Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd - maturitní otázky

Základy společenských věd - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně zpracované maturitní otázky ze základů společnských věd, které se věnují filozofii, psychologii, politologii, sociologii, náboženství a ekonomii. V práci není otázka č. 1.

Obsah

Č. 2 – Nejvýznamnější představitelé antické filozofie
Č. 3 – Antická systematická filosofie, helénismus
Č. 4 - Filozofie středověku a křesťanství
Č. 5 – Novověká filosofie
Č. 6 – Filosofie osvícenství
Č. 7 – Filosofie 19. století
Č. 8 – Filosofie 20. století, česká filosofie
Č. 9 – Parlamentarismus, tvorba a ochrana práva, vláda
Č. 10 – Pojem politologie, vznik, terminologie
Č. 11 – Normativní a deskriptivní pohled na politiku
Č. 12 – Přehled nejznámějších ideologií
Č. 13 – Ústavnost ČR, ústava, mezinárodní organizace
Č. 14 – Pojem sociologie, vznik a představitelé
Č. 15 – Fenomenologie,etnometodologie,interakcionismus
Č. 16 – Přehled světových náboženství
Č. 17 – Obecná psychologie
Č. 18 – Osobnost v sociálních vztazích
Č. 19 – Pojem psychologie
Č. 20 – Sociálně - patologické jevy
Č. 21 – Ekonomie a ekonomika
Č. 22 – Plánovaná a tržní ekonomika
Č. 23 – Peníze a měnová politika
Č. 24 – Podniky a podnikání
Č. 25 – Základní pojmy ekologie, globální problémy

Úryvek

"Č. 16 – Přehled světových náboženství

taoismus
- vznik kolem r. 500 př. n. l., Tao=cesta
- zakladatelem je mudrc Laotius
- Laotius sepsal knížku s 81 básněmi Tao-te-ťing (Kanonická kniha o Tao a ctnosti)
- Tao chápali jako podstatu přírody, kosmické síly, nepovažovali Tao za božskou bytost
- dosáhli významných úspěchů v lékařství (vynalezli akupunkturu, popsali léčebné rostliny, vypracovali systém cvičení čchi), snažili se vyvinou elixír věčného mládí
- snažili se dosáhnout úplné harmonie s Tao, to jim mělo získat mystickou sílu
- velmi špatné mínění měli o státu, zabraňoval jejich souznění s Tao, vedli různá povstání
- dnes je v Číně, Tchaj-wanu a Singapuru
konfucianismus
- vznik kolem r. 500 př. n. l.
- zakladatelem je náboženský reformátor Konfucius
- zabývali se hlavně otázkou, jak lze v člověku vypěstovat mravní dokonalost, prý se musí vypěstovat výchovou a učením
- Konfuciovo učení představovalo kult občanských ctností, ve kterém má člověk pevné místo ve společnosti a jeho povinností je co nejlépe vykonávat zadané úkoly
- od 2. století př. n. l. se stal oficiální čínskou ideologií
- během 10. – 13. století se podařilo učencům vytvořit propracovanou nauku o harmonii vesmíru, příroda a člověka s prvky humanismu, vznikla kombinací konfucianismu, taoismu a buddhismu
- v Evropě byl střídavě zatracován i přijímán, dnes je rozšířen v Číne, Tchaj-wanu a Singapuru

hinduismus
- vznikl v 15. století př. n. l. v Indii, vytvořili ho indoevropské kmeny Árjů
- Árjové si podrobili zdejší obyvatelstvo a rozdělili ho do 4 kast
• brahmínové (kněží), kšátrijové (bojovníci) a vajšijové (obchodníci a řemeslníci) byli tvořeni arijskými obyvetali, šúdrové (služebníci) byli tvořeni podrobeným obyvatelstvem
• každá kasta měla svá vlastní morální pravidla
- zajímali se př.o nesmrtelnost duše, nadpřirozenou existenci, tajemství duše a vesmíru jako celku
- důležitou součástí jsou védské spisy
• hlavní částí jsou védy a upanišády
• védy vznikaly mezi 15. – 9. stoletím př. n. l., mají 4 sbírky, obsahují motlitby bohům, popis obřadů, zaklínadla, teorii o reinkarnaci (samsára, řídí se podle zákona odplaty)
• upanišády jsou asi nejstarší filosofické texty, vznikly kolem 8. – 7. století př. n. l., jsou zde shrnuty védské myšlenky, později z nich čerpal také buddhismus
- kolem r. 500 př. n. l. vznikly nové filosofické teorie, např. védánta nebo jóga
- kolem 8. století filosof Ankara přepracoval védántu, udělal z ní hlavní proud hinduismu, od této doby bylo uctíváno více než 500 bohů, z nichž nejdůležitější byli 3 : Brahma (Stvořitel), Višnu (Zachovatel), Šivu (Ničitel)
- v hinduismu byly sepsány také dva básnické eposy : Mahádharáta a Rámájana
- rozšířen je dnes v Indii, Nepálu, Srí Lance, Bangladéši, Malajsii, Indonésii

buddhismus
- vznikl v 6. století př. n. l. v Indii
- zakladatelem byl Sidhárta Gotama
- ten nakonec dospěl k probuzení (boddhi) a stal se tak probuzeným – osvíceným Buddhou
- pro nejbližší žáky založil mnišské společenství sangha
- nauky o buddhismu se uchovávají v sútrách, ve sbírce Tripitakam (Tři koše) je nejdůležitější nauka o Rozpravě o roztočení kola zákona
- v této Rozpravě Buddha uvádí 4 vznešené pravdy
• 1) koloběh životů je prostoupen strastí
• 2) příčinou strastí je žízeň po životě a nevědomost, že pomíjivá skutečnost nemůže lidské tužby naplnit
• 3) strastí se člověk zbaví tak, že se zbaví tužeb
• 4) ke zničení strastí vede osmidílná stezka
: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění
- cílem buddhistů je nirvána, což je místo vykoupení, osvobození, dosahuje se dokonalým osvícením-probuzením, nebo v okamžiku smrti, vede k tomu osmidílná cesta středu
- pokud člověk nedosáhne úplného osvobození, nachází se v nekonečném koloběhu znovuzrozování, cílem Buddhova učení bylo vysvobození z tohoto koloběhu života a utrpení (nirvána)
- Buddhovo učení se také nazývá tzv. plavidlo, následovat ho znamená přeplout řeku života
- a) teravádový buddhismus – jižní (Hinajána = malá cesta, malé vozidlo)
• navazuje na původní Buddhovo učení, je starší
• ideálem pro něj je buddhistický mnich arhat
• je to naslouchající buddhismus, k osvobození je možno dospět stálou meditací
• rozšířený hlavně v Barmě
- b) mahajánový buddhismus – severní (Mahajána = velké vozidlo, velká cesta)
• vyvinul se okolo r. O, byl asi ovlivněn raným křesťanstvím
• nabídl nové možnosti vysvobození
• má výraznější náboženské rysy : pojetí nejvyšší a věčné bytosti přesahující tento svět, boddhisatva (probuzená bytost, která se blíží k nirváně), víra ve spasení, nauka o duši, místo nirvány je zde nebe a peklo, motlitba a vyzývání bohu, zavádí znovu kněžství"

Poznámka

Práce obsahuje vzorce, grafy, tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9867
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse