Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd: psychologie, sociologie

Základy společenských věd: psychologie, sociologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky ze společenských věd nabízí základní poznatky z několika psychologických oborů a sociologie. První dvě otázky jsou věnovány pojmům z psychologie a psychologie osobnosti. Následuje charakteristika vývojové psychologie a sociální psychologie. Zde přináší základní přehled hlavních představitelů a jejich názory na tuto problematiku. Další otázka je věnována psychopatologickým problémům. Závěrečná otázka patří sociologii a jejím některým tématům.

Obsah

1.
Psychologie
1.1.
Vývoj psychologie
1.2.
Členění psychologie
1.3.
Obecná psychologie
1.4.
Rozdělení metod
2.
Psychologie osobnosti
2.1.
Teorie osobnosti
2.2.
Typologie osobnosti
2.3.
Struktura osobnosti
2.4.
Rysy osobnosti
2.5.
Psychické jevy
3.
Psychologie osobnosti
3.1.
Teorie osobnosti
3.2.
Etapy vývoje osobnosti
3.3.
Psychické jevy osobnosti
3.4.
Psychické vlastnosti osobnosti
3.5.
Psychické procesy osobnosti
3.6.
Psychické stavy osobnosti
4.
Vývojová psychologie
4.1.
Etapy vývoje osobnosti
4.2.
Vývoj osobnosti a základních osobnostních dimenzí
5.
Sociální psychologie
5.1.
Představitelé
5.2.
Socializace a její dělení
6.
Psychopatologie
6.1.
Příčiny vzniku duševních chorob
6.2.
Druhy psychických poruch
6.3.
Prevence a léčení psychických poruch
6.4.
Druhy léčení
7.
Sociologie
7.1.
Člověk jako kulturní bytost
7.2.
Komunikace
7.3.
Socializace
7.4.
Resocializace
7.5.
Sociální deviace

Úryvek

"TEORIE OSOBNOSTI:

1. mezi introgenní teorie patří Psychoanalytická teorie osobnosti:
- zakladatelem je Sigmund Freud, který osobnost člověka rozdělil do tří vrstev:
a) id=ono, jádro, pudová podstata člověka založená na principu dosahování slasti
b) ego=já: princip reality, koriguje chování
c) superego=nadjá: souhrn společenských norem, pravidel, které pozorují a kontrolují já
- člověk je podle této teorie iracionální bytostí hnanou pudy

2. mezi exogenní teorie patří Behavioristická teorie osobnosti:
- podle této teorie je člověk, osobnost souhrnem reakcí na vnější podněty, produktem učení

3. personalistická teorie osobnosti – hl. představitel Američan Allport

4. sociologizující teorie osobnosti – největší vliv na osobnost člověka má společnost

TYPOLOGIE OSOBNOSTI:

1. Hippokrates: 5/4 stol.BC (vrchol starověkého Řecka) řecký lékař, který rozlišil 4 typy
temperamentu dle převládající tělesné šťávy, Klasická teorie
a)sangvinik: krev
- vyrovnaný, aktivní, přiměřeně reagující, živý; citové vzrušení: povrchní, nestálé; základní nálada: veselá
b) melancholik: černá žluč
- vážný, hloubavý, emotivně založený; citové vzrušení: silné, hluboké, trvalé emoce; základní nálada: smutná
c) cholerik: žluč
- prudký, vznětlivý, citové vzrušení: výbušné citové reakce, špatné sebeovládání; základní nálada: mrzutá
d) flegmatik: sliz
- nevzrušivý, stálý, citové vzrušení: citová vyváženost, nesnadná vzrušivost; základní nálada: vyrovnaná

2. Karl Gustav Jung: švýcarský psychoanalytik, žák Freuda
- podle vztahu k sobě samému a k okolí rozlišil dva typy lidí:
a) introvert: zaměřený do svého nitra, uzavřený vůči okolí, nedůvěřivý, plachý, neprůbojný, samotářský
b) extrovert: zaměřený na okolí, aktivní, společenský, přizpůsobivý, bezprostřední, povrchní, sdílný

3. Kretschmer: německý psychiatr, který na základě pozorování pacientů sestavil obecnou typologii
lidí na základě tzv. somatypu(konstituce, vzhled, který má souvislost s psychickým typem osobnosti)
Somatypy osobnosti: a) pyknik: zavalité krátké tělo, kulatá hlava, měkké svalstvo
b) astenik: - leptoso- dlouhá, štíhlá postava, plochý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo, dlouhé, slabé údy
c) atletik: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, široká ramena
Psychické typy osobnosti:
a) pyknik: cyklotivní typ, společenský, aktivní, přizpůsobivý, srdečný, dobrácký, náladově labilní
b) astenik: schizoidní typ, rozporuplní, nepřístupní lidé s bohatým vnitřním životem, vlastní ideální svět
- není jednoznačně orientován, trvá mu až si najde svůj cíl, na který se zaměří; sklony k schizofrenii
c) atletik: viskózní psychologicky nevýrazný, pomalejšího rozumu; klidní, bez citových vzruchů

STRUKTURA OSOBNOSTI:

1) SCHOPNOSTI: psychické vlastnosti osobnosti, které jedinci umožňují vykonávat určitou činnost
- nejsou vrozené jako takové, jsou získané
- schopnosti se rozvíjí na základě vloh = vrozená dispozice pro utváření schopností
- ovlivněna prostředím, ve kterém žiji
- schopností je celá řada např. intelektové schopnosti= inteligence: všeobecná rozumová výkonnost
člověka – má jakési tři vývojová stadia:
a) nadání – soubor dobře rozvinutých schopností
b) talent – vyšší fáze
c) genialita – nejvyšší fáze s nejlepšími vlohami
- 1905 BINET – vymyslel první inteligenční testy, snažil se změřit inteligenci
- STERN – přišel s IQ – inteligenční kvocient a že se měří se pomocí IQ testů: mentální věk se dělí
věkem biologickým a výsledek se vynásobí stem"

Poznámka

Maturitní otázky byly vypracovány pro studenty gymnázií. Důležité informace jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu 3 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24106
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse