Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Založení cestovní agentury či kanceláře: právní formy

Založení cestovní agentury či kanceláře: právní formy

Kategorie: Podnikatelský záměr, Právo, Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vymezuje obecné pojmy, se kterými dále pracuje. Jsou jimi cestovní agentura, cestovní kancelář, podnikání a jednotlivé druhy podnikání, včetně jeho založení. Dále se již věnuje specifické situaci v podnikání v cestovním ruchu. Zaměřuje se na právní úpravy jednotlivých podnikatelských aktivit v CR. Přílohy obsahují zákony, které toto podnikání upravují.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmů: cestovní agentura, cestovní kancelář
2.1
Definice cestovní agentury (CA)
2.2
Definice cestovní kanceláře (CK)
2.3
Spolupráce cestovní kanceláře a agentury
3.
Podnikání v cestovním ruchu
3.1
Definice podnikání
3.2
Podnikatelský plán
4.
Zákonné požadavky na provozování CA a CK
4.1
Provozování cestovní agentury dle zákona
4.2
Provozování cestovní kanceláře dle zákona
4.3
Odpovědný zástupce
4.4
Pojištění proti úpadku
5.
Právní forma podnikání
5.1
OSVČ
5.2
Sdružení podnikatelů
5.3
Obchodní společnost
5.4
Družstvo
6.
Závěr
7.
Citovaná literatura
8.
Přílohy
8.1
Příloha č. 1 – Zákon 159/1999 Sb., ČÁST PRVNÍ (úplné znění)
8.2
Příloha č. 2 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 8 - § 12 úplné znění)
8.3
Příloha č. 3 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 57 úplné znění)
8.4
Příloha č. 4 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 68 úplné znění)
8.5
Příloha č. 5 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 76, odst. 2, úplné znění)
8.6
Příloha č. 6 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 88, odst. 1, úplné znění)
8.7
Příloha č. 7 – Zákon 513/1991 Sb., (§ 93 - § 104, úplné znění)
8.8
Příloha č. 8 – Zákon 455/1991 Sb., (§ 7, odst. b), c), f), g), h), i), úplné znění)
8.9
Příloha č. 9 – Zákon 455/1991 Sb., (§ 8, neúplné znění)
8.10
Příloha č. 11 – Zákon 455/1991 Sb., (§ 11, úplné znění)

Úryvek

„Podnikání v cestovním ruchu
Definice podnikání
Podnikáním rozumíme soustavnou samostatnou činnost určité osoby prováděnou za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník popisuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
„Samostatná činnost“ znamená samostatné rozhodování o tom:
- jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat
- jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet
- s kým bude spolupracovat
- jakým způsobem bude provoz financován
- jaká bude právní forma podnikání
- jakým způsobem se budou tvořit ceny
- jakého zisku se má dosáhnout
V České republice je možné podnikat dvěma způsoby, jako fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba podniká na základě živnostenského listu či koncesní listiny (rozdělení dle toho zda se jedná o živnost ohlašovací nebo koncesovanou) a začít podnikat může od zápisu do živnostenského, případně obchodního rejstříku. Taktéž právnická osoba (nejčastěji obchodní společnost) podniká na základě živnostenského listu, nicméně zde musí zakladatelé (fyzické osoby) doložit společenskou smlouvu. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Podnikatelský plán
„Pro začínajícího podnikatele v cestovním ruchu je nejdůležitější především dobrý nápad, který vychází z reálného a pravdivého marketingu v dané oblasti“, říká mluvčí AČCKA Tomio Okamura. Jednou větou tak prezentuje všechny kroky, které bychom měli jako začátečníci v branži cestovního ruchu učinit. Analyzování a mapování konkurence, trhu kolem sebe a následně vyhledání vhodného místa pro naši cestovní agenturu případně cestovní kancelář. Podcenit bychom neměli ani vlastní podnikatelský plán. Tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu říká, že „vypracování podnikatelského plánu slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti“. Je to dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a plán jak jej splnit. Právě na základě tohoto se rozhodneme, co vlastně budeme „prodávat“ a pro jaký způsob prodeje se rozhodneme. Tyto dva aspekty nám napoví, zda budeme podnikat jako cestovní kancelář nebo jako cestovní agentura a kterou právní formu podnikání si zvolíme. Ať začneme podnikat v cestovním ruchu jako cestovní agentura či jako cestovní kancelář, je třeba se nejdříve důkladně seznámit s živnostenským zákonem (především se zákonem 159/1999 Sb. ). Zde zjistíme, že založení cestovní kanceláře je mnohem složitější, neboť provozovatel musí získat koncesi a plnit zákonem stanovené požadavky a naopak založení cestovní agentury není tolik limitované, avšak jako agentura již nemůžeme organizovat a prodávat zájezdy.

Zákonné požadavky na provozování CA a CK
Provozování cestovní agentury dle zákona
Dříve patřilo provozování cestovní agentury mezi vázané živnosti. Od 1. července 2008 je dle živnostenského zákona provoz cestovní agentury zařazen do živnosti volné. Tudíž nepotřebujeme žádné odborné vzdělání či mnoholetou praxi a pro získání živnostenského oprávnění musíme splnit pouze všeobecné podmínky:
- dosažení věku 18 let;
- způsobilost k právním úkonům;
- bezúhonnost (za bezúhonného se pro získání živnostenského oprávnění považuje jedinec, který nebyl odsouzen soudem pro úmyslně spáchaný trestný čin. V případě, že se jedná o jednice odsouzeného za spáchání úmyslného trestného činu, nesmí být trest odnětí svobody delší než jeden rok. Toto neplatí, pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.);
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání;
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.“

Poznámka

Samotný text práce bez příloh dosahuje 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse