Základy teorie státu

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stát - 5 atributů státu (hranice-věcný podklad, občané-osobní podklad, státní aparát (prezident, zákony, soudy), ozbrojená moc, právní subjektivita), vznik státu (3 východiska která vedla k vytvoření podoby státu (antické vidění světa, křesťanská teologie, osvícenský racionalismus). Teorie - Řím (Platon, Aristoteles), renesance (Niccolo Machiavelli), racionalismus a osvícenství (Thomas Hobbes a John Locke, Charles de Montesquieu, Jean Jacques Rousseau), Karl Marx, Max Weber. Formy vlády - demokracie (přímá, nepřímá), nedemokratické stát (aristokracie, plutokracie, monokracie, autokracie). Typy států - teokracie, monarchie (absolutní, konstituční), republika. Systém státní moci - princip oddělení moci: (Lock, Montesquieu): I.horizontální dělby moci (moc zákonodárná (legislativa tj. poslanecká sněmovna, senát), moc výkonná (exekutiva tj. vláda, prezident), moc soudní (jurisdikce, soustava soudů), II. Vertikální dělby moci-městská a obecní zastupitelstva.
Ústava ČR - vývoj Ústavy ČR, současná Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. Volební právo - rovné, všeobecné, přímé, tajné. Volební systém - většinový (majoritní), poměrný (proporční).

Obsah

1.
Stát
2.
Teorie státu
2.1
Řím
2.2
Renesance
2.3
Racionalismus a osvícenství
2.4.Karl Marx, Max Weber
3.
Formy vlády
4.
Typy států
5.
Systém státní moci
5.1
Princip horizontální dělby moci
5.2
Princip vertikální dělby moci
6.
Ústava ČR
7.
Listina základních práv a svobod.
8.
Volební právo, volební systém

Úryvek

"
Stát-organizované společenství lidí, žijících na ohraničeném území./Státní moc je nezávislá, neodvozená od žádné jiné (suverenita a svrchovanost státu). Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám./
5 atributů státu:
1)hranice-věcný podklad
2)občané-osobní podklad
3)státní aparát (prezident, zákony, soudy)
4)ozbrojená moc
5)právní subjektivita-řešíme věci sami za sebe, se souladu se zákonem a mezinárodním právem.

Vznik státu:
/jakmile se společnost rozrostla a sociálně rozvrstvila, bylo nutné vytvořit nové uspořádání, kt. by zajistilo řád uvnitř i vztahy k sousedním společnostem./
3 východiska která. vedla k vytvoření podoby státu:
a)Antické vidění světa-člověk je jen součást celku, tíhne ke společenství, bez státu nemůže existovat, stát stojí výš než jedinec.
b)Křesťanská teologie-církev je nad státem, stát je „remedium peccati“-lék na hřích, stát musí sloužit církvi.
c)Osvícenský racionalismus-člověk je autonomní bytost, má právo na život, vlastnictví, svobodu
nesl smluvní teorie státu-lidé se zbaví kousku svobody, ale budou bezpečnější pod hlavičkou státu(Lock, Rousseau, Montesquie, Hobes)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4528
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse