Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy filozofie - výpisky z přednášek

Základy filozofie - výpisky z přednášek


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek filozofie. Formou stručných hesel shrnuje základní témata daného oboru. Informuje např. o nejstarší filozofii, přes pluralisty, po středověkou filozofii. Zabývá se etikou, i teorií pravdy. Charakterizuje rozdíly nejen mezi kosmologií a kosmogonií, ale také mezi dedukcí a indukcí.

Obsah

1.
Tři základní filozofické disciplíny
2.
Nejstarší řecká filozofie
3.
Milétská škola
4.
Kosmologie vs. kosmogonie
5.
Kosmologie v předsokratovské filozofie
6.
Milétská kosmologie
7.
Pythagorejská kosmologie a kosmogonie
8.
Jak se zrodilo bytí a nebytí
9.
Eleaté, základní problémy a pojmy metafyziky
10.
Srovnání miléťanů a eleatů
11.
Ontologie a metafyzika
12.
Některé základní pojmy
13.
Pojetí existence v analytické filozofii
14.
Příčiny paradoxu
15.
Eleaté
16.
Miléťané
17.
Tzv. mladší fyzikové - pluralisté
18.
Empedoklés
19.
Anaxagoras
20.
Atomisté
21.
Sofisté
22.
Sofistika
23.
Dedukce x indukce
24.
Sókratés
25.
Etika – původně učení o morálce
26.
Pět Sókratových ctností
27.
Některé základní pojmy
27.1.
Jsoucno
27.2.
Bytí
27.3.
Existence
27.4.
Esence
27.5.
Jednotnost jsoucna
27.6.
Bytí
27.7.
Esence
28.
Deskriptivní a preskriptivní etika
29.
Metaetika (praktická filozofie)
30.
Fakta a hodnota
31.
Etické otázky
32.
Teleologická etika x deontologická
33.
Utilitaristická etika
34.
Pravidlový utilitarismus
35.
Teorie pravdy
36.
Teorie pravdy a kritéria pravdivosti
37.
Substanční teorie pravdy
38.
Helénismus
39.
Skepticismus
40.
Epikureismus
41.
Stoicismus
42.
Filozofie na sklonku antiky (počátek našeho letopočtu)
43.
Středověká filozofie
44.
Mezi patristikou a scholastikou
44.1.
Boethius
44.2.
Jan Filoponos Grammatikos
44.3.
Pseudodionýsios Areopagita
45.
Spor o univerzálie
46.
Důkazy existence boží

Úryvek

"Tři základní filozofické disciplíny:
1, epistemologie (teorie poznání)
2, etika
3, metafyzika (ontologie)
(další disciplíny: filozofie dějin, filozofie vědy, filozofie společnosti,..)
- Každý filozofický problém může být řešen na různých úrovních
- My budeme brát dějiny filozofických problémů, a jak to viděli nejvlivnější osobnosti filozofie
- Žádný problém není nový, otázky se vrací (problém umělé inteligence – zdá se, že filozofie má nový problém, ale není to tak – mohli ukázat, že o tři sta let dříve už na podobné otázky
odpovídal Dekart)
- Filozofie byla na začátku veškerého lidského zkoumání a postupně se z ní začaly vydělovat
jiné vědy
- V minulosti se filozofii přikládal někdy větší a někdy menší význam
- Filozofie je spjatá s kritickou reflexí – když filozofie zpochybňuje, tak to dělá z nějakého
důvodu
- Pro filozofii je příznačná logická argumentace
- Filozof si nemůže odporovat
- My se omezíme pouze na evropskou filozofii
NEJSTARŠÍ ŘECKÁ FILOZOFIE
- Filozofie vznikla v řeckých osadách na pobřeží Malé Asie, dnešním Turecku v 6. St. přnl (osady Miletos, Ephesus)
- Řekové v té době netvořili jednotný stát, který by měl hranice a centrální moc, bylo tvořeno
osady a městy. Měli samostatnost a válčili mezi sebou. Měli ale vědění o tom, že kdo nebyl
Řek, byl barbar (povědomí o ostatních národech)
Předsokratovská filozofie vyrostla hlavně ze čtyř kořenů:
1, z bájí o vzniku světa (kosmologická báje)
2, z náboženských představ (orfismus)
3, z přemýšlení o životě (sedm mudrců)
4, z ionského zkoumání přírody (pozorovali přírodu, přírodní jevy a snažili se je racionálně vysvětlit, najít příčiny)
Milétská škola
- Hledání pralátky, počátku všech věcí, arché, ze které všechno vzniklo
- Představitelé : Tháles (voda), Anaximandros (apeiron), Anaximenés (vzduch)
- Za první filozofy Miléťany označil Aristoteles
- Z arché vše vzniklo a do tohoto arché vše zaniká
Tháles za arché označil vodu – voda je abstraktní princip, voda není látkou v dnešním slova smyslu (nemá žádné chemické složení)
Arché je věčná, je to oduševnělá látka. Věřili, že látka má duši a nějakým způsobem je tam pohyb."

Poznámka

Práce je velmi nepřehledná.
Práce obsahuje věcnou chybu - peskriptivní má být preskriptivní.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.seminarky.cz/-13088.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse