Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy občanského a pracovního práva - vypracované otázky ke zkoušce (Bc.)

Základy občanského a pracovního práva - vypracované otázky ke zkoušce (Bc.)

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se vypracované otázky z oblasti občanského a pracovního práva. Otázky jsou zaměřeny na hlavní oblasti občanského zákoníku, občanského soudního řádu a související právní úkony, včetně základních aspektů občanskoprávního řízení.

Obsah

1.
Metoda občanskoprávní regulace - zásady občanského práva
2.
Občanský zákoník - obsah, struktura
3.
Fyzická a právnická osoba
4.
Zastoupení v občanskoprávních vztazích
5.
Právní úkony - charakteristika
6.
Platnost a účinnost právního úkonu
7.
Postavení osobnosti v občanském právu a osobní ochrana
8.
Vlastnické právo a společné jmění manželů
9.
Závazkové právo - vznik a změna
10.
Nominální a inominální smlouvy
11.
Občanskoprávní odpovědnost za škodu obecnou
12.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu zaměstnance
13.
Bezdůvodné obohacení
14.
Promlčení a prekluze práva
15.
Občanské právo procesní a jeho prameny
16.
Občanský soudní řád, charakteristika a struktura
17.
Zásady občanskoprávního řízení
18.
Subjekty občanskoprávního řízení ( soudy, účastníci a osoby zúčastněné na řízení )
19.
Zastoupení účastníků v občanskoprávním řízení
20.
Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu

Úryvek

"1. Platnost a účinnost právního úkonu
___________________________________________________________________________

Náležitosti právního úkonu

Právní úkon musí být učiněn :

- svobodně - bez fyzického či psychického donucení,

- vážně - podle okolností je zřejmé, že jednající chtěl svým projevem vůle způsobit právní
účinky, které zákon s takovým projevem spojuje,

- srozumitelně - není srozumitelný pokud nelze ani jeho výkladem zjistit jeho obsah,

- určitě - neurčitý je pokud je vyjádřen srozumitelně, avšak jeho obsah je neurčitý.

Pokud právní úkon tyto náležitosti nemá, pak je neplatný od počátku a přímo ze zákona
- z takového práva a povinnosti vůbec nevzniknou a soud přihlíží k neplatnosti i bez návrhu
z úřední povinnosti.

Neplatný je dále právní úkon :

- jehož předmětem je nemožné plnění,

- učiněný osobou, která nemá k takovému úkonu způsobilost,

- učiněný osobou jednající v duševní poruše, která ji činí k takovému úkonu nezpůsobilou,

- který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům,

- učiněný v omylu - musí jít o omyl skutkový a rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen musela tento omyl vyvolat nebo alespoň o něm vědět,

- není-li učiněn ve formě, který zákon nebo smlouva vyžaduje ( např. smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná ).

Odporovatelnost právním úkonům ( § 42a )

Věřitel může odporovat právním úkonům dlužníka, které zkracují uspokojení jeho pohledávky - může se domáhat, aby soud vyslovil, že takové právní úkony jsou vůči němu neúčinné.

Odporovat lze :

- právním úkonům učiněným v posledních třech letech v úmyslu zkrátit věřitele,

- musel-li druhé straně být tento úmysl znám,

- převodům majetku dlužníka na osoby jemu blízké ( v posledních třech letech ).

Účelem je zajistit ochranu věřitele před tím, aby dlužník zmenšoval svůj majetek a ztížil tak jeho uspokojení.

Neúčinnost musí vyslovit soud a platnost úkonu vůči ostatním osobám zůstává zachována.

Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu."

Poznámka

Práce obsahuje částečný opis zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16094
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse