Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy obchodního práva II. - výpisky z přednášek

Základy obchodního práva II. - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje a vymezuje 10 základních pojmů tak, jak jsou popsány z hlediska obchodního práva.

Obsah

1.
Příbuzenství a osoby blízké
2.
Věcná práva
3.
Práva vlastnická (pojem, obsah, vymezení)
4.
Držba
5.
Spoluvlastnictví
6.
Věcná práva k věci cizí
7.
Věcná břemena
8.
Katastr nemovitostí
9.
Pojem podnikatel
10.
Fyzické a právnické osoby jako podnikatelé

Úryvek

“ 12. VĚCNÁ PRÁVA

-zajišťují moc osoby nad věcí
-cíl: ochrana a užívání věcí

Členění
-hmotné
• movité, nemovité
• spotřební, opotřebitelné
• zastupitelné, nezastupitelné
• dělitelné, nedělitelné, hlavní věc a její součásti
-nehmotné
= produkty myšlení
• nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení
• mají majetkovou hodnotu
• patří sem i pohledávky a práva vyplývající z používání ochranných známek

Dále rozdělujeme:
-vlastnické
• dědické
= přechod majetku zemřelé osoby na dědice (FO či PO)
• vlastnictví přechází na dědice dnem smrti zůstavitele
• potomci jsou tzv. neopomenutelní dědicové - nezmění ani závětí, pouze omezí, potomky nelze ani vydědit, pokud nesplňuje dědic podmínky stanovené zákonem
• s majetkem přejímají dědicové i dluhy do výše zděděného majetku
• nedědí ten, kdo spáchá úmyslný trestný čin vůči zůstaviteli
• majetek se dědí
• závětí
• ze zákona
• obojím
• právo duševního vlastnictví
• právo na ochranu autorství
• právo s dílem nakládat, rozhodovat o uveřejnění, udílet souhlas k jeho užití
• právo na odměnu za tvůrčí práci

-spoluvlastnictví - ot. 15
-držba - ot. 14
-věcná práva k cizím věcem - ot. 16

13. PRÁVA VLASTNICKÁ (POJEM, OBSAH, VYMEZENÍ)

= právní vztah mezi lidmi (osobami) vzhledem k věcem, zajišťující vlastníkovi nejširší rozsah dispozičního oprávnění s věcmi tvořícími jeho vlastnictví
-oprávnění ostatních osob vzhledem k těmto věcem mohou vznikat jiným osobám zásadně jen na základě souhlasného projevu vůle vlastníka, který je nositelem „právního panství“ nad věcí, tzn. vykonává vlastnictví svou mocí a ve svém zájmu
-novelou občanského zákoníku upraveno jednotně a stejně pro všechny vlastníky
Obsah vlastnického práva
-tvoří tato zákl. oprávnění vlastníka:
• věc držet
= možnost faktického nakládání s věcí, vlastník může věc užívat ke svému prospěchu a podle svého záměru; do vlastnictví mu připadají i veškeré plody a užitky (zvířata, plody,...)
• užívat a požívat
• nakládat s ní
• může věc spotřebovat

-NEEXISTUJE POVINNOST VĚC UŽÍVAT, POUZE PRÁVO (pokud neupraví zákon jinak)
-vlastník je oprávněn činit veškeré faktické i právní dispozice s věcí (tzn. převést vlastnické právo na někoho jiného - věc prodat, směnit, darovat, pronajmout, půjčit, zastavit,...)
-vlastník se rozhoduje o užití či dispozici s věcí ze své vůle a ve svém zájmu, nesmí omezovat oprávněné zájmy jiných osob

Omezení vlastnického práva

-(v zájmu ochrany práv jiných osob popř. v zájmu veřejném)
-musí se stát zákonnou formou
-např. úprava tzv. sousedských práv - ukládá vlastníkovi zdržet se všeho, čím by nad míru obtěžoval nebo ohrožoval jiného (třeba zákaz tzv. emisí tj. obtěžování hlukem, kouřem, zápachy, stíněním,...)
-vyvlastnění
= trvalé omezení nebo převedení vlastnického práva na stát na základě rozhodnutí ve správním řízení
-nejvyšší stupeň omezení vlastnického práva
-vlastníku náleží za vyvlastněný majetek plná náhrada
-vyvlastnění se může stát jen na základě zákona
-omezení vlastnického práva zákonem se liší od omezení, která vyplývají vlastníkovi z jeho vlastní dispozice věcí v závazkových vztazích"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse