Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy financí - přednášky

Základy financí - přednášky

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek se stručně věnují těmto pojmům: základní finanční názvosloví, aktiva, pasiva, členění výsledovky, daňový a účetní zisk, příčiny změn peněžních prostředků, cash-flow, finanční řízení, daně, finanční trh, oběžný majetek, faktory ovlivňující kapitálovou potřebu, pohledávky, platební schopnost, finanční majetek, řízení finančního majetku, časová hodnota peněz, časová hodnota peněz ve finančním rozhodování, zdroje financování, metody, proces kapitálového plánování a investičního rozhodování, pojetí investic ve finančním řízení podniku, základní skupiny investic, metoda doby návratnosti, rozhodování o zdrojích financování, náklady kapitálu, náklady kapitálu z hlediska uživatele, kapitálová struktura, finanční struktura podniku a její formování, faktory ovlivňující formování finanční struktury, finanční zdroje, odpisy, externí financování, kategorie základního jmění v a.s. a akcie.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Aktiva
2.1
Pohledávky za upsané vlastní jmění
2.2
Stálá aktiva
2.3
Oběžná aktiva
2.4.
Ostatní aktiva
3.
Pasiva
3.1
Vlastní jmění
3.2
Cizí zdroje
3.3
Ostatní pasiva
4.
Členění výsledovky
4.1
Náklady dle druhu
4.2
Náklady dle účelu
4.3
Forma výsledovky
5.
Daňový a účetní zisk
6.
Příčiny změn peněžních prostředků
7.
Cash-flow
7.1
Sestavování
7.2
Výpočty
8.
Finanční řízení
9.
Daně
10.
Finanční trh
11.
Oběžný majetek
11.1
Oceňování
11.2
Řízení
12.
Faktory ovlivňující kapitálovou potřebu
12.1
Průměrná zásoba
12.2
Minimální zásoba
12.3
Průměrná výše kapitálu ve výrobních zásobách
12.4
Zásobovací rovnice
12.5
Činitelé nedokončené výroby
12.6
Stanovení průměrné výše zásob kapitálu vázaného v nedokončené výrobě
12.7
Koeficient narůstání nákladů
13.
Pohledávky
14.
Platební schopnost
15.
Finanční majetek
16.
Řízení finančního majetku
16.1
Baumolův model
16.2
Millerův - Orrův model
16.3
Směnky
17.
Časová hodnota peněz
18.
Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování
19.
Zdroje financování
20.
Základní metody
21.
Proces kapitálového plánování a investičního rozhodování
22.
Pojetí investic ve finančním řízení podniku
23.
Základní skupiny investic
24.
Metoda doby návratnosti
25.
Rozhodování o zdrojích financování
26.
Náklady kapitálu
27.
Náklady kapitálu z hlediska uživatele
28.
Kapitálová struktura
29.
Finanční struktura podniku a její formování
30.
Faktory ovlivňující formování finanční struktury
31.
Finanční zdroje
32.
Odpisy
33.
Externí financování
34.
Kategorie základního jmění v a.s.
35.
Akcie

Úryvek

"FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

daně : - důchodové (přímé)
- majetkové ( z nemovitostí, silniční)
- obratové (nepřímé) – (DPH, spotřební)

finanční trh = soustava instrumentů a vztahů mezi nimi

- tato soustava mobilizuje a přerozděluje finanční prostředky mezi subjekty na základě nabídky a poptávky tvoří se cena peněz

FINANČNÍ TRH

a) peněžní časové hledisko
b) kapitálový
c) devizový
d) trh drahých kovů

ad a) peněžní trh = obchoduje se s takovými nástroji, jejichž pohyb je omezen 1 rokem (krátkodobé CP, směnky)

ad b) kapitálový trh = obchoduje se s takovými nástroji, jejichž pohyb je delší než 1 rok

rozlišení kapitálového trhu:
- Primární = např. cenné papíry získané prvním majitelem
- Sekundární = změny majitelů CP na základě nabídky a poptávky
OBĚŽNÝ MAJETEK
- je strukturovaný, má jej každý podnikatel
- majetek, který se z velké části vyskytuje v podniku v průběhu jednoho roku
- je spotřebováván při výrobě najednou
- jedná se o nejlikvidnější část majetku
výjimky:
- dlouhodobé pohledávky = splatnost víc jak 1 rok
- ne vždy je oběžný majetek spotřebováván jednorázově
- ne všechny části oběžného majetku jsou stejně likvidní
- část oběžného majetku je z určitého důvodu v podniku vázána trvale

struktura viz. Bilance

FUNKCE OBĚŽNÉHO MAJETKU

- vnitřní funkce = zajišťování hladkého koloběhu majetku a kapitálu podniků
- likvidní funkce = zajišťuje potřebnou platební činnost podniku
- záruční funkce = oběžný majetek slouží jako záruka závazků (úvěrů) podniku
- vnější funkce = prostřednictvím oběžného majetku realizují podniky ekonomické a finanční vztahy ke svému okolí – dodavatelům, odběratelům, zaměstnancům ..
- rezervní funkce = část oběžného majetku slouží jako rezerva pro krytí různých rizik. (např. výkyvy v dodávkách materiálu, v požadavcích odběratelů)
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
- FIFO = first in first out
- LIFO = last in first out
- VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR

ŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU
- subjektivní činnost podniku, tak aby v souladu s cílem podniku a s možnostmi, které má, měl vždy dostatečné množství jednotlivých částí oběžného majetku v potřebné kvalitě
Kapitálová potřeba = vyjadřuje množství majetku, které má firma k dispozici, vymezuje množství finančních zdrojů, které jsou zapotřebí ke krytí majetku."

Poznámka

Psáno formou stručných poznámek, doprovázených diagramy a tabulkami. Práce je poněkud neorganizovaná a špatně přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse