Základy práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitě psaná práce se podrobně rozepisuje o základních termínech práva. V úvodu se zabývá právem občanským, jeho subjekty nebo například ochranou osobnosti. Dále se autor věnuje obchodnímu zákoníku, podmínkám podnikání, společnostem a jejich specifikům. Závěr pak pojednává o různých druzích smluv.

Obsah

1.
Občanské právo
2.
Subjekty občanského práva
3.
Zastoupení
4.
Plná moc
5.
Občanské právní úkony
6.
Předmět občansko-právních vztahů
7.
Ochrana osobnosti
8.
Věcná práva
9.
Vlastnické právo
10.
Spoluvlastnictví
11.
Držba
12.
Věcná práva k cizím věcem
13.
Dědické právo
13.1
Ze závěti
13.2
Ze zákona
14.
Obchodní zákoník
14.1
Podnikání
14.1.1
Podnikání tuzemských a zahraničních subjektů
14.2
Povinnost zápisu do Obchodního rejstříku
15.
Společnost
16.
Obchodní jmění
17.
Podnik
18.
Obchodní jméno
19.
Právní úkony podnikatelů
20.
Obchodní rejstřík
20.1
Zápis
21.
Rejstříkové soudy
22.
Obchodní společnosti
22.1
Vznik
22.2
Společníci
22.3Vklad
22.4
Orgány společnosti
22.5
Zánik (zrušení) obchodní společnosti
23.
Veřejná obchodní společnost
24.
Komanditní společnost
25.
Společnost s ručením omezeným
26.
Akciová společnost
27.
Družstvo
28.
Státní podnik
29.
Novela obchodního zákoníku
30.
Závazkové právo
31.
Forma obchodní smlouvy
31.1
Druhy smluv
31.2
Obchodní smlouvy
31.2.1
Kupní smlouva
31.2.2
Smlouva o dílu
31.2.3
Smlouvy se zástupci
31.2.4
Smlouva mandátní
31.2.5
Komisionářská smlouva
31.2.6
Smlouva o zprostředkování
31.2.7
Smlouva o obchodním zastoupení
31.2.8
Smlouva příkazní
31.2.9
Nájemní smlouva
31.2.10
Smlouva o půjčce
31.2.11
Smlouva o koupi najaté věci
31.2.12
Smlouvy o dopravě
31.2.13
Smlouvy o opatrování věci
31.2.14
Pojistné smlouvy

Úryvek

„4. VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM
- zástavní právo
- zadržovací právo
- věcná břemena

- ZÁSTAVNÍ PRÁVO
- mezi zástavcem a zástavním věřitelem
- při splnění základních stanovených právních podmínek vzniká zástavním věřiteli na právo dané věci, i když není jejím vlastníkem

- právo zajišťovací
- zástavce dá zástavnímu věřiteli věc
- záruka věřiteli, že pohledávka bude uhrazena

- funkce uhrazovací
- dostane peníze zpátky.
- Požádá soud o zastavení prodeje a dojde k dražbě

- Zastavená věc může být u třetí osoby, ale nemá právo ji užívat.
- Zástavní právo se zřizuje smlouvou, která musí být v písemné formě a jasně v ní musí být vymezena forma pohledávky a zástavy
- Zastavit lze věc movitou i nemovitou

- Zástavní právo zaniká
- Zaplacením dluhu
- Zpeněžením zástavy soudní cestou
- Dohodou stran
- Zástavní věřitel se vzdá zástavního práva


- ZADRŽOVACÍ PRÁVO
- Slouží jako záruka za splnění pohledávky
- Jednostranný úkon věřiteli
- Používá se jen k splatné, peněžité pohledávky
- Právo zadržovat danou věc věřiteli
- Lze zadržet jen věc movitou
- Věřitel musí informovat dlužníka
- Dlužním o tom musí být neodkladně informován
- Věřitel není oprávněn věc prodat.


- VĚC BŘEMENA
- Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného
- Vlastník je povinen něco dělat, něčeho se zdržovat nebo něco strpět ve prospěch druhé osoby

- Týká se:
- Nemovitostí
- Není rozhodné, kdo je vlastníkem nemovitosti, ale každý vlastník má právo toto vykonávat

- Věcná břemena mohou zaniknout
- Na základě smlouvy - písemná forma, zmínka v katastru
- Odpadne trvale důvod věcného řemene

- DĚDICKÉ PRÁVO
- Vzniká smrtí dané osoby
- Dědici jsou jen osoby, na které přechází práva a povinnosti
- Dědicem mohou být právnické i fyzické osoby
- Zustavitelem je fyzická osoba

- DĚDĚNÍ:
- Ze závěti
- Ze zákona

- ZE ZÁVĚTI
- Je dáno zustaviteli
- Je to jednostranný právní úkon, kdy zustavitel činí pořízení o svém majetku v případě o své smrti.
- Každý je povinen napsat závět samostatně.
- Musí být způsobilý k právním úkonům, ze zákona jen písemná závěť
- Datum (den. měsíc. rok) a závěť musí být podepsána.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3637
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse