Základy práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právo - sankce, typy práva. Právní normy - druhy právních norem. Působnost právního předpisu - právní vztahy, obsah právního vztahu, oprávnění, výkon práva. Objekty právních vztahů - předpoklady právních vztahů, právní úkony, systém práva, právní řád, aplikace práva státními orgány, základní stadia procesu aplikace práva státními orgány, dva druhy rozhodnutí. Individuální právní akt - rozlišujeme, druhy výkladu, výklad, právní odpovědnost, právní následky, druhy deliktů, 4 prvky deliktů. Politická práva - skládá se. Moc zákonodárna - poslanecká sněmovna, senát, volební právo, proces schvalování zákonů. Moc výkonná - prezident republiky, abdikace. Právo občanské a obchodní - řídí se, právní úkony, normy, nutná obrana a krajní nouze, účastníci, nadační fondy, ochrana osobnosti v občanském právu, omezení osobního práva, zastoupení - druhy. Právní úkon - vznik a zánik, platnost a neplatnost, smlouvy - vznik + další náležitosti, promlčení, prekluze a občanskoprávní pojmy, věcná práva - dělení, vlastnické právo + další práva, nabývání vlastnictví - způsoby, spoluvlastnictví, odpovědnost za škodu - obecná odpovědnost za škodu, zvláštní odpovědnost za škodu, náhrada škody, škoda na zdraví, bezdůvodné obohacování, smlouva o sdružení, působnost obchodního zákoníků, základní pojmy, zákonné zastoupení, druhy obchodních firem, jednání podnikatele, obchodní tajemství, závazkový vztah, obchodní společnosti a družstva, živnostenské podnikání FO a PO, druhy živnosti.

Obsah

1) Právo
2) Právní normy
3) Působnost právního předpisu
4) Objekty právních vztahů
5) Individuální právní akt
6) Politická práva
7) Moc zákonodárná
8) Moc výkonná
9) Právo občanské a obchodní

Úryvek

Smlouvy § 43-51 OZ

= dvoustranný či vícestranný právní úkon, který vzniká úplným a bezpodmínečným přijetím návrhu na uzavření smlouvy

Vznik smlouvy
Vzniká – úplným přijetím návrhu bez jakýchkoli námitek.
Je třeba rozlišit pojmy ÚČINNOST x VZNIK .Tyto termíny nemusí být shodné (např.odkládací podmínky = až po splnění určité podmínky je smlouva účinná). Tak je tomu tam, kde zákon k účinnosti smlouvy vyžaduje ještě rozhodnutí státního orgánu.

Návrh smlouvy = OFERTA Přijetí smlouvy = AKCEPTACE
Jsou to jednostranné právní úkony. Akceptací dochází k uzavření smlouvy (lze uzavřít písemně, ústně, telefonicky…). V případě ústně uzavřené smlouvy je nutná okamžitá akceptace. V jiných případech smlouva účinná, až když k adresátovi smlouva dojde. I pozdní přijetí může mít za následek účinnost, ale jen se souhlasem navrhovatele a vyrozuměním adresáta.

Navrhovatel si může návrh rozmyslet a může ho i zrušit, návrh na zrušení musí dojít k adresátovi dříve nebo současně s jeho návrhem.

Kdy může být návrh odvolán?
1. po dobu lhůty, která byla stanovena pro jeho přijetí
2. jestliže v návrhu byla vyslovena jeho neodvolatelnostObsah návrhu
Návrh musí obsahovat základní a podstatné údaje smlouvy. Jde o projev vůle, který musí být v návrhu jasně vyjádřen a podepsán.
Platí, že pokud by k podepsání došlo s nějakými námitkami, tak smlouva nevznikne. Jedině, že by adresát toto považoval za nový návrh a navrhovatel by souhlasil. Obě strany mají při uzavření smlouvy povinnost řídit se právy a povinnostmi této smlouvy.


Odstoupení od smlouvy
-pouze se souhlasem či ze zákona. Při odstoupení je nutné vypořádání. Druhá strana může žádat bezdůvodné obohacení. Ale vlastnická smlouva o převodu nemovitostí je vždy písemná. Podpisy účastníků musí být na téže listině, podpisy se ověřují, ale není to podmínka.


Smlouvy ve prospěch třetí osoby
Účastníci se mohou dohodnout o uzavření smlouvy ve prospěch třetí osoby (např. havarijní pojištění pro někoho, uzavření životní pojistky na jinou osobu..)

Poznámka

Přehledně zpracované.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5574
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse