Základy psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi podrobnou a přehlednou přípravu ke zkoušce ze základů psychologie. Po představení cíle a metod psychodiagnostiky je probráno téma determinace lidské psychiky a některé přístupy k osobnosti z 20. století. Dále pozornost patří jednotlivým složkám osobnosti včetně sociálně psychologických vlastností. Text dále objasňuje mechanismy a aspekty socializace, odkud se dostává k problematice psychické deprivace. Poté jsou sledovány etapy lidského sebepojetí a v závěru má místo i problematika komunikace a zátěžových situací.

Obsah

1.
Psychodiagnostika
1.1.
Psychodiagnostická činnost
1.2.
Psychodiagnostická metoda
1.3.
Testové metody
1.3.1.
Rozdělení
1.3.2.
Podmínky kvality diagnostických technik
1.4.
Klinické metody
1.4.1.
Pozorování
1.4.2.
Anamnéza
1.4.3.
Rozbor spontánních výtvorů
1.4.4.
Psychologický rozhovor
2.
Determinace lidské psychiky
2.1.
Biologické a sociální faktory
2.2.
Původní přístupy k faktorům
2.2.1.
Pseudofatalistický
2.2.2.
Pseudovoluntaristický
2.3.
Současné přístupy
2.3.1.
Strukturální
2.3.2.
Ontogenetický
2.3.3.
Intervariabilní
3.
Moderní přístupy k osobnosti
3.1.
Morenův přístup
3.1.1.
Sociometrie
3.1.2.
Psychodrama
3.2.
Rogersův přístup
3.3.
Behaviorální přístup
3.4.
Psychoanalytický přístup
4.
Psychologie osobnosti
4.1.
Struktura osobnosti
4.2.
Typologie osobnosti
4.2.1.
Rozdělení
4.2.2.
Sprangerova typologie
4.3.
Osobnost jako biosociální produkt
5.
Sociálně psychologické vlastnosti
5.1.
Sociální inteligence
5.2.
Extraverze – introverze
5.3.
Dominance – submise
5.4.
Konformita – nonkonformita
5.5.
Autonomie – emoční závislost
5.6.
Zaměřenost osobnosti
6.
Socializace osobnosti
6.1.
Socializace
6.2.
Mechanismy socializace
6.2.1.
Sociální činnost
6.2.2.
Imitace
6.2.3.
Identifikace
6.2.4.
Sugesce
6.3.
Socializace jednotlivých stránek lidské bytosti
7.
Psychická deprivace
7.1.
Příčiny psychické deprivace
7.2.
Následky psychické deprivace
8.
Geneze a struktura lidského sebeuvědomění
8.1.
Sebepojetí v jednotlivých životních etapách
8.2.
Struktura sebepojetí
9.
Komunikace
9.1.
Složky komunikace
9.2.
Druhy komunikace
9.3.
Poruchy komunikace
9.3.1.
Poruchy v komunikačním kanále
9.3.2.
Neujasněnost významu a smyslu slov
9.3.3.
Poruchy na bázi metakomunikace
9.3.4.
Double bind
9.3.5.
Brainwashing
9.3.6.
V konfliktních situacích
9.3.7.
Podvědomé poruchy
10.
Zásady jednání s lidmi
10.1.
Respekt k osobnosti člověka
11.
Zátěžové životní situace
11.1.
Stresové, frustrující, konfliktogenní životní situace
11.1.1.
Stres
11.1.2.
Frustrace
11.1.3.
Vnitřní konflikt

Úryvek

"PSYCHODIAGNOSTIKA


 aplikovaná psychologická disciplína
 úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů
případně charakteristik individua


PSYCHODIAGNOSTICKÁ ČINNOST

 souhrn operací, postupů a technik, jejichž cílem je stanovit diagnózu a to podle konkrétních cílů
1) určení stupně vývoje
2) zjištění příčin odchylného vývoje od věkové normy
3) zjištění individuálních zvláštností osobnosti
4) zjištění podmínek a příčin individuálních rozdílů
5) prognóza a predikce

 postup od metody (soubor podnětů) → k reakcím (vzorku chování) a od reakcí → k vlastnostem osobnosti nebo celku chování

 proces vytváření diagnózy zahrnuje získání všech relativních informacích z dostupných zdrojů + analýzu těchto dat + jejich interpretováníPSYCHODIAGNOSTICKÁ METODA

 každý speciální přístup který vede k získání psychologické diagnózy (určitých poznatků o jiné osobě)
 soustava podnětů (úkolů, otázek…) jimiž záměrně vyvoláváme chování zkoumané osoby → a toto chování pak registrujeme = měříme a z něho usuzujeme na zvláštnosti příslušných psychologických procesů, stavů a vlastnosti
 široký rejstřík postupů, ale existují dva základní diagnostické postupy
= klinický a testový

TESTOVÉ METODY

 test vymýšlí tým lidí, který ho navrhl a dají k tom manuál, kde je přesně napsáno jak se s ním má pracovat, jak ho vyhodnocovat
 nejdřív rozhovor  pozorování  pak vím, jak mám sestavit test
(už musíme vědět, co hledáme)

SOUBOR NĚKOLIKA DRUHŮ TECHNIK

1) podle vnějších charakteristik = psací, elektronické a perforační
(zkoumaný vykovává úlohy)
2) podle účelu = výkonové testy či osobnostní dotazníky
3) podle počtu vlastností, které zkoumají = jednorozměrné
a vícerozměrné techniky
4) podle stupně objektivity

a) objektivní (zkouška)
b) subjektivní (dotazník)
c) projektivní (zkoumaná osoba reaguje na víceznačné podněty
a neví která odpověď je žádoucí)


PODMÍNKY KVALITY DIAGNOSTICKÝCH TECHNIK

STANDARDIZACE = tz. že jspu přesně stanoveny podmínky vyšetření, týká se obsahu testu, administrace a vyhodnocení

RELIABILITA = spolehlivost nebo-li stálost testových výsledků

1) zkoumáme ji srovnáváním výsledků po tom so u týchž osob metodu zopakuji = retest
2) srovnáváním výsledků dvou forem jedné techniky
3) náhodným rozdělením záznamu na 2 poloviny a srovnáváním
4) mírou shody několika posuzovatelů

VALIDITA = platnost; označuje míru, v jaké test skutečně měří, to co má + druhy validity:
1) logická = výpočet věku dítěte
2) obsahová = hodnocení školního prospěchu zjištěním známek ze všech předmětů
3) souběžná = srovnávání staré a nové techniky
4) predikční = srovnávání výsledků s pozdějším pozorováním
5) konstrukční = empiricky ověřujeme předpovědi na kterých je teorie založena"

Poznámka

Práce obsahuje graf a schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse