Základy petrochemie

Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pyrolýza - dělení dle teplot (nízkoteplotní, středněteplotní, vysokoteplotní), vliv teploty, produkty (nenasycené uhlovodíky, aromáty, pyrolýzní benzín, topný olej). Procesy na bázi syntézního plynu -
parciální oxidace (autotermní proces, vznik sazí termolýzou suroviny, využití CO2. Parní reforming -
1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň, methanizace, využití syntézního plynu. Anorganická technologie - velkotonážní výroby, výroba hnojiv, léčiv,barviv, historie, úprava a zpracování vody, zpracování vzduchu, anorganické výroby (NH3, HNO3, hnojiva, výbušniny, petrochemické aromáty, S, P, H3PO4, Cl2, F, Na2CO3 (soda), CaC2, hnojiva PO43-, SO42-, organická barviva, technické kovy.
Petrochemie - počátek petrochemie, procesy → kontinuální, velkoobjemové. Pyrolýza - ideální surovina, dominantní proces, doprovodné reakce, pevnost vazby, iniciátory radikálových reakcí, štěpení ethanu, podmínky, vliv složení suroviny (n-alkany, i-alkany, c-alkany, aromáty, vyšší aromáty), vliv teploty, doba zdržení v reaktoru, reaktor, pyrolýzní pec, výměníky, situace v Litvínově. Pyrolýzní plyny - neuhlovodíky, uhlovodíky, vypírka kyselých plynů, metalizační reakce, olefiny. Pyrolýzní benzín - C4 frakce, C4 a C 5 frakce, C5 frakce, C6 až C8 frakce, C9 frakce. Pyrolýzní olej - lehký pyrolýzní olej, těžký pyrolýzní olej, BMC index. Olefiny - ethylen, propylen, C4 frakce. Aromáty - benzen, toluen, xylen. Využití ethylenu - polyethylen (nízkohustotní, vysokohustotní), poly alfa-olefiny, vinylchlorid, PVC, vinyliden chlorid, vinylacetát, acetaldehyd, tetraetylolovo, etylbenzen, syntetický líh. Využití propylenu - forma propylenu (isotaktický, ataktický), porovnání polypropylen × polyethylen, etylenoxid, propylenoxid, ethylenglykol, další produkty (technická rozpouštědla - glyoxal, dioxolan, dioxan, ethyloxyláty, glykoethery, olykolkarbonát, ethanolaminy, propylenglykoly, alkylethery, propanolaminy, oxosyntéza, aldolizace), akrylonitril. Aromáty v petrochemii - schéma využití benzenu, etylbenzen, výroba styrenu, kumen. Vyšší alkylbenzeny - použití , alkylace benzenu α-olefiny, cyklohexan, fenol, maleinanhydrid, nitrobenzen, toluen. Xyleny - p-xylen, m-xylen, o-xylen.

Obsah

1.
Pyrolýza
2.
Procesy na bázi syntézního plynu
3.
Parní reforming
4.
Anorganická technologie
5.
Petrochemie
6.
Pyrolýza
6.1
Pyrolýzní plyny
6.2
Pyrolýzní benzín
6.3
Pyrolýzní olej
7.
Olefiny
8.
Aromáty
9.
Využití propylenu
10.
Aromáty v petrochemii
11.
Vyšší alkylbenzeny

Úryvek

"Ethylen - ethylenoxid - ethanolaminy - výroba pesticidů
- ethylenglykol
- acetaldehyd - kyselina octová - estery
- EDC ethylendichlorid - VCM vinylchlorid monomer - PVC polyvinylchlorid
- spalování - dioxiny!
- polyethylen (nízko-, vysokohustotní
- ethanol - estery, ethylacetát, ethylakrylát, glykolestery
- ethylbenzen - styren - polystyren

Propylen - polypropylen
- kyselina akrylová (sokolov) - estery - -butyl, -ethyl, -ethylhexyl,… -
nátěrové hmoty
- propylenoxid - propylenglykoly - nemrznoucí směs do aut
- polyoly - pro poyluretanovou chemii, 2. složky polyuretanu
- isokyanátová složka, polyolová složka
- isopropylen

C4 frakce -utadien, 1-buten - kaučuky
1-buten se přidává jako kopolymer k polyethylenu

Aromáty
Benzen - ethylbenzen, styren, polystyren
- nylon - výroba - cyklohexan - cyklohexanon - „beckmanův přesmyk“ -
kaprolaktan - poylamid - vlákna
- kumen - polykarbonáty - farmaceutické polotovary
- alkylbenzeny -pro R větší než ethyl - sulfonace - saponáty

Toluen - rozpouštědlo
- TDI = toluendiisokyanát (+ polyoly) -- výroba polyuretanu (pěny)

Xylen - p-xylen -kyselina tereftalová - esterifikace - polyesterová vlákna, pryskyřice
-o-xylen - agrochemikálie"

Poznámka

Tento materiál je věnován základům petrochemie. Jedná se spíše o výtah než souvislý text. Určené lidem, kteří se zabývají organickou chemií.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse