Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy sociologie - vypracované tématické otázky

Základy sociologie - vypracované tématické otázky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované otázky ke zkoušce ze základů sociologie dle níže uvedených okruhů.

Obsah

1.
Přístupy k sociální skutečnosti a místo sociologie
2.
Vývoj člověka a společnosti a jeho poznání a interpretace
3.
Hlavní sociologické teorie a směry v XIX a XX.stol
4.
Sociální skupiny - typologie, malá sociální skupina
5.
Sociální posice, role, status a norma a jejich změny
6.
Sociální zařazování a sebezařazování - sociální struktura společnosti a její rozvrstvení
7.
Sociální mobilita, její příčiny, projevy a formy
8.
Rodina jako malá soc. skupina její role a demografické problémy společnosti
9.
Sociální komunikace jako faktor socializace člověka a sociální určení charakteru komunikace
10.
Komunikace v historickém vývoji
11.
Masová komunikace, masmedia a jejich vlivy
12.
Práce a ekonomický život společnosti
13.
Sociologické přístupy k problematice práce, řízení a organizace
14.
Poznání a rozvoj - věda a vzdělání ve vývoji společnosti a její vlivy na charakter práce
15.
Moc, vliv a organizace společnosti - stát, svoboda a rovnost
16.
Moderní organizace
17.
Moderní demokratický stát, jeho formy a možnosti jednotlivých sociálních skupin podílet se na moci
18.
Sociální vývoj a sociální změna - evoluce
19.
Politické revoluce a reformy - válka a revoluce v moderní společnosti
20.
Procesy modernizace soudobé společnosti
21.
Vývoj a změny české společnosti ve XX. století a jeho perspektivy
22.
Globalizace společnosti , globální společnost (a budoucnost)

Úryvek

"13.
Sociologické přístupy k problematice práce, řízení a organizace
Vznik a vývoj sociologie práce, průmyslu a podniku, organizace a řízení - vývoj přístupů sociologie k pracovním a řídícím aktivitám. Vztah sociologie, sociální psychologie a manažerských disciplin Vliv změn pracovních procesů v jednotlivých etapách vývoje industriální a postindustriální společnosti na charakter práce, sociální strukturu a život společnosti.

13A
F. W. Taylor se zasloužil o metody a prostředky řízení vytvořené na začátku 20. stol. v USA. Podle něho nazýváme tento přístup taylorovský. Je založen na racionálních postupech, plánování. Zaměřuje se na jednoduché operace, které lze přesně kontrolovat.
K podněcování pracovních výkonů přispělo zavedení tzv. diferenciační mzdy. Nepodporuje tedy osobní růst pracovníka, člověk je podceňován a degradován na úroveň stroje. Metoda taylorismu byla rozvinuta H. Fordem, který zavedl pásovou výrobu.
Jiný směr v teorii řízení, který ve 30. letech postupně nahradil taylorismus nazýváme human relations. Narozdíl od taylorismu usiluje o docenění pracovníka, motivační vedení,zlepšování pracovních podmínek. Klade důraz na mezilidské vztahy, a to i směrem k podřízeným, k zájmu o jejich problémy. Hlavním představitelem je Elton Mayo.

13B
Po 2.sv.válce byl ve vyspělých zemích dobudován systém tzv. industrial relations, který chápeme jako pracovní vztahy. Jde o právně zakotvený systém uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci včetně vymezení úloh státu. Zahrnuje i regulaci těchto vztahu v podobě pravidel kolektivního vyjednávání mezi managementem a odbory. Základním cílem je předcházet konfliktům a možným stávkám. Stát zde vystupuje jako určitý garant, vytváří systémy sociální péče a podpory. Práva zaměstnanců i odborů jsou regulována zákonem.
nejpřesněji a nejpodrobněji pochopit. A právě tento nový systém v oblasti práce je předmětem zkoumání sociologie.

13C
Technický rozvoj ve společnosti je velice důležitý. Jelikož dochází neustále k modernizaci a tato doba sebou nese i plno nových poznatků a skutečností. Má to vliv na pracovní náplň a zároveň profesní struktura pracovníků. S rostoucími požadavky na jednotlivou pracovní činnost se rozšiřuje pracovní náplň. Už dříve co měli za povinnost obstarat dva lidé, musí teď jeden člověk zvládnout ve své pracovní náplni sám. Je vidět že je člověk musí zvládnout více činností než dříve. Je z toho zřejmé že se pracovní struktura a její profesionalizace výrazně změnila.

13D
Práce má i svůj psychologický význam. Může přinášet uspokojení ze samotné činnosti a z jejího výsledku, může být zdrojem seberealizace. Ale právě i tak může být zdrojem pocitu ztráty kontroly nad svými produkty i sebou samým což můžeme definovat jako odcizení práce.

14.
Poznání a rozvoj - věda a vzdělání ve vývoji společnosti a její vlivy na charakter práce
Vliv poznání na rozvoj a podmínky pro rozvoj profesionálních nositelů poznání. Sociální důsledky těchto procesů. Sociální podmínky pro konstituování vědy jako souboru profesí. Vrstva inteligence a její historické representace Člověk-vzdělávání-škola. Všeobecné vzdělávací systémy jako předpoklad společenského rozvoje. 1. a 2. gramotnost v současném světě. Problematika sociální diferenciace a vzdělávací systémy. Problematika přístupu ke vzdělání a organizace školy a vzdělávacího systému. Jednotlivé přístupy, koncepce a teorie vzdělávání a školy. Vzdělání a kulturní reprodukce.

14A
Vliv poznání v procesu vývoje lidstva dost ovlivňuje výklad světa a společnosti. Poznání je jednou nepostradatelnou formou vzdělání odnepaměti. Lidé mají tendenci v každé době poznávat dosud nepoznané vlivy. Jakmile se pozná jeden vliv tak automaticky na něj navazuje další vliv, který je předmětem dalšího zkoumání. Vytváří se společnost, která se formuje podle těchto vlivů, a i podle takto zjištěných skutečností vytváří společnost určité sociální skupiny. Takto vydělené speciální skupiny, se obvykle sdružují kolem určitého procesu poznání, které je jejich podkladem pro určitou reprezentaci, ať jejich názorů, nebo jejich činů."

Poznámka

Otázky ke zkoušce pocházejí z této URL: http://www.pratele-ujep.d2.cz/sociologie.doc

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12328
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse