Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Založení a existence kapitálových obchodních společností - maturitní otázka z účetnictví 6/15

Založení a existence kapitálových obchodních společností - maturitní otázka z účetnictví 6/15

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví se věnuje vzniku kapitálových obchodních společností. Seznamuje, jaké jsou jejich zřizovací výdaje a ukazuje, jak lze snížit a zvýšit základní kapitál těchto společností. Předchozí část série naleznete zde Zvláštní případy účtování materiálových zásob - maturitní otázka z účetnictví 5/15 a následující zde Finanční majetek - maturitní otázka z účetnictví 7/15.

Obsah

1.
Kapitálové účty
2.
Charakteristika s. r. o.
3.
Založení s. r. o.
4.
Zřizovací výdaje
5.
Další vklady do existující s. r. o.
6.
Charakteristika akciové společnosti (a. s.)
7.
Založení a vznik a. s.
8.
Zvýšení základního kapitálu v a. s.
9.
Snížení základního kapitálu

Úryvek

"Snížení ZK v s.r.o. – může k němu dojít za předpokladu, že ZK neklesne pod zákonem stanovenou výši 2 000 000 Kč
-důvody pro snížení ZK mohou být : opakující ztrátové hospodaření společnosti
- při vystoupení společníka z kapitálové společnosti
- snížení ZK zapsaného v OR 411/419

Charakteristika a.s.
- jedná se o společnost, jejíž ZK je rozvržen do určitého počtu akcií o určité nominální hodnotě
NH = hodnota vytištěná, uvedená na akcii
TH = hodnota, za kterou se prodává na trhu, obchoduje se s ní na burze

Majetkové poměry:
1) Ručení – akcionáři neručí a ručí a. s. sama svým majetkem
2) Základní kapitál je povinný
a) Ve výši 2 mil. korun bez veřejného upisování
b) Ve výši 20 mil. korun s veřejným upisováním
3) Vklad společníka je povinný formou vlastnictví akcií
4) Rezervní fond je povinný -> 1. rok 20% z čistého zisku, ale maximálně do výše 10% ZK, další roky 5% z čistého zisku a do výše 20 % ZK
5) Rozdělení zisku – dividenda je stanovená podle poměru nominální hodnoty akcií akcionáře k nominální hodnotě akcií všech akcionářů

Orgány a. s.:
1) Valná hromada – je nejvyšším orgánem, shromáždění všech akcionářů, je usnášeníschopná jsou –li přítomni akcionáři jejichž hodnota akcií představuje min. 30% ZK
2) Představenstvo = statutárním orgánem – má min. 3 členy – volí si předsedu, členy volí akcionáři, představenstvo zastupuje a řídí a. s., zabezpečuje hospodaření
Dozorčí rada = kontrolním orgánem – kontroluje činnost Představenstva, lichý počet členů, člen Představenstva nemůže být v Dozorčí radě

Založení a vznik a.s.
-založena – dnem sepsáním zakladatelské listiny (1 zakladatel) či smlouvy (více zakladatelů)
- vznik – dnem zápisu do OR

Zvýšení ZK v a.s.
a) bez úpisu akcií min. částka ZK 2 000 Kč
b) s veřejným úpisem akcií min. částka ZK 20 000 000 Kč
- v průběhu činnosti a.s. dochází ke zvyšování či snižování ZK
zvyšování – 1. úpisem nových akcií
2. vydáním dluhopisů s právem výměny za akcie
3. z vlastních zdrojů
4. kombinovaným způsobem
1. úpisem nových akcií – musí být splněna podmínka = akcie z předcházejícího úpisu byly všechny splaceny
- úhrada upsaných akcií akcionáři lze provést peněžitou i nepeněžitou formou
peněžitá forma 1. složení jistiny akcionáři před úpisem 221/379
2. vlastní úpis akcií 353/419
3. snížení pohledávky o již vloženou jistinu 379/353
4. zaplacení upsaných akcií 221/353
5. zápis o zvýšení ZK do OR 419/411
nepeněžitá forma – akcionáři budou hradit nemovitostí,materiálem,zbožím….
a.s. – 1. úpis akcií 353/419 zápis do OR 419/411
2. zaplacení upsaných akcií – vložením 021,022,132/353
účtování u akcionáře,který vložil nemovitost :
1. dodatečný odpis nemovitosti 500 000 378/081
2. vyřazení nemov.z evidence 1 800 000 081/021"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny barevně a tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23724
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse