Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy trestního práva a kriminalita mládeže - maturitní otázka 3/8

Základy trestního práva a kriminalita mládeže - maturitní otázka 3/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z oblasti práva se věnuje trestnímu právu a kriminalitě mládeže. Autor definuje dva druhy trestního práva, hmotné a procesní. U hmotného práva představuje typy trestného činu, trestů, formy zavinění a zásady trestního stíhání mládeže. U procesního práva sděluje, jakou formou soud může rozhodovat a jaké jsou opravné prostředky a lhůty. Kromě toho popisuje krok po kroku průběh hlavního líčení. Krátce se zmiňuje o případech zjednodušeného písemného rozsudku a o mimořádných opravných prostředcích. Předchozí maturitní otázku naleznete zde - Principy a problémy demokracie, politické ideologie - maturitní otázka 2/8, nebo následující zde Teorie a typologie osobnosti - maturitní otázka 4/8.

Obsah

1.Trestní právo
1.2
Hmotné (materiální)
1.2.1
Účel trestního zákona
1.2.2
Trestný čin
1.2.3
Formy zavinění
1.2.4
Druhy trestů
1.2.5
Zásady trestního stíhání mladistvých
1.2.6
Jaké tresty lze uložit mladistvému
1.2.7
Jaký je účel trestu
1.2.8
Polehčující okolnosti v trestním řízení
1.2.9
Přitěžující okolnosti v trestním řízení
1.2.10
Další druhy trestních činů
1.3
Procesní
1.3.1
Účel trestního řádu
1.3.2
Jaké orgány činné v trestním řízení zná trestní řád
1.3.3
Formy rozhodnutí soudu v trestním řízení
1.3.4
Opravné prostředky a lhůty
1.3.5
Vymezení věcné a místní příslušnosti soudů
1.3.6
Které osoby se předvolávají
1.3.7
Průběh hlavního líčení
1.3.8
Zjednodušený písemný rozsudek
1.3.9
Trestní příkaz
1.3.10
Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody
1.3.11
Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení
2.
Kriminalita mládeže

Úryvek

"Hmotné (materiální)
- podmínky a způsob trestání - vymezuje trestné činy
1. Účel trestního zákona:
- chránit zájmy společnosti a ústavního zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob
- prostředkem k dosažení účelu trestního zákona jsou: pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestu a ochranná opatření
2. Trestný čin:
= čin nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
- aby se jednalo o trestný čin, musí být splněny 2 znaky: - formální
- materiální
- trestnost - na trestný čin, na nedokonaný trestný čin, na návod k trestnému činu
- podmínky vylučující trestnost: věk pachatele - do 15ti let není trestně odpovědný
- nepříčetnost
- mentální porucha
- nutná sebeobrana - i nedovolené chvaty boj. umění jsou dovolené
- krajní nouze - odvrat nebezpečí s horšími následky
- oprávněné držení zbraně
- druhy trestných činů: proti republice - vlastizrada
hospodářské trestné činy
proti pořádku ve věcech veřejných
obecně nebezpečné trestné činy
trestné činy hrubě narušující občanské soužití
trestné činy proti rodině a mládeži
trestné činy proti životu a zdraví
trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
trestné činy proti majetku
trestné činy vojenské
– účastníci trestního činu nebo pokusu jsou trestně odpovědni stejně jako pachatelé
o účastníkem je: organizátor (který čin zorganizoval nebo řídil), návodce (který pachatele k vykonání činu navedl) a pomocník (který poskytl pomoc, odstranil překážky …)
3. Formy zavinění:
- úmyslné - chtěl, nebo věděl, že mlže porušit trestní zákon
- z nedbalosti - vím, že jednáním mohu způsobit omezení nebo ohrožení chráněného zájmu, ale doufám, že se k tomu nedojde
4. Druhy trestů:
- tresty ukládá vždy soud a může uložit jen trest, který mu dovoluje trestní zákon
- odnětí svobody - podmíněné
- nepodmíněné
- obecně prospěšné práce - ukládat je smí jen soud
- trest prospěšný městu/obci
- většinou trest za výtržnictví, vandalismus
- trest pro lidi pečující o rodinu, samoživitele
! POZOR! - veřejně prospěšné práce - nejsou trestem, absolventi díky nim získávají zkušenost

- ztráta čestných titulů a vyznamenání
- ztráta vojenské hodnosti
- zákaz činnosti k trestu
- propadnutí majetku - nebere se v úvahu dar
- peněžitý trest
- vyhoštění - jen cizinci
- zákaz pobytu - jen cizinci
- výjimečný trest - trest odnětí svobody (od 1. 7. 1990) na více jak 15 let
- doživotí
V jakém rozsahu lze uložit trest odnětí svobody:
- nejvýše 15 let
- dále trest výjimečný - od 15 do 25 let nebo trest odnětí svobody na doživotí"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20493
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse