Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy poradenství - vypracované otázky

Základy poradenství - vypracované otázky

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou kompilace z mnoha zdrojů shrnuje základní poznatky týkající se vymezení, vývoje a charakteristiky poradenství. Zabývá se také různými typy poradenství, jeho metodami a průběhem konzultace.

Obsah

1.
Poradenství jako sociální služba
2.
Základní znaky poradenství
3.
Úrovně poradenství
4.
Počátky poradenství
5.
Léčebné a rehabilitační poradenství
6.
Psychometrický a diagnostický model v porad.(20.léta)
7.
Vliv psychologických teorií na rozvoj poradenství
8.
Typy poradenství
9.
Individuální, skupinové a hromadné poradenství
10.
Srovnání poradenství s výchovou a terapií
11.
Poradenský proces, poradenská intervence
12.
Role poradce, jeho kompetence
13.
Činnosti poradce, konflikt moci a pomoci
14.
Role klienta, typy klientů, očekávání
15.
Poradenský vztah, životní situace klienta
16.
Poradenský problém
17.
Fáze poradenského procesu
18.
Kontrakty uzavírané v porad.procesu
19.
Přípravná a úvodní fáze
20.
Diagnostická a analytická fáze
21.
Intervenční fáze
22.
Fáze reflexe
23.
Diagnostické metody
24.
Diagnostické metody – výčet,rozhovor
25.
Poradenský rozhovor
26.
Intervenční metody, nácviky a tréninky

Úryvek

“10. SROVNÁNÍ PORAD. S VÝCHOVOU A TERAPIÍ

Spolu s výchovou a terapeutickou pomocí je poradenská sociální práce a psychologické poradenství přímým socializačním působením na osobnost. Základní rozdíly v uvedeném socializačním působení je možné vymezit specifikací cílového nositele (jednotlivce a skupinu):

•Výchova (edukace) se zabývá oblastí normality. Je definována jako záměrné, více či méně systematické rozvíjení citových a rozumových schopností člověka, utváření jeho postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané skupiny, kultury apod. (Hartl, Hartlová, 2000, s, 680). Výchova vychází z rozdílů mezi dosaženým a požadovaným, jejím cílem je dosahovat požadované změny v posloupnosti, kontinuálně rozvíjet integrovanou a harmonickou osobnost.

•Poradenství v sociální práci i poradenství psychologické se zaměřuje na nepřizpůsobivé a nepřiměřené chování, na obtíže v rozhodování. Oblast, se kterou pracuje, je především normalita, ale zabývá se také jedinci s vadami, poruchami psychickými, smyslovými, zdravotními a sociálními. Základní i odborné poradenství v sociální práci má charakter pomoci člověku při řešení jeho problémů na interpersonální úrovni. Zásahy jsou směrovány na odstraňování subjektivních i objektivních překážek. Základní sociální poradenství je založeno zejména na poskytování informací o nárocích, službách a možnostech. Odborné sociální poradenství poskytuje konkrétní pomoc klientům prostřednictvím přímého působení na změny v jejich chování a prožívání, na interpersonální vztahy. Zahrnuje také přímé akce při řešení jejich sociálních problémů formou zásahů do systémů, které zapříčiňují problémy klientů (úpravy organizační, v předpisech aj.), v případě nutnosti sociální poradce za klienta něco vykonává nebo zajišťuje. (Matoušek, 2003, s. 84, 85) Součástí poradenství v sociální práci je i terapeutická intervence.

•Psychoterapie je chápána jako léčba poruch a onemocnění těla i ducha pomocí psychologických prostředků. Jedná se o cílený zásah do nějakým způsobem narušených organických i psychických funkcí s cílem korigovat odchylky od normy, odstraňovat či zmírňovat jejich následky a podporovat, ochraňovat a znovu navozovat stav zdraví. Umožňuje klientům účinně se adaptovat na životní podmínky v situacích přesahujících jejich adaptační možnosti.
Shody a rozdíly v socializačním působení jsou vymezeny v následující tabulce:"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11894
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse