Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy obchodního práva - výpisky z přednášek

Základy obchodního práva - výpisky z přednášek


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek a semináře na téma obchodní právo. Text nejdříve uvádí do studia obchodního práva prostřednictvím Obchodního zákoníku, poté vysvětluje základní pojmy z první části Obchodního zákoníku. Konkrétně se zaměřuje na definice podnikání, podnikatele a podniku. Text dále charakterizuje právní úkony a nekalou soutěž. Popisuje jednání podnikatele a zastoupení, včetně některých typů společností. Závěrečná část se věnuje závazkovému právu. Zejména změně obsahu závazků a zániku závazků, i zajištění závazků.

Obsah

1.
Úvod do studia obchodního práva
1.1.
Z č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, vychází z Občanského zákoníku (OZ)
1.1.1.
První část
1.1.1.2.
Obchodní firma
1.1.2.
Část druhá
1.1.3.
Část třetí
1.1.4.
Část čtvrtá
1.1.4.1.
Prameny obchodního práva (§1 (2))
1.1.4.2.
Zásady Obchodního zákoníku (ObZ)
1.2.
Vztah obchodního zákoníku k předpisům práva občanského
2.
Základní pojmy první části ObZ
2.1.
Podnikání
2.2.
Podnikatel
2.3.
Institut sídla a místa podnikání
2.4.
Právnická osoba
2.5.
Podnik
2.5.1.
Organizační složky podniku a provozovny
2.5.2.
Obchodní majetek, obchodní jmění
3.
Opakování institutů občanského práva
3.1.
Ochrana osobnosti dle OZ
3.2.
Právní úkony
3.
2.1. Obchodní firma § 8 – 12 (ObZ)
3.3.
Nekalá soutěž
3.3.1.
Právo na ochranu hospodářské soutěže
4.
Jednání podnikatele a zastoupení
4.1.
Zastoupení
4.2.
Obchodní zákoník
4.3.
Zástupce právnické osoby
4.4.
Zakladatelé obchodních společností
4.5.
Obecné znaky osobních a kapitálových společností
4.6.
Obchodní vedení a jednání statutárním orgánem
4.7.
Založení společnosti
4.8.
Podíl
4.8.1.
Vypořádací podíl
4.8.2.
Základní kapitál
4.8.3.
Výkon funkce člena statutárního orgánu § 66
4.8.4.
Zákaz konkurence § 65 ObZ
4.8.5.
Rezervní fond § 67 ObZ
4.9.
V.O.S
4.9.1.
Podmínky živnosti
4.9.2.
Společenská smlouva
4.9.3.
Obligatorní náležitosti společenské smlouvy
4.9.4.
Fakultativní náležitosti společenské smlouvy
4.9.5.
Meziobdobí: Založení - vznik V. O. S.
4.9.10.
Vznik účasti společníka ve V. O. S.
4.9.11.
Práva a povinnosti společníků
4.9.12.
Ručení V. O. S.
4.9.13.
Dělba zisku a úhrada ztráty
4.9.14.
Náhrada škody v ObZ
4.10.
Akciová společnost
4.10.1.
Akcie
4.10.2.
Založení a vznik a.s.
4.10.3.
Emisní kurz
4.10.4.
Práva a povinnosti akcionářů
4.10.5.
Rozhodnutí na valné hromadě
4.10.6.
Orgány AS
4.11.
Komanditní společnost a veřejná obchodní společnost
5.
Závazkové právo
5.1.
Dělení závazků podle předmětu smlouvy
5.2.
Absolutní a realitní závazkové vztahy
5.3.
Část 3. OZ obchodní závazkové vztahy
5.3.1.
Principy kontraktace
5.3.2.
Oferta § 37 (1), (2), (3) OZ
5.4.
Změna obsahu závazků a zánik závazků
5.4.1.
Změna obsahu závazků a zánik závazků dle ObZ
5.4.1.1.
Způsoby změny obsahu
5.4.1.2.
Změna subjektů (§ 524-543 OZ)
5.4.1.3.
Zánik závazků
5.4.1.4.
Dohoda stran §§ 570-574
5.5.
Zajištění závazků
5.5.1.
Právní prostředky zajištění závazků
5.5.2.
Právní úprava zajištění OZ a Obz závazků
5.5.3.
Zástavní právo v obecné rovině
5.5.4.
Zadržovací právo
5.5.5.
Smluvní pokuta - odchylná úprava od OZ
5.5.6.
Ručení
5.5.7.
Bankovní záruka
5.5.8.
Akreditiv

Úryvek

"VZTAH OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU K PŘEDPISŮM PRÁVA OBČANSKÉHO

1.) Pojmy, instituty a smlouvy i pro oblast obchodu a podnikání nalezneme pouze v OZ (FO, PO, institut součást věci, příslušenství věci, postoupení pohledávky, smlouva darovací, pojišťovací apod.) – obchodní právo tyto pojmy nezná, neupravuje
2.) Pojmy, instituty a smlouvy upravuje pro oblast obchodu a podnikání pouze ObZ – obecný pojem institut, smlouva je upraven v OZ a lex specialis v zákoníku obchodním

§ 266 (4) –

VZTAH K JINÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM

a) Živnostenský zákon
b) Zákon o CP
c) Zákon o dluhopisech
d) Zákon o přeměnách obchodních společností
e) Insolvenční zákon
f) Zákon o ochranných známkách
g) Zákon o podnikání na kapitálovém trhu


II.

ZÁKLADNÍ POJMY PRVNÍ ČÁSTI ObZ

Lex specialis ve vztahu k OZ, většina ustanovení ObZ dispozitivního charakteru (netýká se první části ObZ – obsahuje definiční ustanovení, kogentní a ustanovení IV. Části ObZ – ustanovení přechodná a závěrečná), odchylná úprava od zákona je možná ve třetí části, kromě § 263 (viz přednáška I.). Ustanovení, která upravují obchodní společnosti a družstvo jsou kogentního charakteru.

Ve IV. části jsou obsaženy rovněž kogentní normy – ustanovení přechodná a závěrečná.

PODNIKÁNÍ:

Ve smyslu obchodního práva je to činnost samostatná, soustavná, provozovaná vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Tyto znaky musí být dány kumulativně.

Znakem soustavnosti je určité opakování, pravidelnost, za soustavnost se posuzuje, jestliže je tato činnost vykonávána soustavně, opakovaně, aspoň 1x ročně (prodej vánočních kaprů – uskutečňuje se každoročně, proto třeba živnostenského oprávnění). Podnikatelem není ani společník s. r. o. – je jen společníkem."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujícího zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokura a zdrojů uvedených v literatuře. Tato práce obsahuje plné znění některých částí Obchodního zákoníku.
Přednášky a semináře z Obchodního práva na PF UPOL.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18045
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse