Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy práva – okruh II. - výpisky z přednášek

Základy práva – okruh II. - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků popisuje základní pojmy, definice, principy, a předpoklady fungování, i historický vývoj soudnictví, Státního zastupitelství, advokacie, a notářství. Poslední část se věnuje právní etice.

Obsah

1.
Soudnictví
1.1
Ústavní a zákonná úprava soudnictví
1.2
Výkon soudnictví
1.3
Soustava soudů
1.4
Předpoklady a podmínky pro výkon funkce soudce
2.
Státní zastupitelství
2.1
Ústavní a zákonná úprava státního zastupitelství
2.2
Soustava státního zastupitelství
2.3
Ustanovování stát. zástupců a jejich pracovní poměr, právní čekatelé
2.4
Srovnání působnosti a postavení stát. zastupitelství a prokuratury
3.
Advokacie
3.1
Výkon advokacie
3.2
Historický vývoj advokacie
3.3
Předpoklady a podmínky výkonu advokacie
3.4
Organizace advokátů
3.5
Rozdíly ve výkonu advokacie a komerčně právní činnosti
4.
Notářství
4.1
Výkon notářské činnosti
4.2
Historický vývoj notářství
4.3
Předpoklady a podmínky výkonu notářské činnosti
4.4
Notářská samospráva
5.
Právnická etika
5.1
Pojem
5.2
Obecný základ právní etiky
5.3
Společné zásady etiky právnických profesí
5.4
Etika rozhodování
5.5
Etika trestní obžaloby
5.6
Etika poskytování právní pomoci

Úryvek

“ § 2 - Výkon soudnictví

- soudnictví = judikaturní činnost soudů (tzn. projednávání a rozhodování konkrétních záležitostí, svěřených do pravomoci soudů příslušnými zákony)
- zásady pro činnost soudců: nezávislost, nestrannost
- úkol soudů:
- poskytovat ochranu právům tzn.
- rozhodovat o vině a trestu za delikty, zásazích do os. svobody během přípravného trestního řízení, uvalení vazby, zatčení obviněného, domovní prohlídka
- ustavit obhájce v případech nutné obhajoby, jestliže jej obviněný sám nezvolí
- přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy
- Ústavní soud:
= soudní orgán ochrany ústavnosti
- rozhoduje v ot. abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti
a) abstraktní kontrola ústavnosti
- případné zrušení zákonů (jednotlivých ustanovení, jiných PP), jestliže jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinár. smlouvou o lid. právech a zákl. svobodách
b) konkrétní kontrola ústavnosti
- rozhodování o ústavních stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonným zásahům státu (popř. stížnosti proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených zákl. práv a svobod)

- příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (přiděluje se podle předem stanoveného klíče; výjimka: jestliže by mohla být narušena nestrannost soudního vyjednávání)
- soudce je vyloučen z projednávání, jestliže:
- lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti
- o dané věci již rozhodoval u soudu nižšího stupně (rozhoduje nadřízený soud v senátě)
- rozhodují:

a) samosoudci
b) senát
- před okresním soudem v pracovních sporech
- před krajským soudem jako soudem I. stupně v některých obchodních věcech
- u trestních činů, jestliže horní hranice trest. sazby přesahuje 5 let
- o opravných prostředcích
- senát:
- okresního soudu: soudce (předseda senátu) + 2 přísedící
- krajského soudu: soudce-předseda, soudce, 3 přísedící (jestliže rozhodují jako I. stupeň v trest.), jinak předseda + 2 soudci
- rozhoduje po poradě za přítomnosti zapisovatele
- k rozhodnutí je třeba většiny, všichni musí hlasovat, hlasování řídí předseda (přísedící hlasují před soudci a mladší soudci před staršími, předseda nakonec)
- porotní soud - JIŽ NEEXISTUJE, vznikl v 70. letech minulého století, 12členný sbor porotců (otázka viny) a 3 soudci z povolání (otázka trestu)
- jestliže soud nalezne rozpor zákona s ústavním zákonem, předloží případ Ústavnímu soudu
- všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva, jednání před soudem je ústní a veřejné, rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně
- každý má právo odepřít výpověď (pokud by způsobil stíhání sobě nebo osobě blízké), právo na tlumočníka
- platí presumpce neviny
- trestní čin se posuzuje podle doby, ve které byl spáchán (pozdější zákon je použit, je-li to pro pachatele příznivější)
- obviněný má právo na poskytnutí času a možnosti k přípravě obhajoby, může se hájit sám nebo prostřednictvím obhájce (pokud je obhájce nutný a obžalovaný si jej nezvolí, je určen ex offo)"

Poznámka

Zkratky použité v práci jsou vysvětleny v komentářích na okraji stránky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera873
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse