Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy obchodního práva III. - výpisky z přednášek

Základy obchodního práva III. - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručný hesel charakterizuje základní pojmy, a definice z obchodního práva.

Obsah

1.
Podnikání zahraničních osob
1.1
Zahraniční osoba
1.2
Způsob podnikání v ČR
2.
Zapsaní a nezapsaní podnikatelé
3.
Samostatné a společné podnikání
4.
Obchodní jmění a podnik
5.
Podnik a organizační složka podniku
6.
Jednání podnikatelů
6.1
Samostatné podnikání
6.2
Fyzická osoba
6.3
Právnická osoba
6.4
Plná moc a její náležitosti
7.
Obchodní jméno
7.1
Druhy
7.2
Povinný obsah obch. jména
7.3
Požadavky na obch. jméno
7.4
Význam
8.
Právní úkony podnikatelů
8.1
Druhy
8.2
Neplatnost
9.
Zastoupení
9.1
Smluvní zastoupení
9.2
Zákonné zastoupení
10.
Obchodní rejstřík (OR)
10.1
Druh zápisu
10.2
Kdo se do něj zapisuje
10.3
Co se do něj zapisuje
10.4
Zahájení řízení ve věcech OR

Úryvek

“ 28. PRÁVNÍ ÚKONY PODNIKATELŮ

-obecná úprava je obsažena v obč. zák. a obch. zák.
-právní úkon = takový projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně a zániku práv a povinností

Druhy
• jednostranný
• - právní důsledky nastávají na základě projevu vůle jen jednoho účastníka práv. vztahu
• dvoustranný
• vícestranný
-právní důsledky nastávají na základě shodného projevu vůle dvou nebo více účastníků práv. vztahu
Spočívá v
-jednání
-opomenutí

Neplatnost
-neplatnost práv. úkonu
• projev vůle má vady, pro které s ním zákon nespojuje práv. důsledky
-absolutní neplatnost
• neplatnost, která nastává ze zákona a soud k ní přihlíží z úřední povinosti
-relativní neplatnost
• neplatnosti se dovolává oprávněný účastník úkonu

29. ZASTOUPENÍ

-vztah mezi zástupcem a zastoupeným se řídí smlouvou (mandátní, pracovní, smlouva o obch. zastoupení) a zákonem

Smluvní zastoupení
-upravuje obč. zák.
-obch. zák. upravuje jen prokuru = široká, vůči třetím osobám neomezitelná plná moc, kterou podnikatel zmocňuje prokuristu, aby jeho jménem činil právní úkony
-v prokuře není stanoveno (zahrnuto) obchodování a zastavování nemovitostí, oprávnění zcizovat nemovitosti
-prokuristou může být pouze FO
-udělení prokury je účinné ke dni zápisu prokuristy do OR
-lze udělit i více osobám - k zastupování a podepisování jsou oprávněny každá samostatně, nebo je třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich
Zákonné zastoupení
-právo zastupovat osobu podnikatele vzniká ze zákona
-zákonné zastoupení je upraveno pro
• vedoucího odštěpného závodu
• činí za podnikatele práv. úkony, které se týkají organizační složky, kde je vedoucím (musí být zapsán do OR)
• zmocněnce při provozu podniku
• osoba pověřená podnikatelem určitou činností, byla současně zmocněna ke všem práv. úkonům, k nimž při činnosti dochází"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera878
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse