Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy problematiky motivace

Základy problematiky motivace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce se zaměřuje na základní otázky a souvislosti problematiky motivace. V úvodu tento pojem vymezuje spolu s dalšími souvisejícími termíny. Zmiňuje dále principy motivace lidského jednání a přesunuje se k oblasti potřeb a jejich typů. Následující pasáže se obracejí k vybraným známým koncepcím motivace a definici a klasifikaci zájmů. V závěru autorka poukazuje na význam motivace ve své profesi učitele na malé škole.

Obsah

1.
Pojem motivace
1.1.
Motivace
1.2.
Motiv
1.3.
Principy motivace lidského chování
2.
Potřeby – pojem a základní třídění
2.1.
Potřeby nižší
2.2.
Potřeby vyšší
3.
Zákony motivace podle Maslowa
4.
Jiné teorie uspokojování potřeb
5.
Zájmy
6.
Motivace v profesi autorky

Úryvek

"1. POJEM MOTIVACE
Pojem motivace pochází z latinského slova movere = hýbati se. Vztahuje se tedy k příčinám chování, zajišťuje aktivizaci, dává konkrétní cíl a zaměření. Kromě povzbuzování a aktivizování, zahrnuje motivace též procesy prožívání, chtění, přání a snažení. Motivace je souhrn faktorů, vnějších i vnitřních, které jsou hybnou silou lidského chování a prožívání.
Je-li tedy jedinec jakkoli motivován, znamená to, že má důvod, pohnutku k vyvíjení nějaké aktivity. Pohnutky mohou vycházet z okolí, tzv. incentivy, nebo z nitra jedince, lze označit jako introtivy. Zajímavě formuluje pojem motivace Paul Mallone: „Motivace je vnitřní pohon nebojiskra. Jediná osoba, kterou můžete motivovat, jste vy sám.“ (Mallone,P.B.: Mějte je rádi a veďte je. Praha, Práce 1991, str.61).

1.1 MOTIV
Motiv je pohnutka, příčina činnosti či jednání člověka. Jak je již výše uvedeno, můžeme motivy dělit na vnější a vnitřní.
Vnější motivy, ovlivňující chování jedince, vychází z okolí, patří mezi ně odměny slovní, materiální, finanční, dále tresty rovněž jsou možné jen slovní, písemné (důtka), ale též finanční (pokuta) nebo jiného charakteru ( odnětí svobody, zákaz činnosti), dále je možné uvést příkazy, prosby, přání a očekávání druhých, nabídky a pobídky (reklama) či vzory, které mohou vést k nápodobě nebo odmítání.
Činitelé vnitřní vychází ze samotného jedince, z jeho osobnosti a povahových rysů. Nejsilnějšími vnitřními motivy jsou potřeby a pudy, dále zde uveďme zájmy, emoce vyjadřující aktuální stav jedince, jako zamilovanost, radost, touha aj. Nemalý vliv na rozhodování mají zvyky a návyky, postoje a hodnoty vyplývající z individuálního vývoje, životní plány a cíle, jež mohou život ovlivňovat krátkodobě (získat zápočet z psychologie), střednědobě (zdárně ukončit studium na UJEP) nebo dlouhodobě (nalezení perspektivního zaměstnání a zlepšení situace rodiny), s uvedenými příklady souvisí poslední faktor, a to pocit povinnosti a zodpovědnosti.
Podle jiných kritérií lze motivy dělit na vědomé a nevědomé (nejsme si vědomi jejich vlivu na naše chování) nebo pravé a vznešené. Často se stává, že jedinec skrývá pravé pohnutky svého jednání a zakrývá je jinými, společensky přijatelnými. Například učitel toužící ovládat jiné skrývá své pohnutky za kladný vztah k dětem. (Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: Psychologie pro právníky. Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2003, str.111)"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Základy psychologie na Katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23440
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse