Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd: právo, mezinárodní vztahy, náboženství, filozofie

Základy společenských věd: právo, mezinárodní vztahy, náboženství, filozofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V šesti maturitních otázkách nabízí autor přehled o trestním a rodinném právu. Dále se zabývá mezinárodními vztahy a organizacemi, rovněž charakterizuje základní náboženství a v závěru práce představuje počátky filozofie až do konce antiky.

Obsah

1.
Trestní právo
2.
Rodinné právo, vznik manželství
2.1.
Vztahy mezi rodiči a dětmi
2.2.
Majetkoprávní vztahy mezi manžely
2.3.
Zánik manželství
2.4.
Občanské právo
2.5.
Vlastnické právo
2.6.
Dědictví
3.
Mezinárodní vztahy
3.1.
Definice
3.2.
Česká republika v mezinárodních organizacích
3.3.
Mezinárodní organizace
4.
Náboženství
4.1.
Základní náboženství
5.
Předsokratovská filozofie a Sokrates od mýtu k logu
5.1.
Filozofické disciplíny
5.2.
Dějiny filozofie
6.
Platon, Aristoteles, filozofie helénismu, konec antiky
6.1.
Platon
6.2.
Aristoteles
6.3.
Helénismus, stoicismus, skepticismus
6.4.
Novoplatonismus

Úryvek

"NÁBOŽENSTVÍ

Základní podoby náboženství:
1. panteismus – uctívání Boha v souvislosti s přírodou
2. polyteismus – uctívání více bohů
3. monoteismus – uctívání 1 Boha
4. ateismus – neuznává a popírá existenci Boha
5. animismus – přírodní sílí jsou božské („moře si ho vzalo“, moře – jednající osoba)
6. fetišismus – uctívání předmětu (kultů)

Nauka o Bohu a náboženství = teologie
Věda, která zkoumá náboženství a jeho dějiny = religionistika

Základní náboženství:
Islám
- nejmladší, založeno Muhammadem v 7. st. na Arabském poloostrově
- monoteistické – bůh Alláh
- základní náboženská kniha Korán
- 5 základních pilířů: 1. vyznávat jediného boha (šahád)
2. modlit se předepsaným způsobem (salát)
3. postit se v ramadánu (saum)
4. dávat almužnu potřebným (zakát)
5. vykonat pouť do Mekky (hadždž)
- dva proudy islámu: suité
šíité
- šaria = systém zákonů vycházejících z náboženského práva
- fatva = největší trest za porušení pravidel náboženství

Křesťanství
- vzniklo kolem počátku našeho letopočtu na území dnešního Izraele
- nejrozšířenější náboženství v Evropě a Americe
- monoteistické náboženství, navazující na judaismus
- vyznávání sv. Trojice (Bůh – Otec, Ježíš Kristus – Syn, svatý Duch)
- základní písmo je Bible (Starý, Nový Zákon)
- 4 evangelia - Marka, Lukáše, Matouše (synoptická = shodují se, mají společný obsah), Jana

Hinduismus
- vzniklo v 2 tis. př. n. l.
- čerpá s posvátných spisů = védů
- uznává stovky bohů (Brahma, Višnu, Šiva
- duchovní učitelé hinduismu = tzv. guru
- víra v nesmrtelnou duši, myšlenka reinkarnace (převtělení)
- kastovní systém
- karma – to, jak žijeme, se odrazí v našem příštím životě

Buddhismus
- pochází z Indie
- zakladatel Sidhárta Gauthama (6. – 5. st. pře. n. l.)
- víra v koloběh životů
- snaha dosáhnutí nirvány (stav naprostého duchovního naplnění)
- 4 vznešené pravdy: na světě existuje pouze utrpení
utrpení pramení z chtění
možnost utrpení odstranit – překonat strasti, zbavit se tužby
k odstranění utrpení vede cesta (cesta Dhama)

Judaismus
- vzniklo ve 13. st. př. n. l.
- monoteistické náboženství – bůh JHWH (= nevyslovitelné jméno Boha), Elohim
- Zákon s Desaterem (Starý zákon)
- Tóra = Pět knih Mojžíšových = Pentateuch
- Talmud = nepsaná Tóra - tradice
- židovské svátky např.: sabat, šábes = 7. den pro židy (rodinný svátek, nepracovat)
roš hašana = Nový rok
chanuka = svátek světel (osmiramenný svícen)

Nová náboženská hnutí
- vznikají ve 2.pol. 20.
- někdy mají znaky sekt (sekta = která je v opozici k oficiálnímu náboženství)
- v čr je asi 50 sekt (sekta=organizace, která je v opozici k oficiálnímu náb.

Rysy sektářských náboženských skupin:
- důraz na poslušnost vedení
- potlačování svobodného myšlení
- utajovaní informací o svém učení před veřejností, nezájem o život vnější společnosti
- omezování svobody jedince, izolace od příbuzných, zájmů
- nemožnost důstojného odchodu z organizace

Sekty s původem v:
křesťanství:
Mormoni
- církev Ježíše Krista svatých posledních dnů
- založil Joseph Smith
- usilovná misijní činnost
- odmítají drogy, alkohol – vše, co mění psychiku člověka
- důležitý je pro ně rodinný život

Svědci Jehovovi
- vznik 1918, 1931 přijímají název
- dva časopisy - interní Strážná věž
- veřejný Probuďte se
- jsou pacifisté
- zakazují transfuze
- světí sobotu"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně. Použitá literatura je uvedena pouze u některých otázek. Rozsah otázek je cca 2 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23848
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse