Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy managementu - otázky ke zkoušce

Základy managementu - otázky ke zkoušce

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí otázky k základům managementu. Věnuje se vymezení základních pojmů managementu, druhům managementu, řízení, správě, základním ekonomickým pojmům, ekonomii efektivního řízení, úloze a předpokladům managementu, základním výrobním faktorům, řízení výrobních faktorů, podniku, definici podniku, životnímu cyklu podniku, jeho obecné charakteristice, Greinerovu modelu. Sleduje typologii podniků, její kritéria, volbu právní formy podnikání, pořizování vstupů, transakční náklady, speciální investice, vstup práce v oblasti řídicích procesů a v oblasti produkčního systému, rozhodování a jeho základní nástroje, výběr alternativ, podmínky rozhodování, přístupy k rozhodování a podnikové cíle - systém podnikových cílů. Všímá si majetkové a kapitálové struktury podniku, faktorů, které ji ovlivňují, finanční páky, jejího významu, podnikatelského záměru, významu v podniku, možností stanovení pracovního kapitálu a přístupů k jeho financování, výroby, pojmu, typům výroby, výrobní kapacity, rozsahu produkce, faktorů ovlivňujících rozsah produkce, portfolio analýzy – BCG matice a jejího možného využití. Rozebírá náklady, provozní náklady, manažerské pojetí nákladů, náklady životního cyklu produktu, výnosy, podnikový výsledek, zisk, ekonomickou přidanou hodnotu, peněžní toky, jejich odlišnost od zisku, prognózu peněžních toků v podnicích, jejich význam, výhody a nevýhody, použití při tvorbě a hodnocení podnikatelských projektů. Závěr patří personálnímu řízení podniku, vyhledávání pracovníků, motivaci, stylům řízení, chování nadřízeným, podřízených, finančnímu rozhodování v podniku, jeho typům a fázím.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů managementu, druhy managementu, řízení, správa
2.
Základní ekonomické pojmy, ekonomie efektivního řízení, úloha a předpoklady managementu
2.1.
Předpoklady efektivního managementu
2.2.
Hospodářské systémy
2.3.
Funkce managementu
3.
Základní výrobní faktory, řízení výrobních faktorů
4.
Podnik, definice podniku, životní cyklus podniku, jeho obecná charakteristika, Greinerův model
5.
Typologie podniků, její kriteria, volba právní formy podnikání
6.
Pořizování vstupů, transakční náklady, speciální investice, vstup práce v oblasti řídicích procesů a v oblasti produkčního systému
7.
Rozhodování a jeho základní nástroje, výběr alternativ, podmínky rozhodování, přístupy k rozhodování
8.
Podnikové cíle - systém podnikových cílů
9.
Majetková a kapitálová struktura podniku, faktory, které ji ovlivňují, finanční páka, její význam
10.
Podnikatelský záměr, význam v podniku, možnosti stanovení pracovního kapitálu a přístupy k jeho financování
11.
Výroba, pojem, typy výroby, výrobní kapacita, rozsah produkce, faktory ovlivňující rozsah produkce, portfolio analýza – BCG matice, její možné využití
12.
Náklady, provozní náklady, manažerské pojetí nákladů, náklady životního cyklu produktu
12.1.
Charakteristické případy (body) manažerského účetnictví
13.
Výnosy, podnikový výsledek, zisk, ekonomická přidaná hodnota, peněžní toky, jejich odlišnost od zisku
14.
Peněžní toky, prognóza peněžních toků v podnicích, jejich význam, výhody a nevýhody, použití při tvorbě a hodnocení podnikatelských projektů
15.
Personální řízení podniku, vyhledávání pracovníků, motivace, styly řízení, chování nadřízeným, podřízených
16.
Finanční rozhodování v podniku, typy a fáze

Úryvek

"Finanční rozhodování v podniku, typy a fáze

Finanční cíle
- maximalizace zisku (zisk není přesný fin. ukazatel, protože neodráží skutečné finanční hospodaření podniku – je ovlivněn účetními a daňovými principy, metodou odepisování atd.)
v současné době podnik preferuje jiný fin. cíl – maximalizace tržní hodnoty majetku, akcií
- vyrovnaný cash flow
- zajistit likviditu, solventnost
- optimalizace fin. struktury podniku – vyvážit fin. zdroje
Finanční management je součástí celkového řízení podniku, je jeho nejdůležitější součástí.
V tržní ekonomice jsou podniky hodnoceny podle finančních výsledků, ukazatelů, podle výsledků finančního hospodaření.
Úkoly - - finanční rozhodování, finanční plánování, finanční analýza, dodržování platební disciplíny podniku – likvidita, dodržování daňových povinností (závazky vůči státnímu rozpočtu),volba odpisové a dividendové politiky podniku, pojištění podniku, účetní evidence, rozpočetnictví
Finanční management je samostatný útvar v podniku. Tvoření odbornými, kvalifikovanými zaměstnanci.
Podle zaměření činnosti dělíme na 2 samostatné skupiny
- finančně manažerská řídící skupina
- fin. rozhodování, plánování, analýza
- finančně kontrolní (účetní) skupina
- účetní evidence, rozpočetnictví, daňové povinnosti atd.
Finanční rozhodování
Rozhodování je základní managerskou činností

Příklady finančního rozhodování - kolik (výše) finančních prostředků, odkud získat finanční prostředky, uložení finančních prostředků, struktura majetku, rozdělení zisku
obecný postup při finančním rozhodování 1, musíme vymezit finanční problém, stanovíme si cíle, které chceme uskutečnit 2, sběr informací a jejich analýza 3, vypracování různých variant řešení problému 4, výběr a stanovení kritérií pro hodnocení jednotlivých variant 5, na základě stanovených kritérií vybere nejvhodnější varianty, její realizace a vyhodnocení"

Poznámka

Jedná se o otázky ke zkoušce k Základům managementu na České zemědělské univerzitě v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10805
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse