Základy sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Souvislosti vzniku sociologie - August Comte, Karl Marx. Vymezení sociologie - sociologie, předmět, společenské jevy, vztah k jiným vědám. Struktura sociologie - funkce sociologie, sociologické disciplíny. Vztah společnost a příroda - lidská společnost, člověk, oddělení od přírody, definice Kellera. Podmínky existence společnosti - funkce přírodních podmínek, institucionální podmínky, typy funkcí. Kultura - výtvory, funkce kultury, rozdíly kultur, úkol kultury, charakteristika kultury, civilizace. Masová kultura - působení masové kultury. Sociální pozice, role, konflikt uvnitř role, hodnotový systém, společenské normy, potřeby a jejich dělení. Socializace - sociální zkušenosti, základní etapy socializace, člověk jako sociální bytost, jak se předkládá proces socializace, podprocesy, sekundární socializace, mechanismy socializace, teorie socializace. společenské vztahy - rozdělení, sociální jednání, předpoklady, prostředky. Společenský styk - rozlišení, sociální interakce, sociální percepce. Sociální pospolitost - druhy pospolitostí. Sociální skupina - znaky, dělení, agregát, pospolitost. Mládež jako specifická sociální skupina - sociologické chápání mládeže, její struktura, generace, problémové skupiny. Sociologické chápání rodiny - její hlavní znaky, základní funkce, typy rodiny, historické přeměny, manželství. Sociální struktura společnosti - základní prvky společnosti, vymezení sociální struktury, hlavní strukturální řezy, stratifikace. Sociální mobilita - vymezení, typy, mobilita a typ společnosti. Stratifikační a třídní přístup - teorie sociální stratifikace, faktory sociální struktury, kasta, stav, třída, elita, masa, sociální nerovnost, rovnost šancí, myšlenky zabývající se nerovností, stratifikační přístup. Společenská změna - sociální procesy, charakteristické rysy modernizace, rozdělení sociálnílho vývoje, funkce terorismu. Společenský vývoj - vymezení, typy, faktory změn a vývoje společnosti. Sociální deviace - vymezení, klasifikace, druhy, teorie deviantního chování, možnosti sociologie. Sociologický výzkum - definujeme, druhy výzkumů, předvýzkum, pilotáž, sonda. Metody výzkumu - základní fáze metody, metoda v sociologii, projekt sociologického výzkumu, obsah projektu. Techniky sociologického výzkumu - anketa, dotazník, rozhovor - fáze, úspěšnost, druhy dle scénáře, pozorování - typy, průběh. Průběh sociologického výzkumu - fáze, projekt a jeho náležitosti, metody výběru zkoumaného vzorku. Zpracování výsledků sociologického výzkumu, jejich interpretace.

Obsah

1) Souvislosti vzniku sociologie
2) Vymezení sociologie
3) Struktura sociologie
4) Vztah společnost a příroda
5) Podmínky existence společnosti
6) Kultura
7) Masová kultura
8) Sociální pozice a role
9) Socializace
10) Společenské vztahy
11) Společenský styk
12) Sociální pospolitost
13) Sociální skupina
14) Mládež jako specifická sociální skupina
15) Sociologické chápání rodiny
16) Sociální struktura společnosti
17) Sociální mobilita
18) Stratifikační a třídní přístup
19) Společenská změna
20) Společenský vývoj
21) Sociální deviace
22) Sociologický výzkum
23) Metody výzkumu
24) Techniky sociologického výzkumu
25) Průběh sociologického výzkumu
26) Zpracování výsledků sociologického výzkumu

Úryvek

Fáze zpracování výsledků
Zahrnuje kontrolu a třídění empirického materiálu, jedná se o zpracování rozsáhlého množství dat. Základním krokem je provedení analýzy dat, tzn. jejich hodnocení a uspořádání do určitých skupin (tříd) podle toho, jakou jsme chtěli získat odpověď na otázky položené při výzkumu. Následuje měření souvislostí mezi jednotlivými vlastnostmi zkoumaných objektů.

Sociologický výzkum se završuje závěrečnou zprávou o výzkumu, která zpravidla obsahuje:
- úvod, kde jde o vysvětlení smyslu a cílů výzkumu
- popis použitých metod, technik a zkoumaného souboru
- popis průběhu výzkumu (včetně informací o předvýzkumu, byl-li realizován)
- popis empirického materiálu a jeho rozbor
- vlastní poznatky výzkumu, členěné v souladu s hypotézami do samostatných celků
- závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi
- návrh na zaměření dalšího výzkumu

Kritika dat (3 aspekty):
1. reprezentativnost dat – kvalita a spolehlivost zastupování základního souboru souborem výběrovým

2. validita dat (platnost, věrohodnost) – sleduje se průběžně, především však při provádění předvýzkumu, staví se na logickém posouzení materiálu a vychází se z dosavadních poznatků, které se konfrontují se zjištěným stavem

3. reliabilita dat (stálost) – stupeň pravděpodobnosti, s jakou jsme dosáhli změření příslušné vlastnosti, o posouzení přesnosti měření získaných údajů, ověření je založeno na logické úvaze

Poznámka

Velmi podrobně zpracované.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5583
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse