci svého osobního zájmu a
prospěchu jednají současně v zájmu trhu a společnosti
2) Teorie hodnoty - bohatství je pouze vytvořený reálný národní důchod a jeho zdrojem je
lidská práce a její produktivita
→ Chyby úvahy
- Smith uvažuje dobrovolnost směny a racionálně jednacího člověka
• dobrovolnost: není dobrovolná, když nakupujeme, abychom neumřeli
• racionální jednaní: nakupujeme věci, které nepotřebujeme za peníze, které nemáme

JOHN MAYNARD KEYNES
- představitel: Hlavní ekonomické směry 20 století - Keynesiánství
- dílo: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz
- teorie: hospodářský systém je sice schopen autoregulujícími silami nalézt rovnováhu, leč při
neúplném využití zdrojů, zejména při nedostatečné úrovni zaměstnanosti

- reaguje na hospodářskou krizi
• makroekonomický přístup ke zkoumání hospodářských otázek
• reálnější pohled na fungování trhu a hledání příčinu jeho poruch
- po 60.letech se vedoucí složkou Keynesiánství stalo Neokeynesiánství

MILTON FRIEDMAN
- představitel: Monetarismus
- teorie: rozpracoval teorie peněz a peněžního oběhu
inflace je podle něj problém vyspělých ekonomik"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535ea6d7d290d.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
x535ea6d7d290d (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse