Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Západočeská energetika a.s.

Západočeská energetika a.s.


Kategorie: Podniková ekonomika, Energetika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje historii, předmětu podnikání a základním podnikatelským aktivitám Západočeské energetiky a.s.. Popisuje také její organizační schéma, hospodářský výsledek a charakterizuje její akcionáře.

Obsah

1.
Historie
2.
Založení
3.
Předmět podnikání
4.
Základní podnikatelské aktivity
4.1.
Elektrická energie
4.2.
Nákup elektrické energie
4.3.
Distribuce elektrické energie
4.4.
Prodej elektrické energie
5.
Akcie a akcionáři
6.
Hospodářský výsledek
7.
Organizační schéma
8.
Závěr
9.
Přílohy

Úryvek

“ 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
ZČE:
• je nejvýznamnějším distributorem elektřiny v západních Čechách, který působí na území 10 836 km2 s počtem obyvatel 858 tis. Podniká na základe udělené auto-rizace na rozvod elektřiny a výrobu elektřiny. Mezi další důležité podnikatelské aktivity patří řízení distribuční elektrizační soustavy, poskytování služeb souvi-sejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny, projektování elektrických zařízení, výstavba, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, investorská a inženýrská činnost.
• je jednou z 8 regionálních distribučních společností v České republice. V roce 1999 její dodávky představovaly cca 6,5 % spotřeby elektřiny v zemi.
• provozuje téměř 21 tis. km sítí, z čehož 45 % je v kategorii vysokého a velmi vysokého napětí. V současné době operuje na území západních Čech, což je region o rozloze přibližně 11 000 km2, kde zabezpečuje dodávku elektřiny pro více než 500 000 odběratelů.
• udělala první důležité konkrétní kroky v přípravě na otevření trhu s elektřinou - především oddělila obchodování s elektřinou od provozování sítě.
• nemá žádné významné závazky k životnímu prostředí. Ekologické zátěže místního rozsahu, pocházející z dřívější doby, jsou úspěšné odstraňovány.
• muže těžit ze skutečnosti, že region sousedí se SRN a přitahuje zahraniční kapitál. Především město Plzeň je atraktivní vzhledem k místní podpore investoru a vhodné dopravní poloze.
4. ZÁKLADNÍ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY
 výroba, nákup, distribuce a prodej elektřiny
 řízení distribuční elektrizační soustavy
 provoz, údržba, opravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny
 poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny včetně služeb IT
 poskytování služeb v oblasti telekomunikací
 projektování elektrických zařízení
 montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.
4.1. Elektrická energie
Mezi základní předměty činnosti ZČE patří výroba, nákup, distribuce a prodej elektrické energie. Jednotlivé činnosti jsou prováděny na území regionu západních Čech (v současnosti v Plzeňském a Karlovarském kraji). Výroba elektrické energie je z velké části realizována ve vodních elektrárnách provozovaných ZČE. Jedná se o elektrárny Vydra, Hracholusky, Čeňkova pila a Černé jezero, tyto zdroje jsou samozřejmě ekologické, pracují s plně obnovitelným přírodním zdrojem energie, vodou.
4.2. Nákup elektrické energie
Nákup elektrické energie, především od společnosti ČEZ, zajišťuje energetické potřeby západočeského regionu. Tento nákup je vzhledem k současnému stavu trhu za regulované ceny. Přesto jsou již v současnosti připravovány nástroje k optimalizaci nákupu vzhledem k postupné liberalizaci trhu.
4.3. Distribuce elektrické energie
Distribuci elektrické energie zajišťuje ZČE v regionu západních Čech na monopolním základě jako prioritní činnost. Tato distribuce probíhá s využitím distribuční soustavy sestávající z vedení velmi vysokého, vysokého i nízkého napětí. Distribucí je zajištěna dodávka elektrické energie všem zákazníkům v regionu západních Čech od velkoodběratelů s odběrem přímo z rozvodů vysokého a velmi vysokého napětí až po maloodběratele a jednotlivé domácnosti připojené na sítě nízkého napětí."

Poznámka

Vypracováno pro předmět Základ řízení. Vhodné pro studenty VŠ a SŠ.
Práce kompilačního charakteru, obsahující množství tabulek a schémat. Čistý text dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12467
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse