Základy práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně shrnuje základy práva. Uvádí základní pojmy teorie práva. Věnuje se právním normám, právu a ostatním normativním systémům a systému práva. Sleduje úlohu práva v demokratické společnosti i velké právní systémy a prameny práva. Podrobně rozebírá problematiku normativních právních aktů a interní normativní instrukce. Na závěr uvádí důležité pojmy vztahující se k danému tématu a otázky pro opakování.

Obsah

1.
Základní pojmy teorie práva
1.1.
Pojem práva a právní normy
1.2.
Právo tvořené státními orgány
2.
Znaky, prvky, struktura a druhy právní normy
2.1.
Znaky právní normy
2.2.
Prvky právní normy
2.2.1.
Subjekt
2.2.2.
Objekt
2.2.3.
Obsah
2.3.
Druhy právních povinností
2.4.
Struktura právní normy
3.
Druhy právních norem
3.1.
Klasifikace právní normy
3.1.1.
Podle povahy pravidel stanovených právní normou
3.1.2.
Podle znění slovního vyjádření
3.1.3.
Podle postavení subjektů právní normy
3.1.4.
Podle předmětu regulace
3.1.5.
Podle metody právní úpravy
3.1.6.
Podle rozsahu právní úpravy
4.
Platnost, účinnost a působnost právní normy
4.1.
Platnost právní normy
4.2.
Účinnost právní normy
4.3.
Působnost právní normy
4.3.1.
Působnost časová
4.3.2.
Působnost osobní
4.3.3.
Působnost místní a věcná
5.
Právo a ostatní normativní systémy
5.1.
Normativní řád společnosti
6.
Systém práva
6.1.
Dělení systému práva
6.2.
Klasifikace právních odvětví
7.
Úloha práva v demokratické společnosti
7.1.
Restriktivní funkce práva
7.2.
Extenzivní funkce práva
8.
Velké právní systémy a prameny práva
8.1.
Kontinentálně evropský právní systém
8.2.
Anglo-americký právní systém – tzv. „common law“
8.3.
Různorodá tradiční náboženská práva v islámských a rozvojových zemích
8.4.
Prameny práva
8.4.1.
Druhy vnějších forem práva
9.
Normativní právní akty a interní normativní instrukce
9.1.
Dělení normativních právních aktů
9.1.1.
Prvotní normativní právní akty
9.2.
Interní normativní instrukce (INI)
9.2.1.
Právní odpovědnost, její porušení, funkce
9.2.2.
Klasifikace deliktů
9.2.3.
Druhy právní odpovědnosti
9.2.4.
Prvky zaviněného porušení právní povinnosti
9.2.5.
Subjektivní a objektivní právní odpovědnost
10.
Důležité pojmy
11.
Otázky pro opakování

Úryvek

"Normativní právní akty a interní normativní instrukce

Normativní právní akty

Normativní právní akty jsou rozhodnutí, opatření či usnesení, které jsou výsledkem uskutečňování pravomoci státního orgánu vydávat, rušit nebo měnit právní normy.

Normotvorný proces (legislativní proces) je proces tvorby zákonů stanovený ústavou, zákony o jednacích řádech komor Parlamentu a zákony týkající
se územní samosprávy.

Normativní právní akty se vyznačují těmito znaky: mají státem uznanou nebo uloženou vnější formu, jsou obecné co do subjektu i objektu svého působení, jejich prostřednictvím se stanoví, mění nebo ruší PN, jejich prostřednictvím se PN stávají všeobecně závazné, jsou spojeny s možností použití státního donucení.

Normativní právní akty dělíme podle těchto kritérií:

1) podle právní síly – normativní právní akty nižší právní síly musí být v souladu s normativními právními akty vyšší právní síly. Normativní právní akt určité právní síly může být měně nebo zrušen jen noramtivním právním aktem stejné nebo vyšší právní síly. Právní síla normativních právních aktů je určena postavením právotvorných státních orgánů ve struktuře státní moci.

2) podle prvotnosti a odvozenosti – prvotními právními normativními akty jsou akty zastupitelských sborů:

Prvotní normativní právní akty dělíme na:
a) mezinárodní smlouvy mající přednost před zákonem
b) ústava, Listina základních práva a svobod a ústavní zákony,
c) zákony
d) zákonná opatření Senátu,
e) obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů vydané v jejich samostatné působnosti.

Odvozenými normativními právními akty jsou akty orgánů výkonné moci,na základě ústavního nebo zákonného zmocnění k provedení zákona. Někdy je také nazýváme prováděcími předpisy."

Poznámka

Práce částečně čerpá z: http://www.fse1.ujep.cz/materialy/KPP_zincenkova_ZAPR.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11192
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse