Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy teorie práva - výpisky z přednášek

Základy teorie práva - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se věnují základům teorie práva. Obsahují informace o jejích počátcích, definují hlavní pojmy a seznamují s prameny práva či jejich druhy. Charakterizují typy právních systémů, specifikují právní normy, jejich znaky a také rozlišují mezi několika druhy jejích působností. Dále se zabývají právními vztahy a právními objekty, seznamují s vrstvami aplikačního procesu a také prvky zaviněného porušení právní povinnosti. V závěru se zaměřují na systém dělení právních odvětví, rozlišují mezi systémem mezinárodním a vnitrostátním a mezi veřejným a soukromým.

Obsah

1.
Základy teorie práva
2.
Soulad mezi právem a právním vědomím
3.
Právní vědomí
4.
Právní normativní akt
5.
Prameny práva
6.
Druhy pramenů práva
6.1.
Obyčeje
6.2.
Soudní a správní precedenty
6.3.
Normativní smlouvy
6.4.
Právní normativní akty
7.
Právní systémy + prameny
8.
Právní normy
9.
Právní normativní akt
10.
Znaky právní normy
11.
Působnost právních norem
11.1
Časová působnost
11.2
Prostorová působnost
11.3
Osobní působnost
11.4
Věcná působnost
12.
Právní vztahy
13.
Právní objekty
14.
Aplikace práva
15.
Aplikační proces
16.
Interpretace
17.
Právní odpovědnost
18.
Funkce právní odpovědnosti
19.
Prvky zaviněného porušení právní povinnosti
20.
Formy zavinění
21.
Systém dělení právních odvětví
21.1
Mezinárodní
21.1.1
Veřejné
21.1.2
Soukromé
21.2
Vnitrostátní
21.2.1
Veřejné
21.2.1.1
Ústavní právo
21.2.1.2
Správní právo
21.2.1.3
Právo finanční
21.2.2
Soukromé
21.2.2.1
Občanské právo
21.2.2.2
Obchodní právo
21.2.2.3
Právo pracovní
21.2.2.4
Rodinné právo
21.2.2.5
Trestní právo
22.
Právní záruky zákonnosti v právním státě
23.
Funkce právních záruk

Úryvek

"Soulad mezi právem a právním vědomím – musí být splněny dvě podmínky
1. Pohled společnosti na to co je dobré a spravedlivé musí být v souladu se znalostí právních norem
2. Vysoká úroveň právního vědomí – znalost práva (Mít povědomí o zákonech, aby je člověk neporušil. Mít přesvědčení, že je zákon na jeho straně.)
Právní vědomí - souhrn právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí vyjadřujících vztahy občanů k platnému právu. Můj postoj k jednotlivým právním odvětvím a moje důvěra v jejich přesnost a pravdivost.
Právní normativní akt – právní normy, které jsou na různých úrovních
• Ústavní zákon
• Zákon
• Vyhlášky ministerstev
• Nařízení vlády
• Vyhlášky zastupitelstev

Prameny práva – zdroje nebo formy, v nichž je právo obsaženo. V různých zemích a kulturách jsou tyto prameny různé.
Druhy pramenů práva:
1. Obyčeje - nejstarší pramen práva, vznikl v počátcích formování státu
- aby byl pramenem práva musí:
a) být dlouhodobě užívaný na určitém území
b) konkrétně stanovit určité chování a obyčej
c) ho státní orgány aplikovat – uplatňovat donucení při jejich porušení
- je formou „živelné“ tvorby práva, je pramenem vnitrostátního a mezinárodního práva
- nyní je nepraktický, je uplatnitelný jen v období pomalého vývoje společnosti
2. Soudní a správní precedenty (příklady) – první rozhodnutí státního orgánu (většinou soudu) v dané věci
- musí jít o případ zdroji práva dosud neregulovaný, takové první rozhodnutí a odůvodnění soudu je do budoucna závazné pro soudy stejného a nižšího stupně
3. Normativní smlouvy - nabývají významu, pokud obsahují obecná pravidla chování, tj. regulují určitou skupinu případů stejného typu a neurčitého počtu
- druhy:
a) vnitrostátní → tzv. kolektivní smlouvy – regulují skupinu určitého stejného druhu (zkrácená pracovní doba pro matky s dětmi, FKSP), publikace ve sbírce zákonů nebo věstnících ministerstev
b) mezinárodní → vzájemné ujednání různých států
Listina základních práv a svobod – např. vymáhání výživného
4. Právní normativní akty
- výsledky normotvorné (právotvorné) činnosti státních orgánů, které obsahují závazné právní normy
- je v nich uskutečňována pravomoc vydávat, měnit či rušit právní normy
- právní normy se vztahují na celou skupinu případů stejného druhu a neurčitého počtu
- znaky:
a) stanoví, mění nebo ruší právní normy
b) stanoví obsah právní normy
c) dávají právní normě všeobecnou právní sílu"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse