Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy právních nauk - výpisky z přednášek

Základy právních nauk - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek ze základů právních nauk. Práce seznamuje s podílovým spoluvlastnictví, společných jměním manželů, děděním i vlastnictvím. Charakterizuje právní úkony a jejich vady, postup při uzavírání smluv, zánik nesplněného závazku, i splnění závazku. Popisuje věcná práva k věci cizí, právnické osoby, právní subjektivitu fyzických osob a kupní smlouvu. Porovnává smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, i smlouvy o půjčce a výpůjčce, apod. Informuje o předmětech občanskoprávních vztahů, darování, odpovědnosti za vady, i ochraně osobnosti.

Obsah

1.
Podílové spoluvlastnictví
1.1.
Obsah podílového spoluvlastnictví
1.2.
Prodej
1.3.
Zastavení spoluvlastnického podílu
1.4.
Pohledávky a dluhy, které se týkají předmětu spoluvlastnictví
1.5.
Zánik podílového spoluvlastnictví
1.6.
Způsob vypořádání
2.
Společné jmění manželů (SJM)
2.1.
Správa SJM
2.2.
Zánik
3.
Dědění
3.1.
Závěť
3.2.
Dědění ze zákona
4.
Vlastnictví
4.1.
Vznik
4.2.
Změna vlastníka
4.3.
Zánik vlastnického práva
4.4.
Omezení a zbavení vlastnictví
4.5.
Spoluvlastnictví
5.
Právní úkony a jejich vady
5.1.
Třídění právních úkonů
5.2.
Vady právních úkonů
6.
Postup při uzavírání smluv
6.1.
Obsah návrhu smlouvy obligatorní
6.2.
Obsah návrhu smlouvy fakultativní
6.3.
Přijetí návrhu smlouvy (akceptace)
6.4.
Náležitosti smluv
6.5.
Odstoupení od smlouvy
7.
Zánik nesplněného závazku
7.1.
Jednostranné právní úkony
7.2.
Dvoustranné právní úkony (popřípadě vícestranné) - dohody
7.3.
Jiné právní skutečnosti
8.
Splnění závazku
8.1.
Splněním dluhu
8.2.
Dohodou
9.
Věcná práva k věci cizí
9.1.
Věcné břemeno
9.2.
Zástavní právo
9.3.
Zadržovací právo
10.
Právnické osoby
10.1.
Třídění podle Občanského zákoníku
10.2.
Právní úprava PO
10.3.
Znaky PO
10.4.
Právní subjektivita PO
10.5.
Organizační struktura PO
10.6.
Fáze vzniku PO
10.7.
Fáze zániku PO
10.8.
Složky PO
11.
Právní subjektivita fyzických osob
11.1.
Způsobilost k právům a povinnostem
11.2.
Způsobilost k právním úkonům
11.3.
Deliktní způsobilost
12.
Kupní smlouva a vedlejší ujednání o kupní smlouvě
12.1.
Forma
12.2.
Náležitosti
12.3.
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (Výhrady v kupní smlouvě)
12.4.
Zvláštní případ kupní smlouvy
13.
Porovnání smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a zprostředkovatelské smlouvy.
13.1.
Smlouva o dílo
13.2.
Příkazní smlouva
13.3.
Zprostředkovatelská smlouva
14.
Porovnání smlouvy o půjčce, o výpůjčce a nájemní smlouvy
14.1.
Smlouva o půjčce
14.2.
Smlouva o výpůjčce
14.3.
Nájemní smlouva
15.
Předměty občanskoprávních vztahů.
15.1.
Věci
15.2.
Práva
15.3.
Jiné majetkové hodnoty
15.4.
Byty a nebytové prostory
16.
Darování
16.1.
Darovací smlouva
17.
Odpovědnost za vady, obecné zásady zvláštnosti u jednotlivých smluvních typů
17.1.
Odpovědnost za vady v obecné úpravě kupní smlouvy mezi nepodnikateli
17.2.
Zvláštní odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
18.
Ochrana osobnosti
18.1.
Ochrana osobnosti
18.2.
Prostředky ochrany - žaloba
18.3.
Ochrana po smrti fyzické osoby
18.4.
Ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby

Úryvek

"1. Podílové spoluvlastnictví
= více osob má ve vlastnictví jednu věc
- předmět - věci (movité, nemovité, podnik).

Je charakterizováno:
- vzniká vztah mezi spoluvlastníky
- existuje vztah spoluvlastníků k dalším osobám
- každý spoluvlastník má vlastnická práva

Každý spoluvlastník má na věci ideální podíl. Podíl není konkrétní část věci, podíl je určen zlomkem. U podílu nemůžeme určit, odkud kam ten podíl sahá (např. auto nemůžeme rozdělit na několik částí podle podílů). Do Katastru nemovitostí nelze zapsat podíl procentem, jedině zlomkem.

Zvláštní úpravy

- u obchodních podílů, cenných papírů a bytů nebo nebytové prostory, pokud jsou zapsány v Katastru nemovitostí

Obsah podílového spoluvlastnictví
- obsahem právního vztahu jsou vždy práva a povinnosti
- práva a povinnosti spoluvlastníka jsou částečně ovlivňována výší podílu. Vyskytuje se problém s hospodařením s věcí (rekonstrukce, pronájem…), o té rozhodují spoluvlastníci hlasováním, rozhodnutí se přijímají většinovým rozhodnutím a o počtu hlasů rozhoduje velikost jejich podílu.

Prodej
- každý ze spoluvlastníků může prodat pouze svůj podíl, může ho darovat nebo vložit do obchodní společnosti a zcela volně může převádět svůj podíl na osoby blízké
- při převodech na jinou osobu než blízkou mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo
- nabídka je návrh kupní smlouvy, u nemovitostí musí být písemná a nabízí se za cenu a z podmínek, za kterých chce spoluvlastnický podíl prodat. V nabídce může být uvedena lhůta a pokud tam není, tak platí podpůrně osm dní u movitých věcí a dva měsíce u nemovitých věcí. Pokud není včas zaplaceno, předkupní právo zaniká.
- při porušení předkupního práva může spoluvlastník namítat neplatnost převodu (= relativní neplatnost) nebo může požadovat od nabyvatele spoluvlastnického podílu převedení příslušné části podílu za stejných podmínek za jakých podíl získal nabyvatel. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16868
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse