Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zákon na ochranu spotřebitele

Zákon na ochranu spotřebitele

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se skládá ze dvou částí. První přináší teoretické informace a seznamuje se znění Zákona na ochranu spotřebitele. Druhá pak pomocí rozhovoru s podnikatelkou ověřuje praktické znalosti zákona mezi lidmi. V závěru autor shrnuje poznatky obou částí a uvádí konkrétní zkušenost s nedodržováním tohoto zákona.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zákon
2.1.
Část první
2.2.
Část druhá
2.3.
Část třetí
2.4.
Část čtvrtá
2.5.
Část pátá
3.
Rozhovor
4.
Závěr

Úryvek

Část druhá:
Zákon vymezuje povinnosti prodávajícího: prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost údajů, prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji správně účtovat. (§3) Paragraf 6 tohoto zákona hovoří o zákazu diskriminace spotřebitele a to tak, že prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.
Dále se hovoří o zákazu prodeje nebezpečných výrobků a odpovědnosti za porušení zákazu a povinnosti informovat spotřebitele o tomto. Zákon rovněž zakazuje, aby byl spotřebitel klamán nebo nepravdivě informován o výrobku, nutí prodávajícího, aby řádně informoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí a riziku, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. (§7,8,9)
V § 10 se vymezuje povinnost prodávajícího zajistit, aby prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele; údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popř. užití, dále údaji o složení materiálu, s výjimkou těch, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají, též údajem o datu minimální trvalnivosti, jde-li o potravinářské výrobky. Použité nebo upravované výrobky, výrobky s vadou musí být prodávány odděleně a prodávající na tyto skutečnosti musí upozornit.
Prodávající je také povinen jednoznačně informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytnutých služeb platné v okamžiku nabídky. Informace o ceně nesmí vzbuzovat zdání, že je cena jiná než je skutečná.(§12)Prodávající je také povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace. (§13) Dalšími povinnostmi prodávajícího je označit provozovnu zvenčí viditelně obchodním jménem, popř. symbolem nebo uvedením hlavní skupiny prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Na vhodném místě musí být uvedeno: obchodní jméno a sídlo, jméno osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní doba. Mezi další povinnosti patří povinnost na požádání spotřebitele výrobek předvést a vyplnit řádně záruční list, vydat na požádání doklad o zakoupení výrobku nebo služby. (§14,15,16)
Stálým problémem, se kterým se často setkáváme, je otázka vratných zálohovaných obalů. Ty, v nichž se prodávají výrobky, musí být v provozovně, kde se výrobky v takových obalech prodávají, vykupovány po celou provozní dobu, přičemž výkup nelze vázat na nákup zboží a množství vykupovaných obalů nesmí být prodávajícím omezeno. (§18)
Paragraf 19 upravuje otázky týkající se reklamací. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. (§19)
Omezení reklamy: §20 tohoto zákona uvádí, co nesmí reklama včetně inzerce určené pro spotřebitele obsahovat, např. propagaci násilí nebo výrobků zdraví škodlivých apod."

Poznámka

Některé informace již nejsou aktuální.
Katedra marketingu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse