Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Zaměření malé a střední podniky - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce II.

Zaměření malé a střední podniky - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce II.

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje druhou část vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce. Zaměřuje se zaměření na malé a střední podnikání. Uvádí 25 zpracovaných témat, která definují a charakterizují základní problematiku. U nás najdete také první část této práce: Zaměření na malé a střední podnikání - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce I.

Obsah

1.
Koncept účetní soustavy a metodické prvky účetnictví
2.
Oceňování aktiv a závazků
3.
Harmonizace účetnictví – EU, IFRS, US GAAP
4.
Daňová soustava a její zobrazení v účetnictví podniku
5.
Finanční trh a jeho zobrazení v účetnictví podniku
6.
Dlouhodobý majetek a jeho zobrazení v účetnictví
7.
Oběžný majetek a jeho zobrazení v účetnictví
8.
Výsledek hospodaření a operace spojené s účetní uzávěrkou
9.
Účetní závěrka
10.
Postup, metody a poměrné ukazatele finanční analýzy
11.
Financování majetku prostřednictvím leasingu – účtování a vykazování
12.
Audit, podstata a funkce, etika v účetní profesi
13.
Problematika konsolidace
14.
Vlastní kapitál, změny základního kapitálu, přehled o změnách vlastního kapitálu
15.
Aktuální změny účetní a daňové legislativy;
16.
Obsahové vymezení a pojetí controllingu
17.
Controlling pracovního kapitálu
18.
Controlling průběžné likvidity
19.
Finanční plánování
20.
Finanční kontrola
21.
Investiční projekty, plánování peněžních toků z investičních projektů
22.
Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů
23.
Zdroje financování podnikových investic a náklady kapitálu
24.
Optimální kapitálová struktura
25.
Leasingové financování investic

Úryvek

"Základním právním předpisem pro vedení účetnictví je Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o účetnictví.
Od 1. 1. 2004 je zákon o účetnictví zcela věnován podvojnému účetnictví, nyní jen „účetnictví“. Jednoduché účetnictví přestalo být považováno za účetnictví a fyzické osoby, které ho používaly pro daňové potřeby, mohou nadále vést daňovou evidenci (§ 7b zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.), pokud se dobrovolně nerozhodnou vést účetnictví.
Zákon rozlišuje možnost vedení účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. Obecně platí: podnikatelé PO a zahraniční PO i FO jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Podnikatelé FO mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Účetnictví vedeme v českém jazyce a v korunách, v některých případech zároveň i v cizí měně. Účetnictví se vede nepřetržitě, tzn. po celou dobu existence účetní jednotky.

b) Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví
= soubor vyhlášek pro jednotlivé typy účetních jednotek

Vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli.
Vymezuje se zde např.:
- účetní závěrka – rozsah, obsahové vymezení, způsob sestavování
- obsahové vymezení vybraných položek základních účetních výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty
- obsahové vymezení přílohy
- přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
- směrná účtová osnova
- účetní metody a jejich použití – např. oceňování majetku, odpisy
- konsolidovaná účetní závěrka

c) České účetní standardy

– platnost od 1. 1. 2004, vydávání zakotveno v § 36 zákona o účetnictví
– ČÚS nahrazují účtovou osnovu a postupy účtování pro podnikatele; jsou určeny podnikatelům, kteří účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
– 23 standardů
– cíl: soulad při používání účetních metod účetními jednotkami
– obsah: popis účetních metod nebo postupy účtování. Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 155 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse