Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy jazykovědy - maturitní otázka

Základy jazykovědy - maturitní otázka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá základy jazykovědy. Stručně charakterizuje předmět studia, i základní jazykovědné pojmy. Uvádí základní dělení. Definuje mluvnickou typologii jazyků. Věnuje se historickému vývoji češtiny od 11. do 17. století.

Obsah

1.
Co studuje jazykověda
2.
Základní pojmy jazykovědy
3.
Rozdělení jazykovědy
4.
Mluvnická typologie jazyků
5.
Historický vývoj češtiny
5.1.
Od 11. století do poloviny 14. století
5.2.
Od poloviny 14. století do konce 17. století

Úryvek

"Ferdinand de Saussure - zakladatel moderní lingvistiky
- Kurs obecné lingvistiky - soubor jeho přednášek, vydaný jeho žáky

Základní pojmy jazykovědy:
Jazyk = systém výrazových a významových prostředků, které si vytvořilo lidské společenství jako nástroj myšlení a dorozumění
- živé (používané), mrtvé (nepoužívané v mluvě), umělé
- programovací jazyky nejsou jazyky
Řeč = schopnost vyjadřovat artikulovanými zvuky nebo grafickými značkami obsahy vědomí
= skutečné použití konkrétních jazykových prostředků v komunikaci
Mluva = způsob řeči jednotlivce
Slang = způsob řeči určité skupiny

- funkce řeči: a) komunikační (nástroj dorozumění)
b) myšlenková (k formulování myšlenek)
c) expresivní (vyjadřuje city, …)
d) apelová (dokáže vyvolat reakci)
e) estetická (umělecká)

Národní jazyk = jazyk, který užívají příslušníci určitého národa
Mateřská řeč = jazyk, jímž jsme komunikovali odmala, jimž hovoříme jako svým jediným nebo upřednostňovaným
Jazyková norma = soubor relativně ustálených jazykových prostředků a pravidel
Kodifikace = prohlášení určité normy za spisovnou autoritativními jazykovými příručkami
Spisovný jazyk - podoba nár. jazyka, která slouží k celonárodní komunikaci oficiálního rázu
- funkce reprezentativní
- v úřadech, školách, sdělovacích prostředcích, odborné literatuře
- základem podoba jazyka v obecně rozšířených literárních textech nebo nářečí
Hovorové prostředky - typické pro běžnou komunikaci
Neutrální prostředky - v běžných i oficiálních komunikačních situacích
Knižní prostředky - odborné, administrativní, umělecké projevy
Archaické prostředky - estetické ozvláštnění textu
Nářečí (dialekty) - hovoří se jimi pouze na určitých územích
Interdialekty (nadnářeční celky) - vznik z několika nářečí stíráním jejich rozdílů
- obecná čeština (na základě středočeského nářečí)
Slang - používán příslušníky určitých povolání či zájmových skupin
- projevuje se pouze ve slovní zásobě
Argot (hantýrka) - užíván skupinami na okraji společnosti
ROZDĚLENÍ JAZYKOVĚDY
1) Hláskosloví - nauka o zvukové stránce jazyka
Fonetika, Fonologie, Ortofonie, Ortoepie
2) Grafémika - nauka o písemné stránce jazyka
Ortografie - nauka o pravopisu
3) Nauka o pojmenování a slovu
Nauka o slovní zásobě - zkoumá pojmenování a slovo
Nauka o tvoření slov - slovotvorba
Tvarosloví (morfologie) - zabývá se slovními druhy a tvary slov, při jejichž tvoření
nedochází ke změně věcného významu slova
Etymologie - nauka o původu slov
4) Skladba - nauka o větě, zabývá se větnými členy, stavbou vět a souvětí, vztahy mezi větou a
výpovědí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15035
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse