Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zařazení regionálních dějin do výuky dějepisu pro 7. ročník základní školy

Zařazení regionálních dějin do výuky dějepisu pro 7. ročník základní školy

Kategorie: Historie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z didaktiky dějepisu se zabývá problematikou výuky regionálních dějin v rámci hodin dějepisu na základní, případně střední škole. Teoretická část postihuje specifika tohoto zaměření výuky a požadavky na vyučujícího a následující praktická část představuje tři tematické celky v rámci výuky dějin Litoměřic. U každého je uvedena náplň příslušné hodiny a postup práce s žáky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výuka regionálních dějin – teoretická část
3.
Zařazení dějin Litoměřic do tematického plánu dějepisu pro 7. ročník ZŠ
3.1.
Tematický celek 1 – na prahu středověku
3.2.
Tematický celek 2 – přemyslovské Litoměřice
3.3.
Litoměřice za posledních Přemyslovců
3.4.
Tematický celek 3 – Litoměřice za husitských válek
4.
Závěr

Úryvek

" TEMATICKÝ OKRUH 2: PŘEMYSLOVSKÉ LITOMĚŘICE
Tomuto okruhu bych věnoval více pozornosti, z hlediska historie města se jedná o významnější dobu, Litoměřice nabývají na důležitosti, stávají se jedním z center přemyslovských Čech ( časové vymezení cca 11.-13.století ).
Zařadil bych ho na konec tematického celku o Přemyslovcích.
Hodinový plán: skupinová práce (1), prezentace skupinových prací (1), vznik právního města- společná práce s článkem (1), dle možností zařadit exkurzi, celkem tedy 3, maximálně 4 hodiny.
SKUPINOVÁ PRÁCE- do 4 skupin rozdělit témata, úkolem skupin je na základě materiálu jim dodaného téma zpracovat. Možno i témata zadat 14 dní předem a žáci by si informace sháněli sami.
1) vznik zeměpanského hradu v LTM, okolnosti jeho vzniku, co mu předcházelo, jeho vlastní stavba, opevnění apod. Toto téma lze využít jako doplnění k tematu hradské soustavy a jejímu budování za Boleslavské říše.
Zde by skupina krátce promluvila k vládě Boleslava I., čím byl pro naše dějiny významný / ve vztahu k Václavovi. Důležité by bylo zmínění, že Boleslav , vědom si nebezpečí, obklopil se velkodružinou hlavně stavěl nové hrady.Jedním z příkladů by byl právě hrad litoměřický.
Jako výchozí materiál bych zvolil O.Kotyza: Zpráva o výzkumech na Dómském vrchu v letech 1994-1996 , ze kterého by žáci stručně vystihli zástavbu, vlastní stavbu hradu..měli by možnost sami rekonstruovat ten hrad,třeba si zkusit zahrát na archeology. K tomu by se dala zahájit diskuze o práci archeologů a o archeologii jako pomocné vědě historické.

Skupina by dostala i k dispozici obrázek rekonstrukce hradu z r.1742, který by poskytla ostatním.


Zde by se dala navodit otázka rekonstrukcí, do jaké míry jsou věrohodné, zkusit porovnat s dnešní situací ( a to nejen u otázky hradu, ale obecně ), potom to následně zanalyzovat při exkurzi .

2) Druhá skupina by navázala tím, že vybudování litoměřického hradu mělo za následek vzrůst prestiže celého kraje, neboli provincie.
Jedním z bodů by byla poloha kraje, co sem patřilo za oblasti: „Litoměřický správní obvod lze dnes rekonstruovat obtížně. Známe centrum- Litoměřice. Ze severu byl obvod ohraničen hradbou Českého středohoří, o čemž svědčí i Kosmova zpráva, že v jeho době ležela Vlastislav na pomezí provincie litoměřické a bílinské. Do obvodu Litoměřic patřilo asi i Třebívlicko, Libochovicko a Budyňsko se zeměpanským dvorem, okolí dolní Ohře až po staré ústí do labe u Českých Kopist, oblast od Lovosicka okolo Labe po Libotenice a na labském pravobřežní asi až po předpokládaný druhý zeměpanský dvůr v Hošťce.Celkem jistě k provincii náležely i kraje na severovýchod od centra- Třebušínsko, Úštěcko a kravařsko.“"

Poznámka

Součástí práce jsou mapy a ilustrace o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24037
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse