Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy obchodního práva I. - výpisky z přednášek

Základy obchodního práva I. - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje deseti okruhům z obchodního práva. Formou hesel definuje pojem, i předmět občanského a obchodního práva, občanský a obchodí zákoník, předmět úpravy obchodního zákoníku, úpravu a ochranu občansko-právních vztahů, fyzické a právnické osoby, zastoupení a obsah občansko-právních úkonů.

Obsah

1.
Pojem a předmět občanského práva, občanský zákoník
1.1
Občanské právo
1.2
Občanský zákoník
1.
Pojem obchodního práva
1.1
Historický vývoj
1.2
Kategorie obchodu
1.3
Systémy obchodního práva
1.4
Dualismus soukromého práva
1.5
Komercializace občanského práva
2.
Pojem obchodního práva ČR
3.
Obchodní zákoník
4.
Předmět úpravy obchodního zákoníku
5.
Úprava občansko-právních vztahů
6.
Ochrana občansko-právních vztahů
7.
Fyzické a právnické osoby
8.
Zastoupení
8.1
Zákonné zastoupení
8.2
Dobrovolné zastoupení
8.3
Plná moc
9.
Občansko-právní úkony
9.1
Náležitosti úkonu
9.2
Náležitosti předmětu a obsah
9.3
Náležitosti formy
9.4
Neplatnost právních úkonů
9.5
Konverze a simulace
9.6
Odporovatelnost právním úkonům

Úryvek

“9. ZASTOUPENÍ

- zákon umožňuje, aby práv. úkony činil jménem FO či PO za tuto osobu její zástupce
- v některých případech je zastoupení nutné, v jiných záleží na úvaze zastoupeného, zda bude jednat sám nebo jednáním pověří někoho jiného - dobrovolné zastoupení
- práva a povinnosti z právního úkonu vznikají zastoupenému

Druhy zastoupení
- zákonné zastoupení
• zastoupení vyplývá přímo ze zákona (zastupování dětí rodiči) nebo vzniká na základě rozhodnutí stát. orgánu
• zvláštní úpravou zákonného zastoupení podnikatelů upravuje obch. zák.
• zákonné zastoupení podle obč. zák. se uplatňuje před. v případech, kdy jde o jednání za FO, které nemají plnou způsobilost k práv. úkonům, jako zákonní zástupce jednají jménem nezletilých dětí jejich rodiče
• zákonným zástupcem FO, které byly soudem zbaveny způsobilosti k práv. úkonům nebo jejichž způsobilost byla omezena, je opatrovník určený soudem
• zvlástním případem zákonného zastoupení je tzv. kolizní opatrovník - ustaví jej soud v případech, kdy dochází ke kolizi zájmů mezi zákonným zástupcem a zastoupeným
• PO je zvláštním subjektem vlastnického práva a má také vlastní majetkovou odpovědnost. Pokud sdružení osob nebo majetku nedosáhne tohoto stupně majetkového osamostatnění, je třeba je posuzovat jako sdružení jednotlivých FO sledující urč. společný zájem, ale vystupujících pod vl. jménem.
• naproti tomu korporace nám vyznačuje takový stupeň sdružení osob, který vytváří nový zvláštní právní subjekt odlišný od členů sdružení
• ve skutečnosti JE VŽDY TŘEBA, ABY ŠLO O TAKOVOU FORMU SDRUŽENÍ OSOB ČI MAJETKU, KTEORU ZÁKON PŘÍMO ZA PO OZNAČUJE

-dobrovolné zastoupení
• zastoupena může být kterákoli FO či PO, rovněž zástupcem může být kterákoli FO či PO
• předpokladem vzniku smluvního zastoupení je dohoda mezi zastoupeným a zástupcem, z níž vyplývá právo zástupce zastoupeného zastupovat
- plná moc
= jednostranný práv. úkon zmocnitele, který sděluje třetím osobám, že zmocněnec je oprávněn jednat jeho jménem v rozsahu plnou mocí určeném
• musí obsahovat vymezení rozsahu zmocnění
• členění:
• generální - opravňuje ke všem práv. úkonům kromě těch, pro které vyžaduje zákon speciální plnou moc
• speciální - může opravňovat k urč. právnímu úkonu (uzavření kupní smlouvy) nebo k urč. druhu právních úkonů (inkasovat peněžní pohledávky)
• kolektivní - zvláštní druh, udělena současně několika zmocněncům
• zvláštním případem zastoupení na základě plné moci je prokura, která je upravena v obchodním zákoníku
• písemná forma plné moci je předepsána pro všechny plné moci"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera846
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse