Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy práva - přednášky

Základy práva - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá základy práva. Obsahuje přepis přednášek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vysvětluje základní pojmy. Charakterizuje fungování hlavních procesů.

Obsah

1.
Prameny práva – podrobně
1.1
Subjektivní právo, objektivní právo
1.2
Právní obyčej
1.3
Soudní precedent
1.4
Ústavní zákony
1.5
Normativní smlouvy
1.5
Judikáty
2.
Zákonodárná moc v ČR
2.1
Poslanecká sněmovna
2.2
Senát
2.3
Aktivní a pasivní volební právo
3.
Interní normativní instrukce
4.
Právní norma - její součásti, druhy a jejich charakteristika
4.1
Klasifikace právních norem
5.
Platnost a působnost NPA včetně retroaktivity
5.1
Časová
5.2
Prostorová
5.3
Osobní
6.
Systém práva
6.1
Ústavní
6.2
Správní a finanční
6.3
Pracovní
6.4
Občanské hmotné
6.5
Obchodní
6.6
Rodinné
6.7
Občanské procesní, trestní
6.8
Hmotné i procesní a mezinárodní právo soukromé
7.
Právní vztahy a jejich předpoklady
7.1Subjekty právních vztahů
7.2
Způsobilosti
8.
Aplikace práva státními orgány.
9.
Výklad právních norem
9.1
Právní stát, základní lidská práva
10.
Územní samospráva
10.1
Okresní úřady
11.
Správní řízení
11.1
Příslušnost správních orgánů, podjatost člena správního orgánu
11.2
Účastníci řízení, jejich zastupování
11.3
Zahájení SŘ, podání, protokol, nahlížení do spisů
11.4
Doručování, zastavení SŘ, náklady řízení
11.5
Zjišťování podkladů – dokazování
11.6
Správní rozhodnutí - obsahové a formální náležitosti
11.7
Právní moc a vykonavatelnost správních rozhodnutí

Úryvek

"3. Interní normativní instrukce
- nepatří mezi prameny práva
- veřejně se nevyhlašují, pouze se dávají najevo těm, kteří jejich obsah potřebují znát k výkonu svých funkcí
- směrnice, rozkazy, pokyny,
- INI příslušný nadřízený orgán upravuje práva a povinnosti administrativně podřízených státních orgánů, státních organizací nebo státních podniků
- přestože INI jsou určeny pouze podřízeným subjektům, ve skutečnosti se při jejich plnění stává, že zasahují do práv a povinností jiných, než podřízených, subjektů. ( Např. když vnitřní směrnice obsahují i pokyny k tomu jak má podřízený orgán postupovat při aplikaci obecně závazných právní předpisů)
- takovými instrukcemi nelze při výkonu funkce zavazovat soudce, neboť ti jsou při svém rozhodování nezávislí, nikomu nepodřízení a vázáni zákonem.

4. Právní norma - její součásti, druhy a jejich charakteristika
Právní norma je základním prvkem systému práva.
V tomto smyslu je třeba právní normu chápat ne jako konkrétní obecně závazný právní akt, ale pouze jako jedno závazné obecné pravidlo chování, které pro povinný subjekt představuje nejen určitou povinnost, ale i vědomost o skutečnosti, že v případě nesplnění této povinnosti subjektem nastoupí vůči němu státní donucení..
Dále platí, že každé takové právní pravidlo chování, nemůže být vykládána jakkoli izolovaně, ale musí být vždy vykládána a tedy chápána ve smyslu celého systému práva, jehož je právní norma součástí.

Každá právní norma obsahuje určité podmínky a předpoklady, při jejichž naplnění se bude realizovat stanovené pravidlo chování.
Hypotéza - obsahuje podmínky a předpoklady
Dispozice - stanoví samotné pravidlo chování, určuje komu a jaká oprávnění povinnosti vznikají
Sankce - určuje právní následky při porušení povinnosti uvedené v dispozici"

Poznámka

Formou stručných výpisků.
Základy práva pro Univerzitu J.E. Purkyně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1715
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse