Zápisky z managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z managementu uvádějí ve svém úvodu několik definic managementu a seznamují s jeho úrovněmi nebo funkcemi. Odtud přecházejí k problematice podnikání, rozhodování či plánování a věnují se také historickému vývoji pojetí managementu. V rámci přednášek má prostor také strategický management nebo příklady marketingových analytických nástrojů.

Obsah

1.
Přednáška 1
1.1.
Definice managementu
1.2.
Postavení manažera v organizaci
1.3.
Úrovně managementu
1.4.
Manažerské funkce
1.5.
Faktory úspěchu
2.
Přednáška 2
2.1.
Organizace a jejich cíle
2.2.
Management a podnikání
2.3.
Podstata podnikavosti a podnikání
2.4.
Definice podnikání a podnikatele
2.5.
Podnikání a produktivní činnost
2.6.
Právní úprava podnikání
2.7.
Vnější a vnitřní podnikatelské aktivity
2.8.
Vztah mezi pojmy podnikatel, manažer a vůdčí osobnost
3.
Přednáška 3
3.1.
Vývoj západního managementu
3.2.
Americká škola klasického managementu
3.3.
Evropská škola klasického managementu
3.4.
Behavioristické teorie managementu
3.5.
Management změn
3.6.
Management v podmínkách kritických změn
3.7.
SWOT analýza
4.
Přednáška 4
4.1.
Rozhodování
4.2.
Typy rozhodovacích problémů
4.3.
Vznik problémové situace
4.4.
Modelové znázornění rozhodovacího procesu
4.5.
Aspekty rozhodovacího procesu
4.6.
Techniky rozhodování v podmínkách neurčitosti
4.7.
Rozhodování v podmínkách rizika
5.
Přednáška 5
5.1.
Úvod do problematiky strategického managementu
5.2.
Podnikatelská strategie
5.3.
Postup při zpracování podnikatelského záměru podniku
5.4.
Strategické řízení
5.5.
Funkce podniku
5.6.
Cíle podniku
5.7.
Členění podnikových cílů
5.8.
Strategické cíle obchodních podniků
5.9.
Podnikové řízení
5.10.
Operativní řízení
5.11.
Taktické řízení
5.12.
Kdo má řídit?
6.
Přednáška 6
6.1.
Obecné principy plánování
6.2.
Úrovně plánu
6.3.
Plánování podniku
6.4.
Základní struktura podnikového plánu
7.
Přednáška 7
7.1.
Ansoffův model
7.2.
Metoda BCG
7.3.
Portfolio matice McKinsey pro General Electric
7.4.
PIMS program
7.5.
Porterovo schéma 5 dynamických konkurenčních faktorů
7.6.
Základní marketingové strategie
7.7.
Metody pro stanovení ceny
8.
Přednáška 8
8.1.
Organizování a jeho principy

Úryvek

"1.přednáška

• Anglickému pojmu „management“ nejlépe terminologicky odpovídá české slovo řízení
• V současné světové literatuře lze najít desítky, či dokonce stovky slovních vysvětlení a definic pojmu „management“
• Obvykle užívané definice managementu je možné rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice zdůrazňující:
- vedení lidí
- specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky
- předmět studia a jeho účel

Vybrané definice managementu

• Americká společnost pro management: „Management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých“
• K. Müller (SRN): „Management jsou typické činnosti, které manažér vykonává, jako je rozhodování, organizování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování atd.“
• J.A.Pearce, R.B. Robinson: „Management je proces optimalizace využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů“
• P.F.Drucker: „Management je funkcí, je disciplinou, návodem, který je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové,kteří tuto disciplinu realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti“

Management – věda nebo umění?
• Při vysvětlení pojmu managementu se často diskutuje otázka, zda tato disciplina je věda nebo umění (resp. do jaké míry, kde, kdy a za jakých podmínek)
• Dnes převládá názor, že manažerská práce je jak vědou, tak i uměním
• Záleží na charakteru řešených úloh, tak např. složité úlohy s výrazným podílem lidské složky a neurčitosti budou inklinovat k umění je řešit
• Management v sobě tak obsahuje prvky umění, které souvisí s individuálními schopnostmi manažerů – umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, schopnost kvalifikovaného rozhodování atd.

Postavení manažera v organizaci

• Manažeři realizují poslání i instrumentárium managementu (techniky, metody, přístupy apod.)
• Postavení managera v procesu řízení můžeme znázornit schématem: vlastník – manažer – zaměstnanec
• Vlastníci: rozhodují a schvalují strategické záměry organizace, dohlížejí nad činností manažerů, sledují výkonnost organizace
• Manažeři: mají dominantní postavení v řízení organizace, připravují koncepce rozvoje organizace, řídí běžnou provozní činnost, zabezpečují její finanční zdraví
• Zaměstnanci: realizují stanovené úkoly, poskytují příslušné informace a další podklady nutné pro řízení"

Poznámka

Součástí práce je množství schémat a tabulek, rozsah čistého textu činí cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse