Základy psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s psychologií. Definuje duševní dění a předmět psychologie. Vypisuje systém psychologie a moderní psychologické přístupy. Stručně charakterizuje metody psychologického výzkumu. Zmiňuje psychické procesy, stavy a vlastnosti. Popisuje kognitivní děje, především vnímání, pozornost, představivost a fantazii.

Obsah

1.
Psychologie a její předmět
1.1.
Duševní dění
1.2.
Psychologie – věda o prožívání a chování
2.
Systém psychologie
2.1.
Dílčí psychologické disciplíny
2.2.
Základní (obecné) psychologické disciplíny
2.3.
Speciální psychologické disciplíny
2.4.
Aplikované psychologické disciplíny
3.
Moderní psychologické přístupy
3.1.
Historické základy psychologie
3.2.
Nativismus versus empirismus
3.3.
Počátky vědecké psychologie
3.4.
Strukturalismus a funkcionalismus
3.5.
Behaviorismus
3.6.
Gestaltická (tvarová) psychologie
3.7.
Psychoanalýza
3.8.
Moderní vývoj
3.9.
Fenomenologický přístup
3.10.
Moderní psychologické přístupy
4.
Psychologický výzkum – metody
4.1.
Pozorování
4.2.
Dotazování
4.3.
Experiment
4.4.
Analýza výtvorů
4.5.
Psychologické zkoušky
5.
Základy obecné psychologie
5.1.
Psychické procesy, stavy a vlastnosti
5.1.1.
Duševní stav
6.
Kognitivní děje
6.1.
Vnímání
6.1.1.
Vnímání probíhá obvykle ve dvou úrovních
6.1.2.
Poruchy vnímání
6.2.
Pozornost
6.2.1.
Poruchy pozornosti
6.3.
Představivost
6.4.
Fantazie
6.4.1.
Rozlišení druhů fantazie

Úryvek

"Psychologický systém lze vykládat jako soubor dílčích psychologických disciplín, které se liší předmětem svého zájmu (kterou oblastí prožívání a chování se zabývají), jakož i mírou obecnosti svých poznatků (řešené problémy mohou být společné všem zastoupeným psychologickým disciplínám nebo typické pro tu kterou dílčí disciplínu.


Dílčí psychologické disciplíny:

• Obecné psychologické disciplíny
řeší základní psychologické otázky, studují nejobecnější problémy lidské psychiky.

• Speciální psychologické disciplíny
řeší problémy vyvstávající ve společenské praxi, nesou v sobě prvky obecné i konkrétní.

• Aplikované psychologické disciplíny
se zabývají zcela konkrétními danostmi, tyto se snaží nejenom vyložit, ale též nabízí postupy, kterými je možno do nich zasahovat v žádoucím směru.Základní (obecné) psychologické disciplíny:
• obecná psychologie
snaží se o postižení obecných zákonitostí psychického dění a nalezení základních východisek vedoucích k jejich studiu, zkoumá co je jednotlivým lidem společné, hlavní kapitoly obecné psychologie se zabývají psychickými ději a psychickými stavy
• ontogenetická psychologie = vývojová
předmětem zájmu je vývoj člověka, činí tak s ohledem na vývoj všech psychických procesů a struktur, bez ohledu na to, zda je vývoj determinován vnitřními nebo vnějšími vlivy; zabývá se vývojem člověka jako celoživotním procesem, ve kterém vystupují změny evoluční i involuční
• sociální psychologie
zabývá se rovněž vývojem jedince, ale zaměřuje se především na sociální determinanty uvedeného vývoje, zkoumá dva základní okruhy problém“ jak se člověk utváří v sociálním prostoru ve společenskou bytost a jak zde sám působí, první problém je otázkou socializace člověk a druhý otázkou jeho sociálního chování
• psychologie osobnosti
předmětem studia je postižení zákonitostí psychiky osobnosti, která je nejvyšší mírou integrace duševního dění, úkolem psychologie osobnosti je postihnout lidské prožívání a chování z pohledu osobnostní struktury co nejpřiměřeněji, určit podmínky jejího fungování a předvídat budoucí průběh
• experimentální psychologie
snaží se získat psychické poznatky pokusnou (experimentální) cestou

Speciální psychologické disciplíny:
• psychopatologie,
zabývá se příčinami, projevy a klasifikací duševních onemocnění a poruch, hraniční psychologická disciplína užívající poznatky klinické psychologie a psychiatrie
• psychodiagnostika,
soubor postupů vedoucích k poznání a určení individuálních zvláštností osobnosti, rovněž je využívána k odkrývání psychických poruch a nemocí
• farmakopsychologie,
zkoumá možný vliv farmak na prožívání a chování člověka
• neuropsychologie
zabývá se vzájemným vztahem mezi vlastnostmi centrální nervové soustavy a lidským prožíváním a chováním
• psychohygiena
studuje a navrhuje postupy vedoucí k udržení psychického zdraví
• psycholingvistika
snaží se postihnout souvislosti mezi myšlením a řečí"

Poznámka

Tato práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Obsahuje věcné chyby - empirismum, strukturalismum, behaviorismum má být empirismus, strukturalismus, behaviorismus.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18313
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse