Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy práva - vypracovaný test

Základy práva - vypracovaný test

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovaný test z práva. Je zde 14 otázek a odpovědí, které stručně, ale výstižně, charakterizují danou problematiku.

Obsah

1.
Charakteristika práva
2.
Co je to právní vědomí?
3.
Jaký je rozdíl mezi právními a jinými normami?
4.
Co je to právo veřejné a soukromé?
5.
Co je to právní síla právních předpisů?
6.
Platnost a účinnost právní normy
7.
Druhy pramenů práva
8.
Ústava a její význam v právu?
9.
Jak je upravena dělba moci ve státu?
10.
Orgány moci výkonné?
11.
Soustava soudů v ČR?
12.
Jaké má pravomoci prezident ČR?
13.
Právo interpelace?
14.
Nezávislost soudní moci?

Úryvek

"4, Co je to právo veřejné a soukromé?
Veřejné: upravuje takové vztahy, ve kterých stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, kterým jsou uloženy povinnosti (trestní, finanční, ústavní, správní)
je zaměřeno na ochranu veřejného pořádku, veřejných institucí, věcí veřejných
Soukromé: upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků (Občanský zákoník, Obchodní právo, Rodinné právo,Pracovní právo)

5, Co je to právní síla právních předpisů?
Právní síla je vlastnost právního předpisu, která stanoví jeho postavení v právním řádu. (Právní předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisy vyšší právní síly. Právní předpisy mohou být rušeny nebo měněny jen předpisy stejné nebo vyšší právní síly.)

6, Platnost a účinnost právní normy
Platnost: aby jí zákon nabil musí:
a, být vydán příslušným orgánem (zákonodárným, správním)
b, při jeho projednávání musí být dodržen určitý postup
- zákonovádrnou iniciativu neboli právo předlídat návrhy zákonů mají poslanci
(buď jednotlivě nebo ve skupinách), senát jako celek, vláda (90 %),
zastupitelstvo krajů
- zákon přechází 3mi čteními- v 1. -2. probíhá rozprava o návrhu, poslanci
mají možnost buď ho poslat dál nebo jej zamítnout a nebo ho poslat k doplnění.
3tí čtení je už hlasování o návrhu, pak jde do senátu -> k prezidentovi (15 dní
na podpis). Poté je vyhlášen ve SBÍRCE ZÁKONŮ a tím nabývá
PLATNOSTI!!!
Účinnost: znamená, že se podle něj řídíme buď v den kdy je v zákoně výslovně uveden nebo nabývá účinnosti 15.den po vyhlášení ve sbírce zákonů

Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Platný předpis je již součástí právního řádu a nelze jej změnit.
Účinnost právní normy označuje, od které doby je nutno podle právního předpisu postupovat, resp. ho používat a dodržovat.

7, Druhy pramenů práva
Materiální: skutečnost, mající vliv na vznik práva - podmínky života společnosti, společenské jevy, zájmy a zvyklosti.
Formální: právní norma v podobě zákona, vyhlášky, nařízení, atd.

8, Ústava a její význam v právu?
je pramenem ústavního práva současně s ústavními zákony
- ČR má ústavu psanou
- plní řadu funkcí: právní, politickou, kulturní, ideologickou.
- je tvořena několika zákony, mluvíme o ústavním pořádku – souboru právních norem, které mají v ČR sílu ústavního zákona. V ČR listina základních práv a svobod, ústava, zákon o státních symbolech, zákony upravující nabývání a pozbývání občanství, zákon o ústavním soudu.
- ústava je uvozena preambulí (obsahuje prohlášení občanů o věrnosti dávným tradicím státnosti a jejich snahu a odhodlání budovat, chránit a rozvíjet ČR v duchu demokratických a svobodných hodnot, úctě k lidským právům a svobodám jako součásti evropského a světového demokratického procesu a tradic.
- zahrnuje prohlášení o ochraně přírodního, kulturního, hmotného a duchovního bohatství českého právního státu
- je složena z 8 základních hlav (Základní ustanovení), které se dále člení na jednotlivé články"

Poznámka

Otázky do práva prvního semestru na VŠPJI.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse