Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Zaměření na malé a střední podnikání - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce I.

Zaměření na malé a střední podnikání - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce I.

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje první část vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce. Zaměřuje se na malé a střední podnikání. Uvádí 25 zpracovaných témat, která definují a charakterizují základní problematiku. U nás najdete také druhou část této práce: Zaměření na malé a střední podnikání - vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce II.

Obsah

1.
Právní formy podnikání v České republice, jejich přehled a porovnání
2.
Základní typy teorie podniku (typ 1 až 4) a jejich specifikace
3.
Empirický model životního cyklu podniku a jeho analýza. Stádium (etapa) růstu podniku a její specifika, odlišnosti cílů velkého a malého podniku, cíle zájmových skupin
4.
Důvody podnikání a jeho rizika, profil podnikatele a předpoklady jeho úspěšnosti, předpoklady úspěchu začínající firmy, podnikání v zahraničí, výběr společníka
5.
Strategické řízení
6.
Podnikatelský plán a zdroje financování
7.
Zvláštnosti marketingu. Vytváření vztahů se zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Design vztahů
8.
Pojetí(typologie) a jejich význam. Podpora malého a středního podnikání. MSP (Malé a střední podnikání) v evropském prostoru
9.
Management malých a středních firem. Principy manažerské práce. Efektivní chování. Zvyšování výkonnosti firmy. Management produktů. Management výroby(procesů)
10.
Řízení lidských zdrojů v MSP. Personální činnosti. Zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU. Zaměstnávání specifických skupin pracovníků. Vztah podnikatele k odborové organizaci
11.
Inovační aktivity MSP
12.
Nákupní činnosti MSP. Marketingové pojetí nákupu. Nákupní marketingový mix
13.
Rozhodování o dodavateli u MSP.Základní komunikační aktivity s dodavatelem. Rozhodovací proces a rozhodovací kompetence při nákupu. Kritéria rozhodování při výběru dodavatele
14.
Řízení zásob MSP. Optimalizace zásob. Moderní metody řízení zásob
15.
Prodejní činnosti MSP. Vztah mezi prodejem a marketingem. Prodejní strategie. Prodejní úkoly a příprava prodeje. Osobní prodejní dovednosti. Prodej zaměřený na vztahy
16.
Výroba v MSP. Plánování výrobního programu. Výrobní kapacita. Produktivita. Nové podnikové systémy
17.
Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné a nadnárodní podniky
18.
Podnikatelská etika. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Důvody pro etické chování v podnikání. Etické aspekty v ekonomické, personální, sociální a v environmentální dimenzi podniku
19.
Management MSP ve střetávání kultur. Podniková kultura mezinárodní firmy. Interkulturální komunikace a vyjednávání. Interkulturální trénink
20.
Partnerství a spojenectví MSP. Krizové situace v podnikání MSP. Krizové řízení. Zánik podnikatelských subjektů
21.
Jak se klasifikují znaky jakosti, jak se identifikují a jaké pravděpodobnostní modely se pro ně používají
22.
Co jsou systémy managementu jakosti, na jakých principech spočívají a jak se realizují v podnikové praxi
23.
Které vlastnosti výrobků pro dlouhodobé užívání se zahrnují pod pojem „spolehlivost“ a pomocí čeho se hodnotí? Jaká struktura nákladů souvisejících s jakostí se používá k hodnocení ekonomického působení procesu vývoje a zlepšování jakosti v podniku
24.
Jak se náklady a výnosy související s jakostí obvykle strukturují? Jaké jsou a jaké by měly být vztahy mezi řiditelnými a vyvolanými náklady na jakost
25.
Globální a informační strategie podniku. Model vztahu business managementu a ICT managementu. Ekonomické hodnocení výkonnosti ICT (informačních a komunikačních technologií)

Úryvek

"3. Definice globálních podnikových cílů
Jejich dosažením se odpoví na kritické faktory rozvoje podniku a naplní se poslání podniku. Globální cíle se formulují na období 2 až 3 let, a to obvykle ve čtyřech rovinách:
- cíle z hlediska vlastníků podniku
- cíle z hlediska vrcholového vedení
- cíle z hlediska pracovníků
- cíle z hlediska společnosti

Aby cíl nezůstal pouze proklamativním, je žádoucí, aby každému cíli byl přiřazena osoba, která odpovídá za jeho dosažení. Dosažení cíle vyžaduje řadu podnikových zdrojů. Proto se musí pro jednotlivé cíle vyhradit i podnikové zdroje – zejména pracovníci a finance. Pro každý cíl je nutné stanovit metriky, kterými se bude měřit naplňování daného cíle.

4. Vymezení globálních podnikových funkcí a programů rozvoje
Podnik dosahuje svých cílů prostřednictvím globálních podnikových funkcí. Vymezení hlavní orientace těchto funkcí a celopodnikových programů vývoje je čtvrtý krok tvorby GST.
- vrcholové řízení a organizace
- marketing
- nákup
- výroba a služby
- prodej
- výzkum a vývoj
- personální řízení
- finanční řízení
- informatika

5. Tvorba strategií pro globální podnikové funkce
Poslední krok tvorby GST je tvorba strategií jednotlivých globálních podnikových funkcí (marketingová, finanční, informační strategie atd.). GST je jednak zdrojem, na který všechny dílčí strategie navazují, a jednak nástrojem pro udržení konzistence a vzájemných vazeb mezi globálními podnikovými funkcemi. Konzistence je zajišťována celopodnikovými programy, které koordinují aktivity probíhající na základě dílčích strategií. Například proniknutí do nového teritoria bude vyžadovat koordinaci marketingu (zmapování trhu), výroby (výroba produktů pro nový trh), prodeje (vytvoření nových distribučních kanálů), informatiky (informační podpora nové výroby a odbytu), personálního řízení (zajištění pracovníků pro práci v novém teritoriu) atd.

Vyhodnocení a změny globální strategie
Plánovací horizont GST je obvykle dva až tři roky. V dnešní době nesmí být strategie statická, ale musí neustále pružně reagovat na změny hospodářského prostředí, popř. tyto změny sama navozovat (trendy je lepší vytvářet než sledovat). Vyhodnocení GST se zaměřuje na posouzení stupně dosažení podnikových cílů, na analýzu příčin nesplnění cílů a na posouzení vhodnosti dříve stanovených cílů i pro další období.

Strategické řízení IS/IT a informační strategie
Hlavním výstupem strategického řízení IS/IT je informační strategie (IST). IST je jednou z dílčích strategií, které navazují na globální strategii podniku a představuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií. Jejím cílem je optimální podpora cílů podniku a podnikových procesů pomocí informačních technologií."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 205 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15226
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse