Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Záruky proti nezákonným zákrokům Policie ČR

Záruky proti nezákonným zákrokům Policie ČR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: Tato práce se věnuje možnostem zneužívání pravomocí příslušníky Policie České republiky. Charakterizuje aktuální rozsah pravomocí, i prostor pro jejich zneužívání, stejně jako možnosti odhalování "černých ovcí". Zabývá se také polemikou nad shodou a rozpory morálního jednání policistů, a předepsaného zákonného jednání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úkony Policie
3.
Hlavní povinnosti policisty
4.
Zákon č. 186/1992 Sb
5.
Nezákonné zákroky policistů
6.
Záruky
7.
Přísaha
8.
Závěr

Úryvek

" Z povinností nadřízeného tedy vyplývá mimo jiné také povinnost kontrolovat a hodnotit výkon svých podřízených, kdy tento systém postupuje hierarchicky nahoru a prakticky každý nadřízený má dalšího nadřízeného a to až po policejního prezidenta, který spadá pod ministra vnitra a tento je jako orgán výkonné moci odpovědný vládě, kdy je zde rovněž možnost kontrolní činnosti poslanců, respektive zřízeného branně bezpečnostního výboru. Navíce v rámci každého Okresního ředitelství Policie České republiky působí Skupina stížností a kontroly, přímo pod ministerstvem vnitra inspekce ministerstva vnitra. Povinností jednotlivých nadřízených a kontrolních orgánů je nejen prošetřovat zjištěná pochybení jednotlivých policistů a stížnosti občanů či jiných orgánů na jejich činnost, která by mohla být v rozporu se zákonem, ale rovněž provádět preventivní kontrolní činnost.

Policista jako každý jiný občan by měl dodržovat zákony, kdy v případě jejich porušení je postižitelný podle zákona. Na druhou stranu však nelze policistu posuzovat jako každého jiného občana, neboť představuje bezpečnostní ozbrojený orgán s možností použít prostředků donucení a síly v rámci zákona, proti jednání, kde to zákon vyžaduje a kde k tomu opravňuje. V případě spáchání trestného činu je policista postižitelný podle trestního zákona jednak tak jako každý druhý, ale na rozdíl od jiného občana se v souvislosti s výkonem služby může dopustit jako veřejný činitel i určitých trestných činů, kterými nelze postihnout jednání běžných občanů. Jedná se o trestné činy dle trestního zákona :

§ 158 Zneužívání pravomoci veřejného činitele, kterého se dopustí veřejný činitel, který v úmyslu
způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch :

- vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu,
- překročí svou pravomoc,
- nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci,

§ 159 Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, kterého se dopustí veřejný činitel, který při
výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu,

přísnější postih je rovněž pro policisty jako veřejného činitele v případě trestného činu Úplatkářství dle § 160, policisté jsou postižitelní vojenskými trestnými činy dle hlavy dvanácté trestního zákona.

V případě, že se policista dopustí jednání, které má znaky přestupku nebo zaviněně poruší základní povinnosti policisty, v případech kde se nejedná o trestný čin, spadá do kázeňské pravomoci služební funkcionáře, za což může být potrestán kázeňskými tresty :
- písemnou důtkou,
- snížením funkčního platu až o 15% na dobu nejvýše tří měsíců,
- snížením hodnosti o jeden stupeň až na dobu jednoho roku,
- zákazem činnosti,
- propadnutím věci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14622
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse