Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zásoby a jejich účtování

Zásoby a jejich účtování

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se věnuje tématu zásob a jejich účtování. Na úvod zásoby vymezuje a rozčleňuje a poté popisuje jejich oceňování, inventarizaci a zejména způsoby a operace účtování. Nakonec je řešen praktický příklad na účtování zásob.

Obsah

1
Úvod
2
Zásoby
2.1
Členění zásob
2.2
Oceňování zásob
2.3
Účtování zásob
2.4
Oceňování zásob při vyskladnění
2.5
Inventarizace zásob
2.5.1
Inventarizační rozdíly
2.5.2
Oceňování zásob při inventarizaci
3
Standardní operace při účtování zásob
3.1
Materiál
3.2
Zásoby vlastní výroby
3.3
Zboží
4
Zásoby - praktický příklad
4.1
Zadání příkladu účtování zásob

Úryvek

"2 Zásoby

Zásoby řadíme do oběžného majetku. Jedná se o majetek, který se jednorázově spotřebovává, nebo se při výrobním procesu přeměňuje na jiné majetkové složky.
„Základním znakem zásob je jejich krátkodobé používání v podnikové činnosti
(v rozsahu do jednoho roku)“.
Do nákladů se zahrnují jednorázověv souladu s účetními předpisy, a to v okamžiku kdy dojde k jejich spotřebě, prodeji, darování, anebo k jejich úbytku.

2.1 Členění zásob

Pro zásoby je vyčleněna účtová třída 1, ve směrné účtové osnově pro podnikatele, jenž se člení na podrobnější účtové skupiny, které vystihují jednotlivé druhy zásob.
Materiál – účtová skupina 11
a) Suroviny (základní materiál) – vchází do výrobku a tvoří jeho podstatu
b) Pomocné látky – přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu
c) Provozovací látky – např. mazadla paliva, čisticí prostředky
d) Náhradní díly
e) Obaly – pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek či zboží
f) Další movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku bez ohledu na výši ocenění
Zásoby vlastní výroby – účtová skupina 12
a) Nedokončená výroba – produkt již není materiálem, ale není ještě hotovým výrobkem
b) Polotovary vlastní výroby – dokončení v následném výrobním procesu účetní jednotky
c) Hotové výrobky
d) Zvířata
Zboží – účtová skupina 13
- zahrnují se sem především movité věci (včetně zvířat)nabyté za účelem dalšího prodeje.

2.2 Oceňování zásob

Pořizovací cena – oceňují se zásoby získané nákupem (skutečná cena) a náklady na pořízení (např. náklady na přepravu, cla, provize, pojistné)
Vlastních náklady- oceňují se zásoby, které jsou pořízené vlastní činností, přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti
Reprodukční pořizovací cenou – bezplatně pořízené zásoby, nalezené (přebytky zásob), produkty vrácené z výroby, odpad, zvířata z vlastních chovů. Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Vliv DPH - plátci oceňují zásoby ze základu
- neplátci ve výši celkové ceny"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse