Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd

Základy společenských věd

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava k maturitě ze základů společenských věd nabízí přehled o základech filozofie, středověké a novověké filozofii. Práce tak popisuje díla německých, francouzských myslitelů. Dále představuje názory filozofů 20. století, podává základy etiky a vysvětlení zásad zákonů logiky. Závěrečná část se věnuje největším globálním problémům lidstva.

Obsah

1.
Apologetika
2.
Středověká filozofie
2.1.
Patristika a scholastika
2.2.
Aurelius Augustinus
2.3.
Anselm z Cantebury
2.4.
Tomáš Akvinský
3.
Středověká univerzita
3.1.
Karlova univerzita
4.
Německá filozofie
4.1.
Immanuel Kant
4.2.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
4.3.
Karl Marx
4.4.
Friedrich Nietzsche
5.
Francouzská filozofie
5.1.
Voltaire
5.2.
Denis Diderot
5.3.
Jean Jacques Rousseau
6.
Pozitivismus
6.1.
August Comte
7.
Filozofie 20. století
7.1.
Novopozitivismus a psychoanalýza
7.1.1.
Sigmund Freud
7.2.
Pragmatismus
7.3.
Fenomenologie
7.4.
Hermeneutika
7.5.
Filozofická antropologie
7.6.
Existencialismus
7.7.
Křesťanská filozofie 20. století
7.8.
Strukturalismus
7.9.
Postmodernismus
8.
Etika a její dělení
8.1.
Definice
8.2.
Základní přístupy v etice
8.3.
Vývoj etiky
8.4.
Utilitarismus
9.
Etika a morálka
9.1.
Dějiny etiky
9.2.
Další pojmy v etice
10.
Logika a problémy vědy
10.1.
Co je to logika
10.2.
Historie logiky
10.3.
Zásady a zákony logiky
10.3.1.
Aristotelův sylogismus
10.3.2.
Leibnizovy zákony
10.3.3.
Zásada kontextu
10.4.
Metody
10.4.1.
Důkaz sporem
10.4.2.
Wittgensteinovy pravdivostní tabulky
10.4.3.
Euklidova axiomatická metoda
10.4.4.
Metoda dedukce a indukce
10.5.
Problém pravdivosti neboli paradox
10.6.
Významní logikové
11.
Globální problémy
11.1.
Chudoba
11.2.
Migrace
11.3.
Populace
11.4.
Ekologie
11.5.
Terorismus, konflikty

Úryvek

"FILOSOFIE 20. STOLETÍ II.

Existencialismus

- dvě větve: francouzská (Sartre, Camus) – označení Existencialismus
německá (Jaspers) – označována za filosofii existence
- společným impulsem 1. světová válka – člověk byl politickou a ideovou součástkou
rozvoj industriální společnosti s jejími negativními jevy(odcizení, tzv.
blahobyt)
- základní pojem - existence jako způsob bytí, jakým je lidská bytost

lidská existence – nelze popsat racionálně, lze ji nepřímo zakusit
- je individuální, je možností, která není uzavřená, stálá či statická
- nadána specifickou časovostí (existence teď)
- existencí ve světě ( existence tady)
- mezi jinými lidmi (příčinou mé nesvobody vedle věcí je i jiný člověk, svoboda jiného je hranicí mé svobody)
- vždy dějinná
- svobodná(do svobody jsem násilím vržen)
- spojena s volbou odpovědnosti
- konečná (bytí ke smrti)

- mezní životní situace – člověk je konfrontován s otázkou smysluplnosti či nesmyslnosti(prožitek blízkosti smrti, smrt někoho blízkého, pocit viny...)

představitelé: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus

Karl Raimund Popper (1902 – 1994)

- Rakouský filozof
- Označil soustavu svých filozofických, sociologických a politologických názorů jako kritický racionalismus
- věnoval se fi vědy – formuloval ji jako alternativu novopozitivizmu.
- usiluje o modernizaci programu fi – do čela staví problém poznání
- věnuje se: - Metodě filozofie – nastoluje do všech věd metodu jakékoli racionální kritiky
- podstatou je jasná formulace problému a kritické
prozkoumání jeho řešení
- Metodologické skepsi – věda nemůže člověku přinést konečnou a neotřesitelnou
pravdu o světě
- může přinést dočasnou představu o tom, jak se věci mají
- Falzifikacionalismu – teorie nikdy nejsou dostatečně verifikovatelné (správné)
- teorie jsou vždy falzifikované – teorie je vědecká pouze
tehdy, jestliže je v budoucnosti vyvratitelná
- dějiny vědy – jsou dějinami vyvrácených hypotéz a
současných falzifikovatelných teorií
- Teorii tří světů – 1. svět = materiální
2. svět = svět mentálních stavů
3. svět = svět obsahů myšlení, produktů lidského vědomí
(příběhy, mýty, vědecké teorie...)
- sociálnímu kriticismu – staví koncepci otevřené společnosti proti uzavřené spol.

díla: Logika vědeckého objevu, Otevřená společnost a její nepřátelé


Křesťanská filozofie 20. století

- nejvlivnější ze směrů – novotomismus, počíná vydáním encykliky(papežský okružní list adresovaný původně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě. Obsahuje poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů.) Lva XIII – zde byla nauka Tomáše Akvinského povýšena na oficiální filozofii římskokatolické církve

- novotovismus – završuje tomistickou metafyziku, gnozeologii i sociálně politickou nauku

- tomismus - Filozofický a teologický směr vycházející z díla Tomáše Akvinského.

- gnozeologie - teorie poznání, filozofická disciplína zkoumající problémy a zákonitosti poznávacích procesů - Filozofie původně učení o poslední a absolutní podstatě jsoucna

- představitelé: Etienne Gilson, Jacques Maritain, Metoděj Habáň


Strukturalismus

- metodologický přístup zkoumání (projevuje se v lingvistice, literární vědě, estetice...)
- metodologie = Metodologie se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí.

struktura – objektivně existující jev, nezávislý na subjetku
- cíl – nalézt vztahy mezi strukturami uspořádané do sítí
- celek je více než jednotlivé struktury
- člověk při komunikaci i činu podléhá strukturám, jsou na něm nezávislé

představitelé: J. M. E. Lacan, Jacques Derrida, Michel Paul Foucault


Postmodernismus

- postmoderna – termín pochází z architektury
- není pouze to, co následuje po moderně, existuje s ní a dotváří ji
- úlohou je nalézt podmínky a prostředky vývoje vědění nebo komunikace ve společnosti a vědě
- hlavní námět – nahrazení myšlenkové totality moderního světa postmoderní pluralitou názorů

představitelé: Jean-Francois Lyotard, Gianni Vattimo, Gilles Deleuze, Jacques Derrida"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy, např. Tomáš Alkvinský místo Akvinský aj. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.
Jednotlivé otázky nejsou přesně rozčleněny. Součástí je několik drobných tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse