Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy mikroekonomie

Základy mikroekonomie

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou odrážek zachycuje významné pojmy, oblasti, teorie a otázky mikroekonomie. Po úvodních definicích základních ekonomických kategorií a vymezení ekonomie jako vědy otevírá tématiku trhu, jeho vývoje, subjektů a nastolování rovnováhy. Vystihuje zde zákonitosti nabídky a poptávky, rozebírá pojem a typy konkurence a přesouvá se k výkladu chování spotřebitele a firem, kde souvislosti nabídky a poptávky probírá ještě podrobněji. Poté obrací pozornost k rovnováze firmy a jejímu chování v nedokonalé konkurenci a poslední oddíly věnuje trhu výrobních faktorů, práce a kapitálu.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
1.1.
Pojmy
1.2.
Ekonomie jako věda
2.
Formování trhu
2.1.
Vývoj trhu a směny
2.2.
Vymezení trhu
2.3.
Tržní subjekty
2.4.
Koloběh ekonomiky a základní ekonomické otázky
3.
Základní elementy trhu
3.1.
Nabídka
3.2.
Poptávka
3.3.
Cena
3.4.
Formování rovnováhy na trhu
3.5.
Konkurence
3.5.1.
Typy konkurence
3.5.2.
Monopolistická konkurence
3.5.3.
Oligopol
3.5.4.
Monopol
3.6.
Funkce trhu
4.
Chování spotřebitele a formování poptávky
4.1.
Individuální poptávka
4.1.1.
Užitek
4.1.2.
Rovnováha spotřebitele
4.1.3.
Substituční a důchodový efekt
4.1.4.
Vliv změn cen ostatního zboží na poptávku
4.1.5.
Elasticita poptávky
4.1.5.1.
Cenová elasticita
4.1.5.2.
Důchodová elasticita
4.1.5.3.
Křížová elasticita
4.2.
Tržní a agregátní poptávka
5.
Chování firmy a formování nabídky
5.1.
Faktor času
5.2.
Náklady firmy
5.2.1.
Druhy nákladů
5.2.2.
Určování výše nákladů
5.2.3.
Náklady průměrné a náklady mezní
5.2.4.
Náklady dlouhého období
5.3.
Příjmy firmy
5.3.1.
Druhy příjmů
5.3.2.
Zisk
6.
Rovnováha firmy
6.1.
Kdy je firma v rovnováze
6.2.
Vliv změny nákladů na nabídku
6.3.
Elasticita nabídky
6.4.
Tržní a agregátní nabídka
6.5.
Rovnováha na trhu dokonalé konkurence
7.
Chování firmy v nedokonalé konkurenci
7.1.
Nedokonalá konkurence a její znaky a příčiny
7.2.
Monopol
7.2.1.
Znaky a ukazatele
7.2.2.
Regulace monopolu
7.3.
Monopson
7.4.
Oligopol
7.4.1.
Znaky
7.4.2.
Druhy
7.4.2.1.
Smluvní
7.4.2.2.
S dominující firmou
7.5.
Monopolistická konkurence
7.6.
Srovnání tržních struktur
7.7.
Typy firem
7.8.
Chování velké firmy
8.
Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy
8.1.
Typy firem
8.2.
Chování velké firmy
8.3.
Alternativní cíle firmy a způsoby jejich dosahování
8.4.
Model zaměstnanecké firmy a neziskové organizace
9.
Formování cen na trhu výrobních faktorů
9.1.
Trh výrobních faktorů
9.2.
Cena výrobního faktoru
9.3.
Poptávka firmy po výrobních faktorech
10.
Trh práce
10.1.
Trh práce a pracovní činnost
10.2.
Substituční a důchodový efekt
10.3.
Rovnováha na trhu práce
10.4.
Rozdíly v odměňování
10.4.1.
Nerovnovážné
10.4.2.
Rovnovážné
11.
Trh kapitálu
11.1.
Kapitál a jeho zdroje
11.2.
Trh kapitálu
11.2.1.
Nabídka

Úryvek

"1. Základní ekonomické pojmy

- potřeby: pociťovaný nedostatek
- statky: uspokojují až na konci, slouží k uspokojení potřeb, jsou hmotné x nehmotné
- služby: uspokojují už v průběhu činnosti
- spotřeba: poslední fáze ukončení hospodářského procesu, jsou osobní x společenské
(školství, zdravotnictví)
- výroba: přeměna výrobních faktorů na cílový produkt
- směna: naturální (zboží za zboží = barter) x peněžní (peníze za zboží, peníze za peníze,
P-Z- P‘ (přírůstek)
- výrobní faktory: práce, přírodní zdroje, kapitál
- práce: cílevědomá lidská činnost, která nás vede k uspokojení potřeb
- kapitál: všechno, co daný podnikatelský subjekt vlastní (nemovitosti, cenné papíry,
peníze, movitosti), podnik toho využívá ke své činnosti
- zisk: základní podnět jakékoliv lidské (podnikatelské) činnosti,
ne za každou cenu → zisk z dlouhodobého hlediska
- úrok: částka, o kterou zaplatíme víc při půjčení peněz
- technologie: výrobní postup
- technika: výrobní zařízení, stroje, které nám pomáhají ve výrobním postupu
- důchod: výstup, má hodně forem, nejtypičtější mzda za práci, renta z přírodních zdrojů
(pozemku), úrok nebo dividenda z kapitálu
- efektivnost: porovnání vstupu a výstupu = ( ) ; ekonomicky se tento
ukazatel nazývá rentabilita vlastních nákladů

Ekonomie
- ekonomie: věda, která se zabývá nejobecnějšími zákonitostmi vývoje lidské společnosti, současně se zabývá i jejich fungováním
- věda teoretická: přístup – matematický (matematické formulace, vzorce) x ekonomický (základ graficky, zbytek interpretačně – vysvětlení, popis)
- další přístupy – pozitivní (popis + hledání zákonitostí) x normativní (popis + současné hodnocení)
- členění – mikroekonomie (mikro = malý) x makroekonomie (makro = velký)
- mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jako jsou jednotlivci, firmy), tyto subjekty popisuje a zkoumá, nehledá moc zákonitostí vývoje bez vzájemných vztahů a vazeb, sleduje je izolovaně
- makroekonomie se zabývá hospodářstvím jako celkem, pohled je jakoby zvenčí, je součástí hospodářské politiky státu, sleduje chod stěžejních záležitostí jako je např. inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt, státní rozpočet,
- makroekonomie si na rozdíl od mikroekonomie klade otázky (proč je vývoj takový, proč se ekonomii nedaří), makroekonomové jsou pravou rukou vládních úředníků"

Poznámka

Součástí práce je velké množství grafů, schémata a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 26 stran.
Zpracováno formou odrážek, důležité pojmy jsou barevně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse