Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd

Základy společenských věd

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně zpracované maturitní otázky ze základů společenských věd z oblasti práva, filozofie, politologie a psychologie. Přičemž každá z otázek je zpracovaná do samostatného souboru MS Word.

Obsah

1.
Ústava České republiky
2.
Zákonodárná, výkonná a soudní moc
3.
Právní postavení a ochrana mládeže v ČR, prevence kriminality mládeže
4.
Trestní právo v ČR
5.
Rodinné právo v ČR, rodina jako základní jednotka společnosti
6.
Lidská a občanská práva - Listina práv a svobod
7.
Úloha církví a neziskových organizací v občanské společnosti
8.
Peníze, banky, cenné papíry, daňový systém v ČR
9.
Tržní hospodářství a vlastnictví majetku v ČR a EU
10.
Sociální stát a jeho ekonomické problémy
11.
Typy a formy státu
12.
Obec jako základní samosprávná jednotka občanské společnosti
13.
Politické strany v demokratické společnosti a politický systém v ČR
14.
Školský systém v ČR a v evropských státech
15.
Evropská unie a postavení ČR v EU
16.
Lokální a globální problémy současného světa
17.
Psychologie, základní psychologické disciplíny
18.
Vnímání, kategorizace vnímání
19.
Emoce a vůle, volní jednání, charakter člověka
20.
Učení a paměť, fantazie
21.
Duševní hygiena, zvládání náročných životních situací
22.
Významné osobnosti českého novodobého filozofického myšlení
23.
Evropská filozofie ve středověku
24.
Německá klasická filozofie a materialistické pojetí dějin
25.
Filozofické směry 20.století

Úryvek

"4. Trestní právo v ČR

- trestní právo je souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním
- vymezuje jednotlivé trestní činy a tresty, které se na ně ukládají
- stát se snaží zabránit jednání, které je pro společnost nežádoucí a nebezpečné
- trestní právo nám stanovuje co je trestní čin a co přestupek

Trestní právo hmotné
- vymezuje co jsou trestní činy, jaké činy se za ně ukládají a pramenem je trestní zákon

Trestní právo procesní
- upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, je ustanoveno v trestním řádě

Přestupek
- jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti musí být označen za přestupek v zákoně o přestupcích
- přestupky řeší přestupková komise, nejsou součástí trestného řízení a sídlí na úřadech
- musí být stanoven předseda – právník, který má na to specializaci
- veškerou trestnou činnost řeší policie a komise
- přestupky -> tresty – napomenutí, pokuta, zákaz činnosti
- přestupkem je porušení veřejného pořádku, krádež, podvod, ničení věcí, přisvojování nálezem, ublížení na zdraví, vyhrožování, pomluva, nedovolená rychlost, nerespektování značek
- přestupek do 5000Kč., pak už je to trestní čin
- pokuty, které komise vybere jsou jdou do pokladny té obce, kde se to stalo
- podat stížnost mže kdokoliv

Trestní čin
- čin je pro společnost nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
- závažné společensky nebezpečné jednání
- postihnout lze pouze takové jednání, které je dáno zákonem jako společensky nežádoucí, dále vykazuje-li určitou míru nebezpečnosti, dále také pokud je jednání zaviněné
- trestní zákon rozděluje trestní činy do 12 okruhů, které obsahují téměř 200 skutkových podstat trestních činů uspořádaných do 11 kapitol nazvaných hlavy
1. trestné činy proti republice (vyzvědačství, hanobení republiky, ohrožení státního tajemství)
2. trestné činy hospodářské (neoprávněné podnikání, padělání peněz, zkrácení daně)
3. trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (útok na veřejného činitele, úplatkářství)
4. trestné činy obecně nebezpečné (ohrožení živ. prostředí, nedovolené ozbrojování, toxikomanie)
5. trestné činy hrubě narušující občanské soužití (týrání zvířat, výtržnictví, opilství, pomluva)
6. trestné činy proti rodině a mládeži (bigamie, opuštění dětí, zanedbání,podávání alkoholu mladým)
7. trestné činy proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka, nedovolení přerušení těho.)
8. trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (útisk, znásilnění, loupež, vydírání, omezování)
9. trestné činy proti lidskosti (propagace hnutí potlačující práva a svobodu občanů)
10. trestné činy proti brannosti a civilní službě (neplnění odvodní povinnosti)
11. trestné činy vojenské (neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, porušování povinností strážní služby)

Tresty
a) odnětí svobody – podmíněné – dostane 1-2 roky a když nic neprovede, může jít domů
- nepodmíněné – musí nastoupit na celou dobu
b) alternativní tresty – lidé dostanou počet hodin, které musí odpracovat
- musí se přihlásit u starosty obce
- dělá se to ve volnu – nesmí narušit zaměstnání – při nesplnění = vězení
- když je člověk odsouzen nepodmíněně – soud ho zařadí do nápravných skupin"

Poznámka

Některé otázky rozhodně nejsou vyčerpány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse