Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zásady aplikace komunitárního práva - přednáška 5/12

Zásady aplikace komunitárního práva - přednáška 5/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky z přednášek se zabývají aplikačními zásadami práva. Nejdříve uvádí obecná teoretická východiska, poté vypisují formy recepce mezinárodního práva. Seznamují se zásadami přímého účinku a nadřazenosti práva. Věnují se bezprostřední použitelnosti norem Evropského společenství. Předchozí přednášku naleznete zde Prameny komunitárního práva - přednáška 4/12, následující Evropské soudnictví - přednáška 6/12.

Obsah

1.
Obecná teoretická východiska
2.
Formy recepce mezinárodního práva jsou
2.1.
Formování doktríny Soudem
2.1.1.
Přímý účinek z hlediska prvního požadavku
2.1.2.
Přímý účinek z hlediska druhého požadavku
2.2.
Formy přímého účinku
2.2.1.
Přímý účinek a zřizovací smlouvy
2.2.2.
Vertikální a horizontální účinek přímý účinek ustanovení Smlouvy
2.2.3.
Přímý účinek a nařízení
2.2.4.
Přímý účinek a směrnice
2.2.5.
Podmínky přímého účinku směrnice jsou:
2.2.5.1.
První podmínka – konstrukce normy v intencích Van Gend en Loos
2.2.5.2.
Druhá podmínka – marné uplynutí lhůty k provedení
2.2.5.3.
Třetí podmínka – skutečnost, že bezprostřední aplikací směrnice nedojde k uložení povinnosti jednotlivci
2.2.6.
Vertikální a horizontální přímý účinek (odlišení)
2.3.
Nepřímý účinek směrnic
2.3.1.
Odpovědnost členského státu za neprovedenou směrnici
2.3.2.
Zásada nadřazenosti (aplikační přednosti) evropského komunitárního práva
2.4.
Vývoj doktríny Soudem
2.5.
Zásada nadřazenosti v textu Ústavy pro Evropu

Úryvek

"FORMY RECEPCE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA JSOU:
• TRANSFORMACE – zachování doslovného znění mezinárodní smlouvy a její vyhlášení v některé normě vnitrostátního práva (např. zákona)
- transformací se ze smlouvy stává vnitrostátní předpis
- vnitrostátní předpis – obsahuje přenos závazků, kt. byly použity v mezinárodní smlouvě (formální dualismus)
• ADAPTACE - nikoli doslovný, ale obsahově přibližný přenos mezinárodněprávních závazků a oprávnění do forem vnitrostátního práva
• INKORPORACE – vtažení normy mezinárodního práva do vnitrostátní právní sféry, aniž by ztrácela formu mezinárodního práva
• ADOPCE (v anglosaském systému) – osvojení nebo použití pravidla mezinárodního práva vnitrostátním soudem v jeho rozhodovací činnosti

• MONISTICKÉ POJETÍ – postačí zakotvení obecné recepční klauzule v ústavě k poměru práva mezinárodního a vnitrostátního
• DUALISTICKÉ POJETÍ – vyžaduje se zpracování obsahu mezinárodní smlouvy a její vyhlášení ve formě aktu vnitrostátního práva
- státy ve vztahu k mezinárodnímu právu se člení na státy s monistickým a dualistickým přístupem
- ČR zastává teorii monistickou, teprve od euroústavy, předtím to byl dualismus

FORMOVÁNÍ DOKTRÍNY SOUDEM

ESD vychází z dvou kritérii:
 V RELACI NA PLATNOST NORMY VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU
 S OHLEDEM NA KONSTRUKCI A OBSAH NORMY ZAKLÁDAT PRÁVA A NORMY JEDNOTLIVCŮ

- právo neponechává státům žádný prostor pro uvážení a nutí státy, aby vycházeli z monistické teorie
- rozsudek 26/62 Van Gend en Loos – tak jako právo ES ukládá osobám povinnosti nezávislé na zákonodárství členských států, tak i dává vznikat právům, kt. vstupují do jejich právní sféry – tato práva vznikají i z důvodu závazků, kt. smlouva ukládá

PŘÍMÝ ÚČINEK Z HLEDISKA PRVNÍHO POŽADAVKU (PŘÍMÁ POUŽITELNOST KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA)
- 1. požadavek – komunitární právo neumožňuje na rozdíl od mezinárodního práva výběr – přikazuje komunitární monismus
- BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST (přijímá aplikovatelnost) – vychází z rozsudku 26/62 Van Gend en Loos
= specifická vlastnost komunitárního práva, kt. znamená, že k aplikaci norem práva ES ze strany členských států není nutná ani přípustná recepce norem do právního řádu vnitrostátních států (dochází k aplikaci bez národního recepčního aktu)
- v případě nařízení – nařízení platí, aniž by bylo nutno ho nějakým způsobem transponovat, je součástí komunitárního práva "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18436
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse