Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy managementu - zkouškové otázky

Základy managementu - zkouškové otázky

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně a přehledně shrnuje informace ze 29 zkouškových okruhů nutné k vykonání ústní zkoušky. Zpracování otázek kolísá v rozsahu jednoho odstavce až dvou stránek na otázku.

Obsah

1.
Systém managementu
2.
Základní pojmy
3.
Obsahové roviny managementu a cíl
4.
Management jako důležitý faktor produkční funkce
5.
Pojetí obsahu všeobecného managementu
6.
Manažerské komponenty a jejich vzájemné vazby
7.
Subjekty a objekty managementu
8.
Požadavky na management „4E“
9.
Věda o managementu
10.
Moderní vědecký přístup k managementu
11.
Moderní vědecký přístup k managementu II.
12.
Vybrané techniky v managementu
13.
Rozhodování
14.
Rozhodování II.
15.
Manažerská komponenta okolního prostředí
16.
Manažerská komponenta okolního prostředí II.
17.
Manažerská komponenta okolního prostředí III.
18.
Manažerská komponenta plánování
19.
Manažerská komponenta plánování II.
20.Strategický management
21.Východiska strategického managementu
22.Východiska strategického managementu
23.Východiska strategického managementu
24.Analýza interního prostředí a analýza SWOT
25.Klasický model strategického managementu
26.Klasický model strategického managementu
27.Klasický model strategického managementu
28.Fáze implementace strategie
29.Klíčové předpoklady pro úspěch českých OJ

Úryvek

“16. Manažerská komponenta okolního prostředí II.
a) Hodnocení povahy okolního prostředí:
Vnější okolní prostředí OJ může být marginálně stabilní, nebo naopak signalizující časté a podstatné změny, může být jednoduché a nebo složité z hlediska jeho zkoumání.
• Dynamika souvisí s mírou a frekvencí změn v okolním prostředí.
• Složitost okolního prostředí vyplývá z rozmanitosti okolních vlivů.
Za jednoduchých a statických podmínek v okolním prostředí:
Surovinoví dodavatelé a masoví producenti, OJ poskytující veřejně prospěšné služby.
Za složitých podmínek v okolním prostředí OJ je situace nejobtížnější, mj. i proto, že takové okolní prostředí obvykle navíc vykazuje vysokou dynamiku změn.: Příklady: Producenti IT/IS, letecké společnosti, touroperátoři a téměř všechny transnacionální společnosti.
Závěr:
• Za dynamických podmínek v okolním prostředí OJ je nezbytné klást důraz na budoucnost okolních vlivů, nikoliv na minulost!!
• Velká složitost okolního prostředí vede k nutnosti delegovat pravomoc a odpovědnost na příslušné dílčí OJ a rovněž vyžaduje posilování manažerské flexibility a akceschopnosti rychlé reakce na očekávané, resp. signalizované změny ve okolním prostředí
b) Analýza vlivů obecného okolí
Předmětem této analýzy je identifikace různorodých okolních vlivů, jak ony působily na rozvoj, resp. působnost OJ v minulosti, jak tyto vlivy působí v současnosti a co lze očekávat o budoucím vývoji těchto vlivů.
Cílem analýzy obecného okolí je odhalení příležitostí a hrozeb týkajících se konkrétní OJ.

Metody: Za nejpřehlednější je považována metoda PESTLE, obsahující obecné vlivy:
• Politické/legislativní faktory (leg. na ochranu tržního prostředí, leg. k ochraně životního prostředí, fiskální politiku, vč. daňové leg., monetární politiku, regulaci zah. obchodu, pracovní právní podmínky, stabilitu polit. systému)
• Ekonomické faktory (stádium hospodářského cyklu, magický čtyřúhelník, nabídku peněz a úrokovou míru, disponibilní příjmy obyvatelstva, energetickou disponibilitu a ceny)
• Socio-kulturní faktory (demografický vývoj, příjmová (důchodová situace, sociální mobilita, životní styl, přístup k práci a volnému času)
• Technologické faktory (výdaje vlády na výzkum a vědu, vládní a odvětvové techn. úsilí, nové objevy a rozvoj)
• Socio-ekologické faktory (stav a predikovaný vývoj životního prostředí, zdraví obyvatelstva).
b) Analýza vlivů oborového okolí
Předmětem je analýza v oboru působnosti OJ zaměřená na zjištění vlivu:
• vyjednávací síly partnerů,
• míry konkurence,
• hrozby vstupu potenciálních konkurentů do oboru.
Cílem analýzy oborového okolí je odhalení dalších možných příležitostí a hrozeb a rovněž vytvoření předpokladu pro objektivní posouzení silných a slabých stránek.
Metoda: Porterův model konkurenčních sil"

Poznámka

Vypracované otázky k ústnímu přezkoušení z předmětu Základy managementu na MU. Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12478
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse