Základy genetiky

Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverenního řádu maltézských rytířů, Praha 2

Charakteristika: Heslovité poznámky z hodin anatomie nejprve přibližují základní pojmy genetiky a znění Mendelových zákonů, k nimž dodávají příklady. Dále je pozornost věnována pohlavním buňkám, pojmům replikace nebo translace a v závěru jsou rozlišeny typy mutací a uvedena některá genetická onemocnění.

Obsah

1.
Genetika: vymezení, pojmy
2.
Mendelovy zákony
3.
Příklady
4.
Pohlavní buňky a určení pohlaví
5.
Mutace, replikace, transkripce, translace
6.
Mutace a genetická onemocnění

Úryvek

"Genetika
Věda zabívající se proměnlivostí org. a dědičností znaků
proměnlivost – potomek není úplnou kopii svých rodičů(„kříženec“ , od každého
rodiče zdědí něco)
Dědičnost – heredita , schopnost předávat potomkům vlohy z generace na
generaci
znak – obecná vlastnost organysmů
Dělíme na: psychické – temperament, nadání
morfologické – kvalitativní – barva očí, vlasů
- kvantitativní – IQ, výška, hmotnost, TK
fenotyp - soubor všech znaků
Genotyp – soubor všech genů
gen - vloha
- část DNA nesoucí informaci pro vytvoření znaku
- předpoklad pro znak
Genom – soubor genů v buňce

Alela – konkrétní forma genu
- pro každý znak je potřeba dvou alel
- označujeme písmenky podle abecedy
- můžeme mít znak AA, Aa, aa
- AA dominantní homozygot (diploidní jedinec, který po rodičích zdědil
tutéž alelu určitého genu)
- Aa heterozygot (diploidní jedinec ale zdědil rozdílné alely téhož genu)
- aarecesidníhogozygot

AA aa

Aa


úplná dominance – Dominantní alela ve fenotypu potlačí alelu recesivní, která se
neprojeví
neúplná dominance – obě alely se projevý současně (růžoví květ)
čistá linie – homozygotní jedinci jejich vzájemným křížením získáme vzory
fenotypovbě stejné potomstvo
Kříženec (hybrid) - heterozygotní jedinec a vzájemným křížením získáme
fenotypově i genotypově různé potomstvo

Mendelovy zákony
1) Zákon o jednotnosti první generace kříženců
- křížením rozdílně homozygotně jedinců, vzniknou vždy heterozygotní jedinci
pro daný alelický pár

Parentální generace
AA aaA a


Aa

F1 ……Aa = první generace potomků

2) zákon o nestejnorodosti druhé generace kříženců – křížením genově různorodé
generace potomků dochází k genotypové
segradaci s genotypovým štěpným poměrem"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky a tabulky o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25301
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse